ค่าบริการทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ราคามาตรฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

โดยราคา ค่าบริการต่างๆที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH สุขุมวิทซอย 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานและโปร่งใส ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

การตรวจสอบแผนการรักษาและการให้คำปรึกษาฟรี (ไม่รวมค่าเอกซเรย์ ยาและค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)

เพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งรวมถึงระดับของการตรวจสอบการฆ่าเชื้อและพยาบาลในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมของเรามีค่าการฆ่าเชื้อและการพยาบาล 150 – 250 บาทต่อครั้ง

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

โปรโมชั่นทำฟัน สุขุมวิท
ฟอกสีฟัน กี่บาท
จัดฟันใส ที่ไหนดี
วีเนียร์ ราคา
ครอบฟันกี่บาท
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep

ค่าบริการทันตกรรมที่ BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,900
(ราคาโปรโมชั่น)

1

1

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ชุด

5,000

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

12,000 – 14,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

18,000 – 20,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

24,000 – 26,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

19,900
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

21,000

2 – 3

3 – 7

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,500

1 – 2

1 – 5

วีเนียร์ Hybrid

ซี่

12,000

1 – 2

1 – 5

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax (1 – 4 ซี่) 

ซี่

18,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax (5 ซี่ขึ้นไป) 

ซี่

17,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ Premium Super-thin + Digital Smile Design

ซี่

18,000*
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

70,000 – 80,000

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

85,000 – 95,000
(ราคาโปรโมชั่น)

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clarity)

case

90,000-100,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

79,900
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express (7 trays)

case

90,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite (14 trays)

case

145,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Moderate (<26 trays)

case

170,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Comprehensive (>26 trays)

case

185,000
(ราคาโปรโมชั่น)

รีเทนเนอร์

ชิ้น

4,000

รีเทนเนอร์ Invisalign Vivera

ชิ้น

22,500
(ราคาโปรโมชั่น)

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

รากฟันเทียมP-I Brånemark

รากเทียม

60,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

65,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann

รากเทียม

85,000

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants (Advance titanium and ceramic implant systemenables increased force strength)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

89,900
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface (Active Osseointegration Suface for faster healing and added stability)

รากเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLActive

รากเทียม

95,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียมทั้งปาก Full Jaw Dental Implants

รากเทียมทั้งปากรองรับฟันปลอม

รากฟันเทียมทั้งปากรองรับสะพานฟัน

รากฟันเทียมทั้งปากแบบ ProArch (All-on-4)

วีเนียร์ ราคา
ครอบฟันกี่บาท
จัดฟันใส ที่ไหนดี
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ทำฟันเด็ก ราคา
จัดฟันใส วัยรุ่น
ทำฟันประกันสังคม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

Muang Thai Friends Club BIDH Dental
โปรทำฟัน กสิกร
สิทธิพิเศษสำหรับ uobbank
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงศรี
สิทธิทำฟัน ธนาคาร KTC

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้น มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม