รับสมัครพนักงาน Full Time ทำงานที่โรงพยาบาลฟันกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

Thailand Dental Hospital

ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

รับสมัครทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง - Dentists & Dental Specialists

“โรงพยาบาลทันตกรรมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล BIDH ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรองรับการดูแลคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้น”

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ยินดีต้อนรับทันตแพทย์ที่จบการศึกษาในประเทศ และทันตแพทย์ที่กลับมาจากการศึกษาในต่างประเทศ โดยทันตแพทย์ทุกท่านจะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องจากทันตแพทยสภาเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และทันตแพทย์เฉพาะทางจะต้องมีเอกสารวุฒิบัตร ประกาศณียบัตร ปริญญา รองรับโดยเอกสารการสมัครทั้งหมดที่จะถูกเก็บเป็นความลับ

BIDH มองหาทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 • หากท่านสนใจเข้าร่วมทีมทันตแพทย์ของเราที่ BIDH ท่านสามารถติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของเราได้ ดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

HR Telephone : 095 757 7515
HR Email : hrm.bidh@gmail.com
ID Line : hrbidh

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ - Registered Nurses(RN) | ( Full-Time )

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สุภาพ มีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • จบพยาบาลวิชาชีพมีใบประกอบโรคศิลปะ
 • จมีประสบการณ์เคยทำงานในโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป Specialtyที่เกี่ยวข้อง OPD/IPD/ OR/ RR / IC Emergency service / BLS /ACLS และ Quality Management (QM)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

HR Telephone : 095 757 7515
HR Email : hrm.bidh@gmail.com
ID Line : hrbidh

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล - Practical Nurse (PN) | ( Full-Time )

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
 • มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการสามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานเบื้องต้น

 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และทำความสะอาด ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
 • ดูแลผู้ใช้บริการทั้งก่อน และหลัง พบแพทย์ / ทำหัตถกรรม / ผ่าตัดจัดเก็บ เช็คสต็อคยา / เวชภัณฑ์ ในห้องเจาะเลือด ห้องผ่าตัด ห้องตรวจแพทย์
 • ทำความสะอาดห้องผ่าตัด ทั้งในห้องผ่าตัดและบริเวณรอบนอก
 • ทำความสะอาดเครื่องมือ จัดเก็บ เครื่องผ้า ผ้าห่ม เพื่อนำส่งไปซักและฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

HR Telephone : 095 757 7515
HR Email : hrm.bidh@gmail.com
ID Line : hrbidh

รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ ( Full-Time )

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง อายุ 24-43 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สุภาพ มีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ลักษณะงาน

 • ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการรักษา(ช่วยข้างเก้าอี้)
 • ทำแลปทันตกรรมภายใต้การดูแลของทันตแพทย์
 • การเอกซเรย์ X-ray ฟันในช่องปาก
 • การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในห้องฟันตามมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ทำงานผู้ช่วยมาอย่างน้อย 2 ปี (หรือเรียนจบด้านผู้ช่วยทันตกรรมมาโดยตรงหากยังไม่มีประสบการณ์)
 • สามารถช่วยงานเฉพาะทางได้ (โดยเฉพาะงานครอบฟัน รากฟันเทียม และศัลย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

HR Telephone : 095 757 7515
HR Email : hrm.bidh@gmail.com
ID Line : hrbidh

Dental Hospital Bangkok

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย,
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 101100

โทร : +66 2-115-8977
admin@dentalhospitalthailand.com

แผนที่การเดินทาง Google Maps

Global Health Travel Awards
straumann award portrait
โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

สมัครงาน Full Time ทำงานที่โรงพยาบาลฟันกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล BIDH

กลับไปด้านบน กลับไปหน้าแรก