6 ขั้นตอนล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ป้องกันไวรัสโคโรนา 19

วิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ เชื้อ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายประเทศ และที่สำคัญเชื้อตัวนี้ยังสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

mask Prevent COVID-19

การใช้ชีวิตประจำวันตามพื้นที่สาธารณะที่ต้องอยู่กับคนหมู่มากก็ย่อมทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว และต้องบอกเลยว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ และวิธีป้องกันการติดต่อหรือนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย นั่นคือการล้างมือบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการหยิบ จับ สัมผัส สิ่งของต่างๆและโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังการเข้าห้องน้ำแต่จะล้างมือให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค มีวิธีการอย่างไรนั้นวันนี้เรามีขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องมาฝากค่ะ

6 ขั้นตอนการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

1. กดแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะถูให้ทั่วมือ

ป้องกันโคโรน่า

2. ถูซอกนิ้วให้ทั่วทั้งสองข้าง

COVID-19 วิธีป้องกัน

3. กำมือข้างหนึ่งใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างสลับกัน

กันไวรัสโคโรน่า 2019

4. กำนิ้วหัวแม่มือแล้วหมุนไปมา สลับหมุนทั้งสองข้าง

เชื้อ COVID-19

5. ถูฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว

เชื้อไวรัสโควิด ป้องกัน

6. ถูข้อมือ สลับกันทั้งสองข้าง

วิธีป้องกัน COVID-19

คลิปวีดีโอ : 6 ขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้แอลกอฮอล์ล้างมือแบบเจล เป็นอีกทางเลือกที่นำมาใช้ทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างมือ สามารถพกพาไปมาได้สะดวกแต่อย่างไร ควรกินร้อน ช้อนกลางและหมั่นล้างมือบ่อยๆ หากต้องไปในที่ชุมชนแออัดควรป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

TIPS : ควรใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป

“ระยะเวลาที่ล้างมือ ประมาณ 15-25 วินาที ควรใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% ขึ้นไป”

หมั่่นทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยจากไวรัสนะคะ

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง
วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า (Corona Virus) ในแบบต่างๆ

ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสที่แพร่มาจากสัตว์ซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ แหล่งระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และเป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเดินหายใจที่ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบได้


อาการที่พบ : มีไข้, น้ำมูกไหล, ปวดศีรษะ, ไอ, เจ็บคอ, รู้สึกไม่สบายเนื้อตัว


วิธีป้องกันคือ :

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดสัตว์ป่วยหรือตาย
  • งดรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
  • หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือใช้แอลกฮอล์ล้างมือ
  • สวมหน้ากากป้องกันโรค
  • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัด
  • รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ
protect yourself covid 19

ขอบคุณข้อมูลจาก : springnews

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-115-8977, 095-517-1587

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital