ค่าบริการทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ราคามาตรฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

โดยราคา ค่าบริการต่างๆที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH สุขุมวิทซอย 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานและโปร่งใส ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

การตรวจสอบแผนการรักษาและการให้คำปรึกษาฟรี (ไม่รวมค่าเอกซเรย์ ยาและค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)

เพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งรวมถึงระดับของการตรวจสอบการฆ่าเชื้อและพยาบาลในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมของเรามีค่าการฆ่าเชื้อและการพยาบาล200บาทต่อครั้ง

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

ค่าบริการทันตกรรมที่BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,000
(ราคาโปรโมชั่น)

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

10,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

14,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

18,000 – 20,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

18,000

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น-3M Lava

ซี่

18,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

18,000

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,000-7,000

1 – 2

1 – 5

Hybrid Veneers – NEW

ซี่

9,000
(ราคาโปรโมชั่น)

1 – 2

1 – 5

วีเนียร์ eMax 

ซี่

15,000 – 18,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

Super-thin Veneer

ซี่

18,000

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

60,000 – 70,000

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

80,000-90,000
(ราคาโปรโมชั่น)

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clearity)

case

85,000-95,000 

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

64,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign express ( 7 trays)

case

75,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Lite( 14 trays)

case

130,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)(<26 trays)

case

150,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign (Comprehensive) (>26 trays)

case

180,000
(ราคาโปรโมชั่น)

รีเทนเนอร์

ชิ้น

4,000

รีเทนเนอร์ Vivera

ชิ้น

20,000
(ราคาโปรโมชั่น)

สแกน 3 Shape

ตำแหน่ง

ลด 50%
(โปรโมชั่น)

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

รากฟันเทียมP-I Brånemark

รากเทียม

45,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

49,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann

รากเทียม

70,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมNobel Biocare Replace

รากเทียม

70,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียมไทเทเนียม Titanium – Active Surface  

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive

รากเทียม

80,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียมไทเทเนียม Titanium Roxolid Implants (Advance titanium & Zirconia ceramic implant system)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

80,000 

2-4

ฟอกฟันขาว ราคา
ทำวีเนียร์กี่บาท
จัดฟันแบบใสเท่าไหร่
จัดฟัน ดัดฟัน กี่บาท
ราคารากฟันเทียมกี่บาท
PI Branemark
จัดฟันใส สุขุมวิท 2564
รีเทนเนอร์ ราคา
ทำฟันประกันสังคม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

ส่วนลดทำฟัน WISDOM
ส่วนลดรากเทียม citibank
สิทธิทำฟัน กรุงไทย
บัตร Muang Thai Friends Club
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า dtac Reward
สิทธิทำฟัน ลูกค้าทรู

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้นมีผลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม