ทำไมต้องปลูกกระดูกฟัน ก่อนฝังรากเทียม

ปลูกกระดูกฟัน

การปลูกกระดูกฟัน ฟังดูแล้วเป็นคำที่ฟังแล้วทุกคนคงตั้งคำถามกันมากมายว่า “การปลูกกระดูกฟันคืออะไร ? ปลูกกระดูกฟันทำไม ? จำเป็นไหมที่ต้องปลูกกระดูกฟัน ?”

สำหรับการปลูกกระดูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำรากเทียม แต่มีปริมาณกระดูกที่น้อย หรือไม่เพียงพอที่จะทำรากฟันเทียมได้ รวมถึงผู้ที่สูญเสียฟันไปเป็นระยะเวลานาน และสูญเสียกระดูกจากการถอนฟันก็สามารถทำการปลูกกระดูกฟันได้เช่นกัน

การปลูกกระดูกฟัน (Bone graft) คืออะไร

Bone Graft for Dental Implant

การปลูกกระดูกฟัน คือ การเสริมกระดูกฟัน หรือการเติมกระดูกบริเวณขากรรไกรของเราให้แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม ซึ่งโดยปกติแล้วกระดูกของเราจะเกิดการสลายของกระดูกตามวัย ทำให้ปริมาณกระดูกลดลงจนกระดูกบาง หรือในกรณีอื่นๆ เช่น การถอนฟัน การสูญเสียฟันที่ถูกปล่อยไว้นานจนกระดูกรอบตัวฟันสลาย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : การปลูกกระดูก หรือการเสริมกระดูกฟัน (..คลิก)

การปลูกกระดูกฟัน มีกี่ประเภท

การปลูกกระดูกฟันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • Allografts กระดูกจากผู้บริจาคอวัยวะ เป็นเซลล์กระดูกที่ไม่มีชีวิต ซึ่งมีความเสี่ยงที่ร่างกายจะต่อต้านจนทำให้กระดูกไม่ติดค่อนข้างต่ำ
 • Autografts กระดูกของคนไข้เอง นำมาปลูกในส่วนที่ต้องการฝังรากเทียม ซึ่งร่างกายจะไม่ต่อต้าน ตำแหน่งที่นิยมเก็บ คือ กระดูกขากรรไกรบริเวณฟันคุดและคาง สามารถเก็บมาได้ทั้งแบบเป็นชิ้น (block bone graft) หรือเป็นผง (particulated)
 • XenoGrafts กระดูกจากสิ่งมีชีวิตอื่น (กระดูกสัตว์) มีราคาค่อนข้างสูง เพราะกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อค่อนข้างยุ่งยาก แต่ข้อดีคือกระดูกชนิดนี้ละลายช้า
 • Alloplast กระดูกสังเคราะห์ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น เซรามิก, แคลเซียม ฟอสเฟต เป็นต้น
bonegrafting procedure

วิธีปลูกกระดูก เสริมกระดูกฟัน ที่นิยมทำในปัจจุบัน

pain free dentistry

วิธีปลูกกระดูกฟันในปัจจุบันก็มีหลายหลายวิธีเช่นกัน แต่ที่นิยมทำในปัจจุบัน ได้แก่ :

 • ปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟัน มักทำในกรณีที่กระดูกฟันแคบ หรือการถอนฟันที่เกิดขึ้นนานแล้วทำให้ความกว้างของสันกระดูกเบ้าฟันไม่เพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม
 • ปลูกถ่ายกระดูกสันขากรรไกร เป็นการเพิ่มพื้นที่ความยาวของกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับการฝังรากเทียม นิยมใช้กระดูกที่ได้รับการบริจาคมา
 • ปลูกกระดูกแบบชิ้น เป็นการปลูกกระดูกฟันเพื่อเพิ่มขนาดความหนา หรือความสูงของกระดูกนิยมใช้กระดูกของคนไข้ในการปลูกกระดูกฟัน
 • ปลูกกระดูกในไซนัส เป็นการปลูกกระดูกบริเวณฟันหลังบนที่มีความเชื่อมโยงกันกับโพรงไซนัส หรือโพรงอากาศข้างจมูก ถ้าหากโพรงไซนัสมีขนาดกว้างหรือย้อยลงมาจะทำให้ความสูงของกระดูกในฟันหลังบนไม่เพียงพอที่จะฝังรากเทียม การปลูกกระดูกในไซนัสจึงทำเพื่อให้กระดูกสูงขึ้น และป้องกันไม่ให้รากเทียมหลุดเข้าไปในไซนัส
ราคาปลูกกระดูกฟัน ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายกระดูก (..คลิก)

ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายกระดูกจะแตกต่างกันไปตามความต้องการและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการปลูกถ่าย นอกนั้นอาจรวมถึงใช้จ่ายของวัสดุที่ใช้ในการปลูกถ่ายกระดูก ได้แก่

 • ราคาวัสดุของกระดูกที่ใช้ (วัดจากน้ำหนักเป็นกรัม)
 • เนื้อเยื่อที่ใช้ในการรักษา (ขนาดและชิ้นส่วน)

หัตถการในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก

 • การผ่าตัดปลูกกระดูกไซนัส
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก
 • ศัลยกรรมตกแต่งกระดูก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่ ราคาทำฟัน ปลูกกระดูก (..คลิก) หรือ ปรึกษาฟันออนไลน์

ปรึกษาจัดฟัน
ปรึกษาหมอฟันออนไลน์

จำเป็นมั้ย? ที่ต้องปลูกกระดูกฟัน ก่อนฝังรากเทียม

การปลูกกระดูก เสริมกระดูกฟัน มีเป้าหมาย เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กระดูกขากรรไกรภายในช่องปากให้มีปริมาณกระดูกเพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม ซึ่งรากฟันเทียมทำหน้าที่ยึดกระดูกขากรรไกร เข้ากับเหงือก และฟันของเรา หากกระดูกขากรรไกรบางหรือแข็งแรงไม่พอ จะทำให้ไม่สามารถยึดฟันเข้ากับขากรรไกร และฟันอาจเลื่อนหลุดได้ แต่การปลูกกระดูกฟันจะจำเป็นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ที่ทำการรักษา

ปลูกกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียม เป็นวิธีช่วยเสริมความแข็งแรงให้ช่องปากจริงหรือ ?

รากฟันเทียม คืออะไร

A title

Image Box text

การฝังรากฟันเทียม เป็นวิธีการทดแทนฟันแท้ได้ดีที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่ที่มีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพราะการฝังรากเทียม คือ การยึดฟันเข้ากับกระดูกขากรรไกรด้วยรากเทียม ซึ่งสภาพกระดูกของแต่ละบุคคลมีลักษณะ ความแข็งแรง การสลายของกระดูกที่เป็นไปตามวัยแตกต่างกัน มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย และการสลายของกระดูกนี้เอง ที่เป็นปัญหาหลักของการฝังรากเทียม เพราะกระดูกอาจมีความหนา ความสูง หรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้ฝังรากเทียม

ดังนั้นทันตแพทย์ที่ทำการรักษาอาจจะให้ทำการปลูกกระดูกฟันก่อนการฝังรากเทียม การเสริมกระดูก เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม : รากฟันเทียมคืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการทำรากเทียม (..คลิก)

รู้หรือไม่ ?!

 การสูญเสียฟันในระยะยาว ทำให้กระดูกฟันละลายไม่เพียงพอต่อการทำรากเทียม  โดยธรรมชาติแล้วเมื่อฟันแท้ได้มีการหลุดไป หรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่ทำให้ต้องถอนฟัน และปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้เข้ารับการรักษาด้วยการทดแทนฟันทันที จะทำให้กระดูกโดยรอบเกิดการละลายตัว นั่นจึงเป็นสาเหตุให้มีปริมาณกระดูกไม่พอที่จะสามารถรองรับในการฝังรากเทียมได้

หลังเสริมกระดูกฟัน มีวิธีการดูแลตัวเองยังไง

 1. ภายใน 24 ชั่วโมงแรก หลังการผ่าตัดควรระมัดระวังการกระทบกระเทือนในช่องปาก คนไข้ควรรับประทานอาหารเหลวหรืออาหารอ่อน งดการดูดน้ำหรืออาหารจากหลอดจนกว่าแผลผ่าตัดจะหายดี
 2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้เลือดไม่หยุดไหล และทำให้แผลหายช้า ส่งผลเสียต่อรากฟันเทียมและบาดแผลจากการผ่าตัด
 3. ห้ามสูบบุหรี่ จากการศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่จะทำให้การรักษาได้ผลช้าลงและไม่สำเร็จ
 4. งดออกกำลังกายหนักและทำกิจกรรมใน 1 – 3 วันแรกหลังปลูกกระดูกฟัน เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน หรือเลือดสูบฉีดจนทำให้เลือดกลับมาไหลจากปากแผลอีก
 5. ในการปลูกกระดูกฟันอาจใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน เพื่อให้กระดูกที่ปลูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระดูกของเรา
patient room

การปลูกกระดูกฟัน เป็นเทคนิคที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับช่องปาก เพื่อให้มีพื้นที่ ขนาด ความสูงของกระดูกเพียงพอที่จะรองรับการฝังรากเทียม ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันแท้ แต่ใช่ว่าทุกคนที่ต้องการฝังรากเทียมจะต้องปลูกกระดูกฟัน เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินความจำเป็นในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การรักษาฟันของเราประสบความสำเร็จมากที่สุด

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีคำถามสามารถ ปรึกษาทันตแพทย์ ผ่านช่องทางออนไลน์กับเราโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท BIDH

เลือกปลูกกระดูกฟัน ที่ไหนดี

การปลูกกระดูกฟันอย่างปลอดภัย ควรเลือกปลูกกระดูกที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย และทำการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital : BIDH) เป็นศูนย์เฉพาะทางทันตกรรมที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมขั้นสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บริการทันตกรรม BIDH

เรามีทีมทันตแพทย์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณมั่นใจได้ว่าการรักษาของคุณ จะอยู่ในการดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรบและมีความเชี่ยวชาญของเฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมให้คำปรึกษา

ทีมดูแลการรักษาทางทันตกรรม ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

Thailand dentists

1. ทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์ที่ปรึกษา

ทีมทันตแพทย์ของ BIDH หลายท่านไม่เพียงแต่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำจากอเมริกาเท่านั้น ยังมีทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการให้การรักษากรณีที่มีความซับซ้อน

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีทันตแพทย์ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการวางแผนประสานงานกันระหว่างทีมแพทย์ที่ปรึกษา วิสัญญีแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดและความปลอดภัยของผู้มารับบริการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเรา …คลิกดูประวัติหมอทำฟัน BIDH

คลายกังวลกับงานทันตกรรม

2. ทีมวิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ได้รับใบอนุญาตและมีประสบการณ์สูง มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด และลดความกังวลสำหรับการรักษาทางการแพทย์ทั่วไปและงานทันตกรรม

เราได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติทีมแพทย์และทันตแพทย์ของเราทั้งหมดอย่างเข้มงวด

BIDH Nurses

3. พยาบาลวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน เมื่อมารับบริการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลที่ BIDH จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์สูง อดทน และใจดี

พยาบาลของเราทุกท่านได้รับการรับรองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการให้บริการจากพยาบาลและวิสัญญีแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

รีวิวการฝังรากเทียม & ความรู้เรื่องรากฟันเทียม ONE DAY IMPLANT

สรุป

กระดูกน้อยหรือไม่เพียงพอที่จะทำรากเทียม ใครที่มีปัญหานี้อย่าเพิ่งถอดใจไปเพราะยังสามารถทำรากเทียมได้ โดยวิธีการการเติมกระดูก หรือ การปลูกกระดูก โดยเป็นวิธีการเสริมกระดูกในบริเวณที่มีกระดูกไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการปลูกกระดูกฟันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย และจุดประสงค์หลายๆอย่างก่อนที่จะทำการรักษาหรือทำหัตถการ

ทางที่ดีควรปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และให้ทันตแพทย์ได้ประเมิน เมื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียดแล้ว ก็จะมีวิธีในการเติมกระดูกที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

LINE ID @DentalHospital

ปรึกษาหมอฟันออนไลน์
ปรึกษาฟันออนไลน์

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า