เกี่ยวกับเรา โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ

ประวัติโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) เป็นโรงพยาบาลในเครือของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท ซอย 2 กลุ่มบริษัทของเรามีประวัติยาวนานกว่าทศวรรษ ประสบการณ์ในการให้บริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นมืออาชีพให้บริการผู้ป่วยต่างชาติและประเทศไทยจนที่ได้รับรางวัลมากมายในฐานะผู้ให้บริการทางทันตกรรมชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นทีมทันตแพทย์ด้านทันตกรรมชั้นนำ ที่เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ และอาจารย์ทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทันตแพทย์ของเราหลายคนได้รับการรับรองเป็นทันตแพทย์สาขาด้านต่างๆ จากประเทศอเมริกา และสำเร็จการศึกษาจากอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ยุโรป และอีกหลายประเทศทั่วโลก

เราให้บริการรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร ดูแลโดยทันตแพทย์ และนอกเหนือจากการดูแลขั้นพื้นฐานแบบมาตรฐานที่มีแล้ว โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเรายังให้การดูแลผู้ป่วยในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมแบบทั้งช่องปาก หรือ กรณีการผ่าตัดขากรรไกร เราใช้ผ่าตัด และห้องพักฟื้นที่สะอาดมีมาตรฐานการปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้รับบริการทุกท่าน

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ก่อตั้งขึ้นโดยเน้นให้เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้มาตรฐานการปลอดเชื้อ ที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานโลก เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตอลขั้นสูง และเน้นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นแกนหลักของความสำเร็จ นอกจากนี้โรงพยาบาลทันตกรรมBIDH ยังมีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง 200 คน ที่ชั้นบนสุด เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมทันตแพทย์ โดยคณาจารย์ และวิทยากรที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับทันตแพทย์ทุกท่าน “เราไม่ได้เพียงแค่รักษา แต่เรายังสอนให้หมอรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญของโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

 

วัตถุประสงค์

“ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการทันตกรรมโดยใช้มาตรฐานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางทันตกรรมโดยใช้แนวคิดการรักษาทางทันตกรรมด้วยดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”

พันธกิจ

  1. การแสวงหาความเป็นเลิศทางทันตกรรมในบริการทันตกรรม
  2. การใช้แนวคิดการรักษาทางทันตกรรมด้วยดิจิตอล
  3. การกำหนดมาตรฐานระดับโลก

การแสวงหาความเป็นเลิศทางทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ให้บริการด้านทันตกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริการคลินิกผู้ป่วยนอกและการดูแลผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดมยาเพื่อช่วยคลายต่อความกังวลและความเจ็บปวด

สร้างและออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นโรงพยาบาลทันตกรรม 7 ชั้นเน้นความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ด้วยกระบวนการของการปราศจากเชื้อที่สะอาด เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นจุดสำคัญการควบคุมและกระบวนการจำกัดเชื้อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมBIDH ใช้แนวทางปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ภายในแผนก Supply Chain Sterile (CSSD) ในกระบวนการและการควบคุมการติดเชื้อที่เห็นได้ชัดเจน

Sukhumvit Dental Hospital

 

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก

สุขุมวิทซอย 2

ดูสิ่งอำนวยความสะดวก
Dental Sterilization

 

การควบคุม Sterilzation

ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

ดูการฆ่าเชื้อเครื่องมือทันตกรรม

แนวคิดการรักษาทางทันตกรรมด้วยดิจิตอล

เทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่รวมถึงการสแกน 3มิติด้วยเครื่อง CT Scan, เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลและการสแกนช่องปากดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้การพิมพ์ปาก, จำลองการผ่าตัดรากฟันเทียมในรูปแบบ 3มิติ เพื่อวางแผนการฝังรากเทียมได้อย่างแม่นยำที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเราครบวงจรเรามีทันตแพทย์ทุกสาขาได้แก่ – ศูนย์รากฟันเทียม, ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน, เทคโนโลยีดิจิตอลถูกนำมาใช้เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำและมีรายละเอียดมากขึ้น

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมของเราเป็นห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตอลแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถปรับแต่งรากฟันเทียมรากเทียมและครอบฟันเซรามิกทั้งหมด เทคโนโลยีทางทันตกรรมใน CAD / CAM ช่วยให้สามารถจัดฟันได้ตามกำหนดเวลาภายใน 24 ชั่วโมง

Digital Dentistry Concepts

 

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

3D CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล

สแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานระดับโลก

คลินิกและโรงพยาบาลทันตกรรมในเครือของเราได้กำหนดมาตรฐานแนวทางสำหรับบริการระดับมืออาชีพและการรักษาทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานในคุณภาพทางคลินิกและการบริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ

เราเป็นพันธมิตรกับ บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมทันตกรรม เราจึงได้รับการคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ของเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาใช้ในโรงพยาบาลของเรา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรมของเรา ทันตแพทย์ของเราหลายคนจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในประเทศไทยและจากต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักร,เยอรมนี,ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย การรวมความรู้จากการประชุมทั่วโลกภายในทีมทันตแพทย์ของเราและการนำเข้าเทคโนโลยีล่าสุดทีมงานของเราผสมผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมเข้าด้วยกัน ดังนั้นแผนกศูนย์ฝึกอบรมของเราในโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพจึงทำการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคนิคและนวัตกรรมทางทันตกรรมล่าสุดเพื่อให้ทันตแพทย์ไทยมีความรู้ที่ทันสมัยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยประสบการณ์การจัดการด้านทันตกรรมมานานกว่า 10 ปีและการให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพโรงพยาบาล BIDH มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศทางทันตกรรม

dental operating theatre

 

ห้องปฏิบัติการ

ทันตกรรมนอนหลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Technology

 

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

กลับไปด้านบน