คอร์สอบรมรากฟันเทียมครั้งที่ 3 โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สอบรมรากฟันเทียม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับคอร์สอบรมรากฟันเทียม “Implant Retained Overdenture” รอบที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) สุขุมวิท ซอย 2 วิทยากรในครั้งนี้ ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และ อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ อาจารย์ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ
(อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์)

อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์
(อาจารย์ทันตแพทย์รากฟันเทียม)

หลังจากคอร์สอบรมรากฟันเทียมรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ผ่านมา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์มากมาย ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์มากมาย สำหรับท่านที่มีโอกาสทำงาน Implant Overdenture โดยเฉพาะคนไข้โครงการทันตกรรมรากฟันเทียม ที่จะต้อง Pick up denture กับรากฟันเทียม

อบรมรากเทียม

เนื่องจากเป็นคอร์สที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในรูปแบบ Lecture และ Hand-On ที่ส่งต่อความรู้แบบครบถ้วน มีการ Workshop (อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนทุกท่าน จาก Dental Vision) เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงของทันตแพทย์ที่เข้าร่วมคอร์สทุกท่าน

รากฟันเทียม sic
dentalvision sic

ภาพบรรยากาศในระหว่างคอร์สอบรมรากฟันเทียม

สำหรับคอร์สอบรมรากฟันเทียม #PeerapatDentalEducation ครั้งถัดไปรอติดตามรายละเอียดได้ที่ FB : โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย2

บริการทันตกรรม BIDH

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-115-8977, 095-517-1587

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital