ค่าบริการทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ราคามาตรฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

โดยราคา ค่าบริการต่างๆที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH สุขุมวิทซอย 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานและโปร่งใส ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

การตรวจสอบแผนการรักษาและการให้คำปรึกษาฟรี (ไม่รวมค่าเอกซเรย์ ยาและค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)

เพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งรวมถึงระดับของการตรวจสอบการฆ่าเชื้อและพยาบาลในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมของเรามีค่าการฆ่าเชื้อและการพยาบาล200บาทต่อครั้ง

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

ค่าบริการทันตกรรมที่BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,900
(ราคาโปรโมชั่น)

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

10,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

15,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

19,000 – 21,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

19,000

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น-3M Lava

ซี่

19,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

19,000

2 – 3

3 – 7

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,000-7,000

1 – 2

1 – 5

Hybrid Veneers – NEW

ซี่

9,000
(ราคาโปรโมชั่น)

1 – 2

1 – 5

วีเนียร์ eMax 

ซี่

16,000 – 17,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

Super-thin Veneer

ซี่

20,000

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

70,000 – 80,000

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

85,000 – 95,000
(ราคาโปรโมชั่น)

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clearity)

case

90,000-100,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

64,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign express ( 7 trays)

case

85,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Lite( 14 trays)

case

140,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)(<26 trays)

case

160,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign (Comprehensive) (>26 trays)

case

185,000
(ราคาโปรโมชั่น)

รีเทนเนอร์

ชิ้น

4,000

รีเทนเนอร์ Vivera

ชิ้น

20,000
(ราคาโปรโมชั่น)

สแกนฟัน iTero

ตำแหน่ง

ลด 50%
(โปรโมชั่น)

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

รากฟันเทียมP-I Brånemark

รากเทียม

49,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

55,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann

รากเทียม

75,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมNobel Biocare Replace

รากเทียม

75,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียมไทเทเนียม Titanium – Active Surface  

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive

รากเทียม

85,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียมไทเทเนียม Titanium Roxolid Implants (Advance titanium & Zirconia ceramic implant system)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

85,000 

2-4

CT scan

ตำแหน่ง

ลด 50%
(โปรโมชั่น)

ฟอกสีฟัน ราคา
วีเนียร์ราคากี่บาท
ราคารากฟันเทียม กี่บาท
promotion pi branemark
จัดฟันใส วัยรุ่น
ราคาจัดฟัน 2564
ทำฟันประกันสังคม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

ส่วนลดรากเทียม citibank
สิทธิทำฟัน กรุงไทย
บัตร Muang Thai Friends Club
DTAC-BIDC
สิทธิทำฟัน ลูกค้าทรู

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้นมีผลถึงวันที่ 30  กันยายน 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม