โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH คว้ารางวัล Aesthetic Global Health and Travel Awards ประจำปี 2019

Global Health Travel Awards

“โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ได้คว้ารางวัล Aesthetic Dental Service Provider of The Year in Asia Pacific ประจำปี 2019”

Aesthetic Dental Service Proider of The Year in Asia Pacific

ต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ได้คว้ารางวัล Aesthetic Dental Service provider of The Year in Asia Pacific 2019 ในการประชุม 2019 Asia Pacific Medical Aesthetics & Wellness Conference ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ในการประชุม 2019 Asia Pacific Medical Aesthetics & Wellness Conference ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการของ Global Health and Travel ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้พูดคุยและอภิปรายกับตัวแทนของแต่ละอุตสาหกรรม โดยได้กล่าวถึงหัวข้อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆ
BIDH-Dental-Hospital-GHT-Awards

เป้าหมายหลักของการเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ :

  • ความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • เทคโนโลยีและอนาคตของการรักษา
  • เทรนของ Holistic Wellness
  • ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การตลาดดิจิทัลและการเติบโตทางการแพทย์
  • การร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม
Best Dental Clinic GHT Awards
GHT Awards 2019
สำหรับรางวัล Aesthetic Dental Service provider of The Year in Asia Pacific ประจำปี 2019 ที่ทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม ชั้นนำของประเทศไทย ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นการรับรองถึงคุณภาพมาตราฐานในการรักษา ประสบการณ์ และทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมชั้นนำ ที่เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทันตแพทย์หลายๆท่าน เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการรับรองจาก American Board ซึ่งได้ทำการรักษา และเปลี่ยนรอยยิ้มคนไข้ไปแล้วและเป็นที่น่าพอใจหลายพันคน รวมไปถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่เราได้เลือกใช้ ช่วยให้ผู้ที่ได้รับการรักษาสะดวกสบายมากขึ้น ใช้เวลาการน้อยลง ส่งผลให้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยลงอีกด้วย
 
นอกจากนี้ สำหรับการรักษาทางทันตกรรมด้านความสวยงาม เรามีการออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิตอล Digital Smile Design (DSD) และเราสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์หลังการรักษาได้ล่วงหน้าตามแบบที่ได้จำลองไว้โดย DSD
 
มาตรฐานการปลอดเชื้อ ที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากล การให้บริการดูแลคนไข้ ด้วยมาตรฐานระดับสูง ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของ BIDH

คลิปบรรยากาศสั้นๆ ภายในงาน 2019 Global Health and Travel Aesthetic Awards กับโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)