ค่าบริการทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ราคามาตรฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

โดยราคา ค่าบริการต่างๆที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH สุขุมวิทซอย 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานและโปร่งใส ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

การตรวจสอบแผนการรักษาและการให้คำปรึกษาฟรี (ไม่รวมค่าเอกซเรย์ ยาและค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)

เพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งรวมถึงระดับของการตรวจสอบการฆ่าเชื้อและพยาบาลในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมของเรามีค่าการฆ่าเชื้อและการพยาบาล200บาทต่อครั้ง

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

ค่าบริการทันตกรรมที่BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
ค่ารักษา (USD)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,000

281

1

1

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™ + ขูดหินปูน

คน

9,900
(โปรโมชั่น)

309

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

10,000

312

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

14,000

437

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

18,000 – 20,000

562-625

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

15,900
(จาก 20,000)

497

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น-3M Lava

ซี่

16,000
(จาก 20,000)

500

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

18,000

562

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,000-7,000

188-219

1 – 2

1 – 5

Hybrid Veneers – NEW

ซี่

9,000
(จาก 12,000)

281

1 – 2

1 – 5

วีเนียร์ eMax (1-5 teeth)

ซี่

15,000
(โปรโมชั่น)

468

2 – 3

3 – 7

วีเนียร์ eMax (6-9 teeth)

ซี่

14,900
(โปรโมชั่น)

465

2 – 3

3 – 7

วีเนียร์ eMax (> 10 teeth)

ซี่

13,900
(โปรโมชั่น)

434

2 – 3

3 – 7

Super-thin Veneer

ซี่

18,000
(จาก 20,000)

563

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
ค่ารักษา (USD)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

60,000 – 70,000
(จาก 75,000)

1,875-2,187

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000
(จาก 85,000-99,000)

2,500- 2,812

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

80,000-90,000
(จาก 90,000-99,000)

2,500-2,812

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clearity)

case

85,000-95,000
(จาก 95,000-99,000)

2,656-2,968

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

69,000

2,156

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign express ( 7 trays)

case

75,000
(จาก 90,000)

2,343

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Lite( 14 trays)

case

130,000
(จาก 140,000)

4,062

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)(<26 trays)

case

150,000
(จาก 180,000)

4,687

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign (Comprehensive) (>26 trays)

case

180,000
(จาก 200,000)

5,625

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
ค่ารักษา (USD)
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

49,000
(จาก 65,000)

1,531

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมNobel Biocare Replace

รากเทียม

69,000
(จาก 85,000)

2,156

2-4

รากฟันเทียมไทเทเนียม Titanium – Active Surface  

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive

รากเทียม

80,000
(จาก 95,000)

2,500

2-4

รากฟันเทียมไทเทเนียม Titanium Roxolid Implants (Advance titanium & Zirconia ceramic implant system)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

79,000
(จาก 90,000)

2,469

2-4

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

ส่วนลดทำฟัน WISDOM
ส่วนลดรากเทียม citibank
ส่วนลดจัดฟัน กรุงศรี
บัตร Muang Thai Friends Club
โปรทำฟัน กสิกร
BIDH KTC Happy Healthy Wellness
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า dtac Reward

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้นมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม