ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ที่โรงพยาบาลฟันกรุงเทพ

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเรา เราใช้แนวคิดการรักษาทันตกรรมด้วยดิจิทัลซึ่งเป็นยุคของการรักษาแห่งอนาคตเป็นหัวใจของการดำเนินงานในแต่ละแผนกความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมของเรา :

เทคโนโลยีดิจิตอลและห้องปฏิบัติการศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเรา ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ล่าสุดและห้องปฏิบัติการศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ที่สูงสุด

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
 • ลดระยะเวลาในการรักษา
 • เพิ่มระดับการวินิจฉัยแม่นยำมากขึ้น
 • ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ป่วย
 • การแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่ยำ

ในเกือบทุกสาขาทันตกรรมของวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้เกิดการพัฒนาและช่วยทันตแพทย์ของเราสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยเพิ่มด้วย 3D CT Scans และรังสีเอกซ์แบบดิจิทัลเนื่องจากทันตแพทย์จะสามารถสังเกตและเห็นความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ดีกว่าเดิม สามารถวางแผนและจำลองผลการรักษาก่อนและหลังการรักษาด้วยการวางแผนล่วงหน้าระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด

การจัดการคลินิกระบบRomexis® 

เราเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ทันตกรรมอีกระดับ ด้วยระบบการจัดการของRomexis®ที่จะคอยดูแลเรื่องการควบคุมการติดเชื้อว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม

มีการเก็บสถิติและวัดระดับการสัมผัสรังสีของผู้รับบริการ ส่วนทันตกรรมนี้ได้รับการดูแลและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา ยูนิตทันตกรรมได้รับการติดตามดูแลอย่างเหมาะสมตามนาตรฐานเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยระบบนี้ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

 

Digitalization within Sterilization Concepts

เทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงยังถูกนำไปใช้ในกระบวนการการปราศจากเชื้อเราเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจของเรา

Romexis
กลับไปด้านบน

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

1. ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

 • สแกน CT 3มิติ
 • ดิจิตอลเอ็กซเรย์ใช้รังสีปริมาณที่ต่ำมาก
 • ซอฟต์แวร์การวางแผนล่วงหน้าของตำแหน่งในการฝังรากเทียม
 • ทำแนวทางการฝังรากเทียมเฉพาะบุคคล
 • ทำ abutment เฉพาะบุคคลด้วย CAD / CAM
 • ทำชิ้นงานด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้ครอบฟันเซรามิกเซอร์โคเนียทั้งหมดใน 24 ชั่วโมง

ในฐานะที่เป็นศูนย์ทันตกรรมรากเทียมชั้นนำในประเทศไทยโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเราให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเทคนิคในการรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรักษารากฟันเทียมของเรา

กลับไปด้านบน
CT Scan
CT Scan
Digital x-ray
X-ray
Tooth Implants
Implant Techs
CAM CAD digital
CAD/CAM

2. ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • Digital Smile Design (DSD) เพื่อใช้ในการออกแบบฟันให้เข้ากับรูปหน้าของคุณ
 • สแกนเนอร์ดิจิตอลสำหรับวีเนียร์และครอบฟัน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตชิ้นงานได้ทันที

สแกนเนอร์ดิจิตอลสำหรับการรักษาแบบครอบฟันและวีเนียร์สามารถผสานเข้ากับเครื่อง CAD / CAM ได้โดยช่างห้องปฏิบัติการทันตกรรมของเราใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงานในห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ภายใน 24 ชั่วโมง

กลับไปด้านบน
ใส่เครื่องมือจัดฟัน invisalign และมาเช็คทุกเดือน
Digital Smile
3Shape trios
Digital Scanners
Thailand dental lab
Digital Dental Lab
CAM CAD digital
CAD/CAM

3. ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน

 • เครื่องสแกนเนอร์ดิจิตอล itero
 • Invisalign (USA) จดสิทธิบัตรการจำลองฟัน 3มิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Clincheck

เราสามารถประเมินและทำนายผลของการจัดฟันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ แนวคิดการจัดฟันที่เป็นที่นิยมของวันนี้คือการจัดฟัน Invisalign เป็นวัสดุพลาสติกใสเพื่อใช้สวมบนฟันที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา การจัดฟันแบบ Invisalign ใช้เครื่องสแกนดิจิทัลของ itero ไฟล์สแกนดิจิตัลนี้ถูกส่งอย่างรวดเร็วโดยซอฟต์แวร์ Clincheck ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ผู้ป่วยสามารถดูผลลัพธ์การรักษาหลังการจัดฟันที่คาดหวังและกำหนดจำนวนผู้จัดฟันที่ชัดเจนที่จำเป็นแม้กระทั่งก่อนเริ่มการรักษา

ตามข้อตกลงกับแผนจำลองการจัดฟันของคอมพิวเตอร์ของคุณถาดใสจัดเรียงจะถูกผลิตขึ้นโดยอัตโนมัติโดยห้องปฏิบัติการทันตกรรมในสหรัฐอเมริกาหรือที่ศูนย์ทั่วโลกที่ได้รับอนุญาตและส่งไปยังทันตแพทย์จัดฟันของคุณ

กลับไปด้านบน
3Shape trios
Digital Scanners
orthodontics
Ortho Techs

4. ศูนย์รักษารากฟัน

 • กล้องดิจิตอลใช้ถ่ายภายในช่องปาก
 • เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอลในช่องปาก
 • micrsocope เอ็นโดดอนต์ Carl Zesis

การรักษาคลองรากฟันเป็นการทำความสะอาดรากฟันที่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคของทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟันซึ่งต้องทำงานในภาวะที่มีข้อจำกัดมาก ปัจจุบันเรามีกล้องจุลทรรศน์เฉพาะที่ใช้สำหรับงานรักษารากฟันช่วยให้ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟักได้เห็นรากฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารากฟันมีความซับซ้อนหรือรูปร่างผิดปกติก็จะช่วยให้การรักษาราบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กลับไปด้านบน
intraoral x-rays
Intraoral X-rays
thailand endodontic center
Microscopes

ข้อสรุป

ด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่างๆข้างต้นที่ ทำให้โรงพยาบาลของเรามอบการรักษาที่ปลอดภัย ราบรื่นและรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการกับเรา

Sukhumvit Dental Hospital

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก

สุขุมวิทซอย 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Dentistry Concepts

การควบคุม Sterilzation

ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Sterilization

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

Central Supply Sterile Department (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล

สแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
dental operating theatre

ห้องปฏิบัติการ

ทันตกรรมนอนหลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Technology

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับไปด้านบน