ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

Dr.Chatchai Kunavisarut

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ดู วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • DDS., Prince of Songkhla University
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate in Clinical Dentistry (Prosthodontics), University of North Carolina, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (Implantology), University of Florida, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (in Oral and Maxillofacial Surgery), University of Florida, USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Boworn Klongnoi

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
ภาษา
 • อังกฤษ
 • เยอรมัน
 • ไทย
Dr.Preeda Pungpapong

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Kittichote Boonsri

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Ex-Lecturer in Prosthodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pranai Nakaparksin

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Prakan Thanasrisuebwong

อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSc., PhD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
 • Instructor, Master of Science Program in Implant Dentistry, Mahidol University
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology
 • ITI study club director
 • First prize ITI South east Asia poster competition 2019
 • First runner up for poster presentation Bangkok International Symposium of implant dentistry 2017
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Kan Laohverapanich

ทพ. กานต์ เลาห์วีระพานิช DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

ทพญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก

ดู วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ก.ค. 2557- ส.ค. 2560
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขา ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ก.ค. 2557- ส.ค. 2560
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิ.ย. 2549- มี.ค. 2555
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Diplomate, American Board of Periodontology and Dental Implant Surgery (2018-)
 • Diplomate, Thai Board of Periodontology (2019-)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • Full-time Lecturer, Department of Periodontology Chulalongkorn University, Faculty of Dentistry Bangkok, Thailand Apr 2012– present
 • Pre-doctoral clinical instructor University of Michigan, School of Dentistry Ann Arbor, USA Jan 2015-Aug 2017

HONORS AND AWARDS

 • Outstanding Teaching Award, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University (2020)
 • The University of Michigan Graduate Periodontics Summer Teaching Fellowship (2017)
 • The Russell W. Bunting Student Research Award from the Russell W. Bunting Periodontal Society (2017)
 • Outstanding Soft Tissue Grafting and/or Esthetics Case Award from the Michigan Periodontal Association (2017)
 • Finalist of Poster Competition of the Graduate Student Research Forum at the 2017 Annual Meeting of the Midwest Society of Periodontology (2017)
 • Rackham Conference Travel Grant (2016)
 • Graduate Scholarship from Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University to pursue graduate studies abroad (2012)

SPEAKERS

 • “Periodontal Diseases and Elderly” for CU Radio Station (2018) “Results from the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions” for the ITI Study Club (2017)
 • “Mouth Gateway to Health” for the Department of Health, Ministry of Health (2017)
 • “Update in Biomaterials for Periodontal Surgery” for the Thai Periodontal Society Annual Meeting (2017)
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอรากฟันเทียม สุขุมวิท

ทพญ. ชนาธิป ศรีสุเทพ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตศาสตร์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

ทพญ. บุญญนาถ กึนสี DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2542
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา 2544
 • Fellowship ของ ICOI (international congress of implantologist)
 • Fellowship of the California implant institute 2557
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

ทพญ. อริสสา อำนวยโชติทวี DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Advanced Implantology, UCLA, USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

Dr.Somkiat Aimplee

ผศ.ทพ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pranee Kritpipat

ทพญ. ปราณี กริชพิพรรธ DDS., MDSc.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ดู วุฒิการศึกษา
 • DDS., Prince of Songkla University
 • Master of Science in Dentistry (Operative Dentistry) Indiana University
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate in Operative Dentistry, Indiana University
 • American Board of Operative Dentistry
 • Former full-time Lecturer, Prince of Songkhla University
 • Former full-time Lecturer in Restorative Dentistry Dept, National University of Singapore
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Paitoon Rojanarat

ทพ. ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR. NICHA CHONGSUVIWATWONG DDS.,

ทพญ. ณิชา จงสู่วิวัฒน์วงศ์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

ทพญ. อริสสา อำนวยโชติทวี DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Advanced Implantology, UCLA, USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

Dr.Kittichote Boonsri

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Ex-Lecturer in Prosthodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Somkiat Aimplee

ผศ.ทพ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Peerapat Kaweewongprasert

ทพ. พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS., MSD., FICD

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Fellowship, International College of Dentists, USA
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Part-time Dental Implant Center & Prosthetic Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University, Thailand
 • Part-time Dental Implant Center Faculty, Faculty of Dentistry Mahidol University, Thailand
 • Editor and Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology (TADI)
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pranai Nakaparksin

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.paworn pornkittitheerakul

ทพ. ปวร พรกิตติธีรกุล DDS.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Kesinee Pattanachareon

ทพญ. เกศินี พัฒนเจริญ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม Tufts University School of Dental Medicine (Boston, USA)
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
dr.Chayapat Songpaisan DDS.,

ทพ. ชยภัทร ส่งไพศาล DDS.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Paitoon Rojanarat

ทพ. ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอรากฟันเทียม สุขุมวิท

ทพญ. ชนาธิป ศรีสุเทพ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตศาสตร์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

รศ.ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์จัดฟัน

Dr.Natthapong Udomlarptham

ทพ. ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University
ภาษา
 • อังกฤษ
 • จีนกลาง
 • ไทย
DR.CHAROENCHAI JANKULPRASUT

ทพ. เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pornsak Tantapakul

ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • DDS., Prince of Songkla University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR.WANVADEE SHEWINVANAKITKUL

ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.
 
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Tita Chiwasuchin

ทพญ. ฐิตา ชิวะสุจินต์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MClinDent in Orthodontics (Advanced Training), University College London
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

Dr.Boworn Klongnoi

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
ภาษา
 • อังกฤษ
 • เยอรมัน
 • ไทย
Dr.Prakan Thanasrisuebwong

ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
 • Instructor, Master of Science Program in Implant Dentistry, Mahidol University
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology
 • ITI study club director
 • First prize ITI South east Asia poster competition 2019
 • First runner up for poster presentation Bangkok International Symposium of implant dentistry 2017
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Ongart Puttipisitchet

ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • DDS , Faculty Of Dentistry , Mahidol University , Bangkok , Thailand
 • Master Degree in Maxillofacial Prosthetics and Dental Oncology, Mahidol University
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Graduate Diploma in Clinical Science Programme in Maxillofacial Prosthetics (International Programme ), Mahidol University
 • Certificate in 1-Year Master Program in Implant Dentistry, University of
  California Los Angeles(UCLA), USA
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Jareewan Polchai

ทพญ. จรีวรรณ พลชัย DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR.NARISSAPORN CHAIPRAKIT

ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ DDS.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • Doctor of Dental Surgery, Thammasat University, Thailand
 • Graduate Diploma Program in Clinical Science in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
 • Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
 • Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Reconstructive Surgery, Peking University Stomatology Hospital
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Diplomat Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certification in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University, Thailand
 • Certification in Facial Plastic Surgery, Thailand
 • Certification in Advanced Dental Implantology, Thailand
 • Certification in Oral and Maxillofacial Oncology and Reconstructive Surgery, Peking University School of Stomatology, Beijing, China
 • Certification in Facial Aesthetic and Surgery-First Orthognathic Surgery (5th), Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Certification in Cleft Lip and Palate Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Certification in Advanced Botulinum Toxin, Korea
 • Certification in Facial Aesthetic and Surgery-First Orthognathic Surgery (6th), Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Suwat Teerawattanapong DDS

ทพ. สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ DDS.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Diplomate of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • Certificate of Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA.
 • Certificate of Clinical Residency All-on-4 Surgical protocol at Malo Clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate of Advanced Soft Tissue management by Dr.Ricardo Kern, Cairo, Egypt
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

ทพญ. บุญญนาถ กึนสี DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2542
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา 2544
 • Fellowship ของ ICOI (international congress of implantologist)
 • Fellowship of the California implant institute 2557
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

Dr.Norachai Wongkornchaowalit

ทพ. นรชัย วงศ์กรเชาวลิต DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR.JARANYA POLCHAI

ทพญ. จรัญญา พลชัย DDS.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR. KONGTHUM WIMONSUTTHIKUL DDS., MSC.,

ทพ. คงธรรม วิมลสุทธิกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ.จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ทพญ. จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา DDS.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Committee of Thai Endodontics Association
 • Part-Time Instructor at Faculty of Dentistry, Rangsit University
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

ทพญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก

ดู วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ก.ค. 2557- ส.ค. 2560
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขา ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ก.ค. 2557- ส.ค. 2560
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิ.ย. 2549- มี.ค. 2555
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Diplomate, American Board of Periodontology and Dental Implant Surgery (2018-)
 • Diplomate, Thai Board of Periodontology (2019-)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • Full-time Lecturer, Department of Periodontology Chulalongkorn University, Faculty of Dentistry Bangkok, Thailand Apr 2012– present
 • Pre-doctoral clinical instructor University of Michigan, School of Dentistry Ann Arbor, USA Jan 2015-Aug 2017

HONORS AND AWARDS

 • Outstanding Teaching Award, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University (2020)
 • The University of Michigan Graduate Periodontics Summer Teaching Fellowship (2017)
 • The Russell W. Bunting Student Research Award from the Russell W. Bunting Periodontal Society (2017)
 • Outstanding Soft Tissue Grafting and/or Esthetics Case Award from the Michigan Periodontal Association (2017)
 • Finalist of Poster Competition of the Graduate Student Research Forum at the 2017 Annual Meeting of the Midwest Society of Periodontology (2017)
 • Rackham Conference Travel Grant (2016)
 • Graduate Scholarship from Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University to pursue graduate studies abroad (2012)

SPEAKERS

 • “Periodontal Diseases and Elderly” for CU Radio Station (2018) “Results from the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions” for the ITI Study Club (2017)
 • “Mouth Gateway to Health” for the Department of Health, Ministry of Health (2017)
 • “Update in Biomaterials for Periodontal Surgery” for the Thai Periodontal Society Annual Meeting (2017)
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอรากฟันเทียม สุขุมวิท

ทพญ. ชนาธิป ศรีสุเทพ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตศาสตร์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ทั่วไป

DR.KUNPREEYA WIRIYAAMORNCHAI

ทพญ. กุลปรียา วิริยะกมลชัย DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Honorable Rewards for Class V Filling Challenge from Aj AMARA MOUNGMINGSUK Foundation
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Mueanjan Lertviwatkul

ทพญ. เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Nisna Khemthong DDS.,

ทพญ. นิษณา เข็มทอง DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR. KANVARA VIROJSAKULCHAI DDS

ทพญ. กัญญ์วรา วิโรจน์สกุลชัย DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

ทพญ. พรหทัย กาญจนพาสน์ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dentist Hospital

ทพ. อภิสฤษฎิ์ ชลภัทรอภิวิชญ์ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
 • International Exchange Programme, Tokyo Medical and Dental University
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Winner of Clinical Research in Dentistry & Oral Presentation, Chulalongkorn University
 • Committee of International Association of Dental Students, FDI World Dental Association
 • Representative of Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University in Poster Presentation, Dentsply Sirona SCADA Programme
 • Conference Organising Committee for FDI Annual World Dental Congress & International Association for Dental Research (IADR) Asia – Pacific Meeting
 • Member of Thai Dental Council, The Dental Association of Thailand
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ DDS.,

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ DDS.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กำลังศึกษาต่อระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัย มหิดล
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate of Attendance of International Exchange program (Pediatric Dentistry); Tufts University School of Dental Medicine.
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Varangkanar Jiraratanasopa

ผศ. ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา DDS., MSC.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate in Clinical Dentistry (Pediatric Dentistry), University of Queensland, Australia
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทันตแพทย์เด็ก

ทพญ.ศศิพิมล จันทร์รัตน์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ทั่วไป

ดู วุฒิการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

วิสัญญีแพทย์

Lt.Col. Krisana Nongnuang, MD.

พันโท นพ.กฤษณะ นองเนือง

วิสัญญีแพทย์

ดู วุฒิการศึกษา
 • Mahidol University (Phramongkutklao College of Medicine) M.D. (First Class Honors and Gold Medal Award)
ได้รับการรับรองและความสำเร็จ
 • Certificate of Anesthesiology, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiovascular and Thoracic anesthesia, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiac anesthesia, Bundeswehrkrankenhaus Koblenz, Germany
ภาษา
 • อังกฤษ
 • เยอรมัน
 • ไทย
พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

วิสัญญีแพทย์

ดู วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน