การฆ่าเชื้อโรคและเครื่องมือทันตกรรม

การฆ่าเชื้อโรค

การฆ่าเชื้อโรคอธิบายถึงกระบวนการที่ทำลายหรือกำจัดชีวิตจุลินทรีย์ทุกรูปแบบ การฆ่าเชื้อโรคอธิบายกระบวนการที่กำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจำนวนมากหรือทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ อุณหภูมิและค่า pH ของกระบวนการฆ่าเชื้อ วิธีการฆ่าเชื้อและกระบวนการติดเชื้อ ซึ่งขั้นตอนสำคัญนั้นได้รับการคุ้มครองและมีการตรวจสอบทุกวันที่โรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในขณะที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมกับเรา :

 1. นโยบายและการควบคุมการฆ่าเชื้อโรค
 2. แผนกจ่ายกลางวัสดุปลอดเชื้อ(CSSD)
 3. การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์
 4. การควบคุมคุณภาพน้ำใน CSSD
 5. การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องมือแพทย์
 6. การกระจายและการเก็บรักษาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 7. การตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อโรค
 8. ระบบตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
 9. ห้องทันตกรรมที่สะอาดและถูกสุขอนามัย
 10. ระบบดูดอากาศถ่ายเทแรงสูง
 11. เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรค – เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและตัวชี้วัด

1. นโยบายและการควบคุมการฆ่าเชื้อโรค

ออกแบบและสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโรงพยาบาลทันตกรรมประเทศไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยนโยบายการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อของ American Joint Comission International (JCI)

มาตรฐาน JCI อยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดขึ้นโดยมีมาตรฐานความสะอาดของโรงพยาบาลและเทคนิคการฆ่าเชื้อโดยองค์กรซึ่งรวมถึง:

 • มาตรฐานของอเมริกาโดยศูนย์ควบคุมโรค (CDC)
 • องค์การอนามัยโลก (WHO))
 • สมาคมทันตกรรมอเมริกัน (ADA)
 • สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการติดเชื้อและระบาดวิทยา (APIC)
 • สมาคมพยาบาลวิชาชีพ (AORN)
 • สมาคมเพื่อความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ (AAMI)
 • องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)

โรงพยาบาลทันตกรรมของเราผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย ด้วยขั้นตอนที่เหนือกว่าข้อกำหนด เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับต้น ๆ ของเรา

มีการกำหนดนโยบายและการควบคุมการฆ่าเชื้อเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยทุกรายในทุกครั้ง และเพื่อให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยอย่างละเอียดที่ทำในชีวิตประจำวันรวมถึง :

 • น้ำที่กรองด้วยอุลตร้าไวโอเลตและโอโซน
 • รายการของที่ใช้แล้วทิ้ง
 • การปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ
 • ชุดป้องกัน
 • การกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ
กลับไปด้านบน

2. แผนกจ่ายกลางวัสดุปลอดเชื้อ(CSSD)

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ใช้แนวทางสากลในการฆ่าเชื้อที่นำเสนอคำแนะนำจากพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการที่ต้องการสำหรับการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อภายในกระบวนการและการไหลของการฆ่าเชื้อ

เครื่องมือทันตกรรมเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการรักษาทางทันตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง เครื่องมือต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง แต่ยังรวมถึงการออกแบบและวิธีการที่สะอาดและปลอดเชื้อ

ในการฆ่าเชื้อนั้นมาตรฐานของเราจะเหนือกว่าของคนไทยที่โรงพยาบาลทันตกรรมในประเทศไทย เราใช้วัสดุที่ไม่ขัดแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อปกป้องเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อของเรา ซึ่งมีความต้านทานต่อแบคทีเรียมากกว่าการขัดแบบเดิมที่ใช้กันทั่วไปในคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลทั่วไป

กลับไปด้านบน

3. การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องมือทันตกรรมที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเราผ่านการตรวจหลายรอบเพื่อความปลอดภัยโดยรวมและการฆ่าเชื้อโดยรวม เครื่องมือทันตกรรมจะถูกแช่ในสารที่ทำความสะอาดเอนไซม์หลาย ๆ อันเพื่อความสะอาดก่อนฆ่าเชื้อ เอนไซม์ย่อยสารคัดหลั่งของมนุษย์ทั้งหมดรวมถึง เลือด น้ำลาย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเมือกโพลีแซคคาไรด์ที่มีแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นไปได้ หลังจากนั้นเครื่องมือจะถูกวางไว้ในเครื่องอัลตราโซนิกเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกเล็ก ๆ หรือมองไม่เห็นติดอยู่ในมุมหรือเกลียวของเครื่องมือ

กลับไปด้านบน

4. การควบคุมคุณภาพน้ำใน CSSD

คุณภาพน้ำเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะอาจส่งผลต่อการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ กระบวนการฆ่าเชื้อและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์ทันตกรรม และหลักการใช้ น้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในทำความสะอาดอุปกรณ์และการจัดการอุปกรณ์

โรงพยาบาลทันตกรรมประเทศไทยตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแนวทางของ AAMI คุณภาพน้ำเป็นตัวบ่งบอกระดับความสกปรกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำ การล้างครั้งแรกอาจใช้น้ำประปา แต่ในระหว่างการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำความสะอาดขั้นสุดท้ายแล้ว น้ำจะต้องผ่านการบำบัดตามเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับไอออนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์สารอินทรีย์จะถูกตรวจสอบ

กลับไปด้านบน

5. การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องมือแพทย์

หน่วยฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ใช้เพื่อรักษาอุปกรณ์ทางคลินิก เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้รับการบรรจุและปิดผนึกด้วยเครื่องอัดแบบแรงกระตุ้นอัตโนมัติ จากนั้นนึ่งด้วยเครื่องนึ่งอัตโนมัติแบบสูญญากาศใน viewpacks เครื่องใช้ทางทันตกรรมทุกชุดจะจัดเรียงตามวันที่และชุดพร้อมตัวชี้วัดทางเคมี

เครื่อง Autoclave ได้รับการทดสอบทุกวันเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ viewpacks โรงพยาบาลทันตกรรมของเราในประเทศไทยได้แยกเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือออกเป็นชิ้นงานทางคลินิก หลังจากที่เครื่องมือถูกนึ่งอัตโนมัติ เครื่องมือจะถูกตรวจสอบใหม่บรรจุลงวันที่และเก็บไว้ในพื้นที่สะอาดแยกต่างหาก

กลับไปด้านบน

6. การกระจายและการเก็บรักษาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

แผนกการฆ่าเชื้อที่เป็นศูนย์กลางของเราจัดห้องให้พื้นที่ที่สะอาดและสกปรกแยก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเครื่องมือ เครื่องมือทำความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อนั้นจะถูกเก็บรักษาอย่างสม่ำเสมอภายใต้อุณหภูมิเย็นและมีความชื้น เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอยู่ในสถานที่หากเกิดไฟฟ้าดับ

กลับไปด้านบน

7. การตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อโรค

ในทุกขั้นตอนตัวบ่งชี้ทางเคมีและเครื่องตรวจวัดจะทำการตรวจสอบซ้ำและยืนยันอีกครั้งว่าเครื่องมือปลอดเชิ้อและเครื่องฆ่าเชื้อของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ BIDH การวัดเชิงกลของเครื่องนึ่งอัตโนมัติของเราจะถูกทำชาร์ตทุกรอบเครื่อง อุณหภูมิความแตกต่างของแสงการอ่านมาตรวัดความดันจะถูกบันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลาก่อน และหลังการฉีดวัคซีนอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องมือทันตกรรม autoclaved จะมีเทปติดอยู่ที่ภายนอกพัสดุแต่ละพัสดุ ว่าพัสดุไหนได้มีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแล้ว นอกจากนี้ตัวชี้วัดภายในที่ใช้ 3M Sterigage ยังใช้เพื่อตรวจสอบว่าพัสดุแต่ละชิ้นของชุดเครื่องมือทันตกรรมที่สำคัญได้รับการสัมผัสกับไอน้ำที่อุณหภูมิและเวลาที่ถูกต้อง การตรวจ Steriage เป็นการตรวจสอบระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการตรวจใช้เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อและการเสียชีวิต

กลับไปด้านบน

8. ระบบตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

การควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งการที่มีเครื่องจักรที่ใช้แรงดันไอน้ำหรือหม้อนึ่งความดันก็ไม่ได้รับประกันว่าจะผ่านการฆ่าเชื้อทั้งหมด นอกเหนือจากการตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางเคมีโรงพยาบาลทันตกรรมของเรายังใช้การตรวจสอบทางชีวภาพสองระดับด้านบนของการตรวจสอบสารเคมีสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญ

ระบบตรวจสอบอย่างรวดเร็วทางชีวภาพ Attest โดย 3M ESPE ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของความพยายามในการฆ่าเชื้อของเราทุกวัน 3M Attest Sterilization เป็นระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเชื่อถือได้ด้วยประวัติผลิตภัณฑ์ 20 ปีโดยใช้ระบบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการตรวจสอบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบการฆ่าเชื้อของ Attest นั้นใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมและมาตรฐานการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรมของเรานั้นได้รับการรับรองอย่างดีและสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

การมีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในตัวเองช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนอย่างมีนัยสำคัญ การตรวจสอบทางชีวภาพจะช่วยลดผลบวกที่ผิดพลาดและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

กลับไปด้านบน

9. ห้องทันตกรรมที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

เก้าอี้ทำฟันที่ห้องทันตกรรมของเราจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานทุกครั้ง ผ้าเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวที่มีสารฆ่าเชื้อระดับสูงจะใช้กับหน่วยทันตกรรมของเราในระหว่างการทำความสะอาด

ยาฆ่าเชื้อระดับสูงที่ใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรมของเราได้รับการทดสอบและรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพต่อแบคทีเรียและเชื้อ Staphylooccus aureus Mycobacterium วัณโรค, Psuedomonas aeruginosa, Salmonella enteric, Trichophyton mentagrophytes จะถูกปิดการใช้งานภายใน 3 นาทีหลังจากสัมผัสกับยาฆ่าเชื้อ ในขณะที่ MRSA, VRE, staphylococcus aureus ลดความไวต่อยา vancomycin, เอดส์ (HIV), ไวรัสตับอักเสบบี, C, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A2, และ Herpes simplex type 1 และ 2 ถูกปิดใช้งานภายใน 2 นาที

กลับไปด้านบน

10. ระบบดูดอากาศถ่ายเทแรงสูง

เนื่องจาก BIDH มีการวางแผนและยกระดับในฐานะโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม อาคารของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานและทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมที่ติดตั้งระบบดูดอากาศแรงสูงทั่วทั้งอาคาร สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมด ไอระเหยของปรอท และสารระเหยที่เป็นอันตรายใด ๆ ในอากาศจะถูกกำจัดออกอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยของเรา

วัสดุและอุปกรณ์ของเราได้รับการคัดสรรและออกแบบมาเพื่อป้องกันการดักจับฝุ่นการปนเปื้อนของแบคทีเรีย

กลับไปด้านบน

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

ข้อสรุป

หากคุณและตัวเลือกครอบครัวของคุณต้องการความปลอดภัยจาก เครื่องมือทันตกรรม โดยต้องการเครื่องมือโดยเฉพาะสำหรับคุณและ / หรือครอบครัวของคุณ โรงพยาบาลทันตกรรมประเทศไทยสามารถทำการจองรักษาความปลอดภัยและทำหัตถการส่วนตัวของคุณเฉพาะกับคุณและ / หรือครอบครัวของคุณในระหว่างที่คุณเข้ารับการตรวจฟันกับเรา กรุณาถามเจ้าหน้าที่ของเราหากคุณต้องการเลือกตัวเลือกที่เป็นส่วนตัวที่คลินิกของเราสำหรับคุณและครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Sukhumvit Dental Hospital

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก

สุขุมวิทซอย 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Sterilization

การควบคุม Sterilzation

ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Dentistry Concepts

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล

สแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
dental operating theatre

ห้องปฏิบัติการ

ทันตกรรมนอนหลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Technology

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับไปด้านบน