ทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ

ทันตกรรมดมยาสลบ

การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (General Anesthesia)

การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (General Anesthesia : GA) เป็นวิธีที่ใช้เพื่อทำให้ผู้ป่วยหลับปราศจากความกังวล และความกลัวไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดได้ ด้วยการให้ยาระงับความรู้สึก มีการสูบดมยาสลบเข้าทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย

Benefits of General Anesthesia?

 • ช่วยลดความกังวลและความไม่สุขสบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากการตรวจรักษา
 • ทำให้การตรวจรักษาทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • ทำให้ผู้ป่วยจำเหตุการณ์ในระหว่างการตรวจรักษาในบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได้เป็นการชั่วคราว คือในระหว่างที่ยาออกฤทธิ์

คุณมีภาวะกังวลหรือกลัวการทำฟันหรือไม่?

ปรึกษาปัญหาความกลัวและกังวลเรื่องฟันกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

general anesthesia

Sleep Dentistry

Individuals are placed to a deep sleep whilst you receive dental treatment.

BIDH has licensed general anesthesiologist doctors for moderate and deep sedation that monitors you during your dental treatment. We follow practice guideline by the American Society of Anesthesiologist (ASA) to ensure all our patients receive treatment safely. BIDH has full-time verified nurses always stationed on-site BIDH dental hospital and a specialized PACU (post anaesthesia care unit).

1. การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจรักษา

หากผู้ป่วยมีอาการไอ เป็นหวัด หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ในระหว่างสัปดาห์ก่อนมีนัดทำหัตถการ โปรดติดต่อโรงพยาบาล

ในวันนัดทำหัตถการ:

 • งดอาหารและเครื่องดื่มหลังเที่ยงคืนของก่อนวันนัด หรืองดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเวลาเข้ารับการตรวจรักษา
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
 • กรุณานำยาหรือยาพ่นที่เคยได้รับมาโรงพยาบาลด้วย
 • ควรทำความสะอาดลบสีเล็บมือหรือวัสดุต่อเล็บออกจากเล็บ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่คืนวันก่อนวันนัด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนมาด้วยเพื่อพาผู้ป่วยกลับบ้าน

If you a develop cough, cold or flu symptons just before your procedure or if you think you might be pregnant during the week before procedure is due, please contact us as soon as you are aware. We will need to determine if general anesthesia procedure can or will still be proceeded with.

2. การวางยาสลบ ในวันผ่าตัด

การวางยาสลบ ในวันผ่าตัด วิสัญญีแพทย์จะวางยาสลบผู้ป่วยด้วยวิธีการดังนี้:

 • your will meet your anesthesiologist doctor who will do a check on you and your health records. If at anytime you have any worries or questions, please do not hestitate to ask your anesthesiologist doctor on any concerns
 • our registered nurses will request you to change into clean clothing 
 • you are then brought into the theatre room (OR). Your dentist, dental assistants, OR registered nurses and anesthesiologist will be present who will do a run through checklist and time-out
 • When all equipment and team is complete and ready, your anesthesiologist doctor administers general anesthesia by
  • การฉีดยาสลบ วิสัญญีแพทย์จะฉีดยาสลบให้ยาเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วย

  • การดมยาสลบ ผู้ป่วยต้องสูดดมยาในรูปแบบก๊าซเข้าไปด้วยการหายใจผ่านหน้ากากครอบ

 

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

ระหว่างการได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

ผู้ป่วยจะได้รับยาระงับความรู้สึกผ่านทางเข็มที่เปิดเข้าสู่หลอดเลือดดำบริเวณหลังมือหรือแขน การตรวจจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ป่วยรู้สึกสงบและผ่อนคลายเพียงพอ ในระหว่างการตรวจรักษาผู้ป่วยจะอยู่ในอาการสงบและมักจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในระหว่างการตรวจจะมีการประเมินความดันโลหิต ชีพจร ระดับออกซิเจนและความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องตลอด

Sedative dentistry

หลังการตรวจรักษา

 • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลต่อในห้องพักฟื้นจนกว่าจะได้รับการประเมินว่าปลอดภัย โดยมีระยะเวลาที่อยู่ในห้องพักฟื้นประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออาจนานกว่านั้นในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกง่วงมากอยู่
 • ยาสลบอาจส่งผลกระทบต่อความจำ สมาธิ และปฏิกิริยาตอบสนองต่าง ๆ ของผู้ป่วยชั่วคราวภายใน 1-2 วัน ดังนั้น ผู้ป่วยควรมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยที่เป็นอันตราย
 • ผู้ป่วยควรมีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนพากลับบ้านและสามารถอยู่ดูแลต่ออีกประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังได้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือบังคับเครื่องจักรกล ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ควรตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือเซ็นเอกสารสำคัญ
 • ผู้ป่วยจะสามารถทำกิจวัตรตามปกติได้ในวันถัดไป

Risks and Alternatives

ความเสี่ยงของการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายมีความปลอดภัยสูงเมื่อให้โดยผู้เชี่ยวชาญ ความเสี่ยงจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ง่วงมากจนถึงภาวะไม่รู้ตัว หายใจได้น้อยลง รู้สึกไม่สุขสบาย สำลักอาหาร ความดันโลหิตต่ำ หรือแพ้ยา

ทางเลือกอื่น

If general anesthesia is not opted, the alternatives are:

 1. ทำการตรวจรักษาโดยไม่ต้องได้รับยา
 2. การใช้ยาชาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียว
 3. การให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

Sedation Dental Clinic

BIDH dental hospital is one of the very dental clinics in Thailand with an operating theatre that is able to performs sleep dentistry safely under a hospital setting. We have a team of top dental specialists in the country, many of them are American board certified and international graduates. They are highly experienced and well skilled professionals.

IV Sedation

คลายความกังวลระดับกลาง

การกินยา/ให้ยาทางหลอดเลือดดำ

ปรึกษาฟรี
general anesthesia

คลายความกังวลระดับลึก

การวางยาสลบ

ทางเลือกต่างๆในการให้ยาคลายความกังวล
กลับไปด้านบน