ตัวอย่างเคสรากฟันเทียม

dental implant cases

เคสรากฟันเทียม

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ สุขมวิท ซอย 2 ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางกว่า 50 ท่าน ซึ่งทันตแพทย์แต่ละท่านจะวางแผนการรักษาร่วมกับผู้รับบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย

ภาพตัวอย่างการรักษา เคสรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม

กรณีที่ 1 : หลังทำ รากฟันเทียม

กรณีที่ 2 : หลังทำ รากฟันเทียม สะพานฟัน

กรณีที่ 3 : หลังทำ รากฟันเทียมและครอบฟัน

กรณีที่ 4 : หลังทำ รากฟันเทียม

กรณีที่ 5 : หลังทำ รากฟันเทียม

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารีวิวจัดฟัน

Dental Implant Cases

Dental Implant Cases

Our dental implant center at BIDH bangkok dental hospital comprises of advance dental implant technologies and techniques ranging from single implants, multiple implants to full mouth dental implant cases. Dental implants are used to replace missing gaps and may be combined with other aesthetic dental treatment for an overall natural-looking end result.

BIDH bangkok dental hospital is one of the few dental implant clinic with dedicated digital dental lab able  to customized all ceramic abutments, zirconia crowns and dental bridges catered specifically to your needs.

Photos of Dental Implant Cases

Case 1 : After upper tooth Implant

Case 2 : After dental implan bridge

Case 3 : After tooth implant crown

Case 4 : After dental implant

Case 5 : After dental implant

Missing Tooth

Multiple Missing Teeth

Tooth Implant Bridges

Dental Implant Bridges

Poor Prognoses Teeth

Poor Prognoses Teeth

All-on-4

Upper & Lower All-on-4

Full Arch Missing Teeth

Full & Multiple Missing Teeth

Dental Implant Bridges

Implant Bridges & Implant Crowns

Missing Teeth

Multiple Missing Teeth

Dental Implant Crown

Dental Implant Crowns

Dental Implant Cases Reviews

Numerous individuals has had their dental implant treatments done at BIDH dental implant center. We are different from other dental clinics and why patients entrusts BIDH with the implant treatment because:

 1. BIDH dental implant center has a top team of dental implant dentists –  implantologists and prosthodontists. Many of whom are American Board certified and overseas graduates. This means your dentists are trained overseas and can actually practice at their overseas countries. BIDH has a selective dentist team, each of them having more than 10 years of experience in their specialty areas.
 2. In-house digitalized dental lab within BIDH dental hospital for faster teethworks on making dentures, crowns and bridges over implants. Prostheses (false teeth) over implants are not just quicker to complete but enables precision and customization with high-technologies CAD/CAM milling machines. Your false tooth is personalized to your gum margin and position unlike standard implant size and shape for more aesthetic and natural-looking teeth
 3. We offer sleep dentistry or general anaesthesia for dentophobia patients and and anxious patients who may be worried about having dental pain or oral surgery treatments. You are placed into deep sleep waking up without any re-collection of treatment. BIDH dental implant center is one of the few dental clinic in Thailand enabling safe and strict sedation dentistry treatment. All our sedative cases are carefully monitored and taken care of by registered nurses and licensed anaesthesiologist doctors.    

Dental Implant Review – USA

“My name is Darryl Hart. I’m from United States, Austin Texas. Back in September, I came to south-east asia on vacation. Before leaving the states, I’ve gotten a diagnoses for dental implants. The reasons why I came here was because I have done a little research, and the dental hospital has gotten very positive reviews online.

Having gone through the process in the states, and going through here in Thailand was interesting because the services I was receiving was very high quality I was very happy with the information I was getting. The way the x-rays were taken, the information I was receiving here were at or above the information and approach in the states.

There was a timeline that I needed to meet and they made it happy. We made some adjustments. I have to say that I’m very happy with the end result. I couldn’t imagine receiving any better treatment. So now, I have full dentures and I can’t tell you how comfortable it feels. Its almost like I don’t have dentures!”

Sleep Dentistry Review – UK

“My name is Tracey and I live here in Bangkok, but I’m originally from England. I’m a teacher in an international school here. It took me a long while to find a dentist here. My friend has been attending here for her dentistry. She recommended them as really nice people.

And they also do IV sedation which is how I usually have my dentistry done at home, so I came and they have been absolutely amazing! They are much more thoughtful and takes the procedure very seriously. I’ve been to the hospital for a checkup, they said lots of things that I could and couldn’t do as compared to the UK. So they’ve really looked after me!

 They’ve given options as well as costs options. They’ve looked after me with a step by step procedure knowing how scared I am. They’re always in contact.” 

ทำรากฟันเทียม ราคา

Learn more about having dental implant treatment in Thailand.

Specialization Dental Clinics 

BIDH dental implant center works alongside with its cosmetic dentistry department. View cases done by our dental specialists on:

Back to Case Gallery Top

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า