ทำไมต้องปลูกกระดูกฟัน ก่อนฝังรากเทียม

ปลูกกระดูกฟัน

การปลูกกระดูกฟัน ฟังดูแล้วเป็นคำที่ฟังแล้วทุกคนคงตั้งคำถามกันมากมายว่า “การปลูกกระดูกฟันคืออะไร ? ปลูกกระดูกฟันทำไม ? จำเป็นไหมที่ต้องปลูกกระดูกฟัน ?”

สำหรับการปลูกกระดูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำรากเทียม แต่มีปริมาณกระดูกที่น้อย หรือไม่เพียงพอที่จะทำรากฟันเทียมได้ รวมถึงผู้ที่สูญเสียฟันไปเป็นระยะเวลานาน และสูญเสียกระดูกจากการถอนฟันก็สามารถทำการปลูกกระดูกฟันได้เช่นกัน

การปลูกกระดูกฟัน (Bone graft) คืออะไร

Bone Graft for Dental Implant

การปลูกกระดูกฟัน คือ การเสริมกระดูกฟัน หรือการเติมกระดูกบริเวณขากรรไกรของเราให้แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม ซึ่งโดยปกติแล้วกระดูกของเราจะเกิดการสลายของกระดูกตามวัย ทำให้ปริมาณกระดูกลดลงจนกระดูกบาง หรือในกรณีอื่นๆ เช่น การถอนฟัน การสูญเสียฟันที่ถูกปล่อยไว้นานจนกระดูกรอบตัวฟันสลาย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : การปลูกกระดูก หรือการเสริมกระดูกฟัน (..คลิก)

การปลูกกระดูกฟัน มีกี่ประเภท

การปลูกกระดูกฟันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • Allografts กระดูกจากผู้บริจาคอวัยวะ เป็นเซลล์กระดูกที่ไม่มีชีวิต ซึ่งมีความเสี่ยงที่ร่างกายจะต่อต้านจนทำให้กระดูกไม่ติดค่อนข้างต่ำ
 • Autografts กระดูกของคนไข้เอง นำมาปลูกในส่วนที่ต้องการฝังรากเทียม ซึ่งร่างกายจะไม่ต่อต้าน ตำแหน่งที่นิยมเก็บ คือ กระดูกขากรรไกรบริเวณฟันคุดและคาง สามารถเก็บมาได้ทั้งแบบเป็นชิ้น (block bone graft) หรือเป็นผง (particulated)
 • XenoGrafts กระดูกจากสิ่งมีชีวิตอื่น (กระดูกสัตว์) มีราคาค่อนข้างสูง เพราะกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อค่อนข้างยุ่งยาก แต่ข้อดีคือกระดูกชนิดนี้ละลายช้า
 • Alloplast กระดูกสังเคราะห์ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น เซรามิก, แคลเซียม ฟอสเฟต เป็นต้น
bonegrafting procedure

วิธีปลูกกระดูก เสริมกระดูกฟัน ที่นิยมทำในปัจจุบัน

pain free dentistry

วิธีปลูกกระดูกฟันในปัจจุบันก็มีหลายหลายวิธีเช่นกัน แต่ที่นิยมทำในปัจจุบัน ได้แก่ :

 • ปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟัน มักทำในกรณีที่กระดูกฟันแคบ หรือการถอนฟันที่เกิดขึ้นนานแล้วทำให้ความกว้างของสันกระดูกเบ้าฟันไม่เพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม
 • ปลูกถ่ายกระดูกสันขากรรไกร เป็นการเพิ่มพื้นที่ความยาวของกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับการฝังรากเทียม นิยมใช้กระดูกที่ได้รับการบริจาคมา
 • ปลูกกระดูกแบบชิ้น เป็นการปลูกกระดูกฟันเพื่อเพิ่มขนาดความหนา หรือความสูงของกระดูกนิยมใช้กระดูกของคนไข้ในการปลูกกระดูกฟัน
 • ปลูกกระดูกในไซนัส เป็นการปลูกกระดูกบริเวณฟันหลังบนที่มีความเชื่อมโยงกันกับโพรงไซนัส หรือโพรงอากาศข้างจมูก ถ้าหากโพรงไซนัสมีขนาดกว้างหรือย้อยลงมาจะทำให้ความสูงของกระดูกในฟันหลังบนไม่เพียงพอที่จะฝังรากเทียม การปลูกกระดูกในไซนัสจึงทำเพื่อให้กระดูกสูงขึ้น และป้องกันไม่ให้รากเทียมหลุดเข้าไปในไซนัส
ราคาปลูกกระดูกฟัน ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายกระดูก (..คลิก)

ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายกระดูกจะแตกต่างกันไปตามความต้องการและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการปลูกถ่าย นอกนั้นอาจรวมถึงใช้จ่ายของวัสดุที่ใช้ในการปลูกถ่ายกระดูก ได้แก่

 • ราคาวัสดุของกระดูกที่ใช้ (วัดจากน้ำหนักเป็นกรัม)
 • เนื้อเยื่อที่ใช้ในการรักษา (ขนาดและชิ้นส่วน)

หัตถการในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก

 • การผ่าตัดปลูกกระดูกไซนัส
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก
 • ศัลยกรรมตกแต่งกระดูก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่ ราคาทำฟัน ปลูกกระดูก (..คลิก) หรือ ปรึกษาฟันออนไลน์

ปรึกษาจัดฟัน
ปรึกษาหมอฟันออนไลน์

จำเป็นมั้ย? ที่ต้องปลูกกระดูกฟัน ก่อนฝังรากเทียม

การปลูกกระดูก เสริมกระดูกฟัน มีเป้าหมาย เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กระดูกขากรรไกรภายในช่องปากให้มีปริมาณกระดูกเพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม ซึ่งรากฟันเทียมทำหน้าที่ยึดกระดูกขากรรไกร เข้ากับเหงือก และฟันของเรา หากกระดูกขากรรไกรบางหรือแข็งแรงไม่พอ จะทำให้ไม่สามารถยึดฟันเข้ากับขากรรไกร และฟันอาจเลื่อนหลุดได้ แต่การปลูกกระดูกฟันจะจำเป็นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ที่ทำการรักษา

ปลูกกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียม เป็นวิธีช่วยเสริมความแข็งแรงให้ช่องปากจริงหรือ ?

รากฟันเทียม คืออะไร

A title

Image Box text

การฝังรากฟันเทียม เป็นวิธีการทดแทนฟันแท้ได้ดีที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่ที่มีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพราะการฝังรากเทียม คือ การยึดฟันเข้ากับกระดูกขากรรไกรด้วยรากเทียม ซึ่งสภาพกระดูกของแต่ละบุคคลมีลักษณะ ความแข็งแรง การสลายของกระดูกที่เป็นไปตามวัยแตกต่างกัน มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย และการสลายของกระดูกนี้เอง ที่เป็นปัญหาหลักของการฝังรากเทียม เพราะกระดูกอาจมีความหนา ความสูง หรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้ฝังรากเทียม

ดังนั้นทันตแพทย์ที่ทำการรักษาอาจจะให้ทำการปลูกกระดูกฟันก่อนการฝังรากเทียม การเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม : รากฟันเทียมคืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการทำรากเทียม (..คลิก)

รู้หรือไม่ ?!

 การสูญเสียฟันในระยะยาว ทำให้กระดูกฟันละลายไม่เพียงพอต่อการทำรากเทียม  โดยธรรมชาติแล้วเมื่อฟันแท้ได้มีการหลุดไป หรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่ทำให้ต้องถอนฟัน และปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้เข้ารับการรักษาด้วยการทดแทนฟันทันที จะทำให้กระดูกโดยรอบเกิดการละลายตัว นั่นจึงเป็นสาเหตุให้มีปริมาณกระดูกไม่พอที่จะสามารถรองรับในการฝังรากเทียมได้

หลังเสริมกระดูกฟัน มีวิธีการดูแลตัวเองยังไง

 1. ภายใน 24 ชั่วโมงแรก หลังการผ่าตัดควรระมัดระวังการกระทบกระเทือนในช่องปาก คนไข้ควรรับประทานอาหารเหลวหรืออาหารอ่อน งดการดูดน้ำหรืออาหารจากหลอดจนกว่าแผลผ่าตัดจะหายดี
 2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้เลือดไม่หยุดไหล และทำให้แผลหายช้า ส่งผลเสียต่อรากฟันเทียมและบาดแผลจากการผ่าตัด
 3. ห้ามสูบบุหรี่ จากการศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่จะทำให้การรักษาได้ผลช้าลงและไม่สำเร็จ
 4. งดออกกำลังกายหนักและทำกิจกรรมใน 1 – 3 วันแรกหลังปลูกกระดูกฟัน เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน หรือเลือดสูบฉีดจนทำให้เลือดกลับมาไหลจากปากแผลอีก
 5. ในการปลูกกระดูกฟันอาจใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน เพื่อให้กระดูกที่ปลูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระดูกของเรา
patient room

การปลูกกระดูกฟัน เป็นเทคนิคที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับช่องปาก เพื่อให้มีพื้นที่ ขนาด ความสูงของกระดูกเพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันแท้ แต่ใช่ว่าทุกคนที่ต้องการฝังรากเทียมจะต้องปลูกกระดูกฟัน เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินความจำเป็นในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การรักษาฟันของเราประสบความสำเร็จมากที่สุด

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีคำถามสามารถ ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์กับเราโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท BIDH

เลือกปลูกกระดูกฟัน ที่ไหนดี

การปลูกกระดูกฟันอย่างปลอดภัย ควรเลือกปลูกกระดูกที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย และทำการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital : BIDH) เป็นศูนย์เฉพาะทางทันตกรรมที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมขั้นสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บริการทันตกรรม BIDH

เรามีทีมทันตแพทย์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณ จะอยู่ในการดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรบและมีความเชี่ยวชาญของเฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

ทีมดูแลการรักษาทางทันตกรรม ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

Thailand dentists

1. ทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์ที่ปรึกษา

ทีมทันตแพทย์ของ BIDH หลายท่านไม่เพียงแต่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำจากอเมริกาเท่านั้น ยังมีทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการให้การรักษากรณีที่มีความซับซ้อน

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีทันตแพทย์ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการวางแผนประสานงานกันระหว่างทีมแพทย์ที่ปรึกษา วิสัญญีแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดและความปลอดภัยของผู้มารับบริการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเรา …คลิกดูประวัติหมอทำฟัน BIDH

คลายกังวลกับงานทันตกรรม

2. ทีมวิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ได้รับใบอนุญาตและมีประสบการณ์สูง มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด และลดความกังวลสำหรับการรักษาทางการแพทย์ทั่วไปและงานทันตกรรม

เราได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติทีมแพทย์และทันตแพทย์ของเราทั้งหมดอย่างเข้มงวด

BIDH Nurses

3. พยาบาลวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน เมื่อมารับบริการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลที่ BIDH จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์สูง อดทน และใจดี

พยาบาลของเราทุกท่านได้รับการรับรองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการให้บริการจากพยาบาลและวิสัญญีแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

รีวิวการฝังรากเทียม & ความรู้เรื่องรากฟันเทียม ONE DAY IMPLANT

สรุป

กระดูกน้อยหรือไม่เพียงพอที่จะทำรากเทียม ใครที่มีปัญหานี้อย่าเพิ่งถอดใจไปเพราะยังสามารถทำรากเทียมได้ โดยวิธีการการเติมกระดูก หรือ การปลูกกระดูก โดยเป็นวิธีการเสริมกระดูกในบริเวณที่มีกระดูกไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการปลูกกระดูกฟันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย และจุดประสงค์หลายๆอย่างก่อนที่จะทำการรักษาหรือทำหัตถการ

ทางที่ดีควรปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และให้ทันตแพทย์ได้ประเมิน เมื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียดแล้ว ก็จะมีวิธีในการเติมกระดูกที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

LINE ID @DentalHospital

ปรึกษาหมอฟันออนไลน์
ปรึกษาฟันออนไลน์

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2