ค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง เพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน

BIDH มีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือและวัสดุ ค่าธรรมเนียมการบริการและการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ 200 – 300 บาท/ครั้ง เรายินดีให้บริการคนไข้ของเราทุกท่านหากท่านต้องการตรวจสอบการควบคุมการทำการปลอดเชื้อของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

โปรโมชั่นทำฟัน สุขุมวิท
ฟันสวย วีเนียร์
ฟอกสีฟันกี่บาท
ราคาจัดฟันแบบใส
ราคา ครอบฟัน
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ทำฟันเด็ก ราคา
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep

ค่าบริการทันตกรรมที่ BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,900
(โปรโมชั่นจาก 12,000)

1

1

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ชุด

6,000

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

12,000 – 14,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

20,000 – 22,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

19,900
(โปรโมชั่นจาก 22,000)

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

22,000

2 – 3

3 – 7

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,500

1 – 2

1 – 5

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax (1 – 5 ซี่) 

ซี่

18,000
(โปรโมชั่นจาก 20,000)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax (6ซี่ ขึ้นไป) 

ซี่

17,000
(โปรโมชั่นจาก 20,000)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ Premium Super-thin 

ซี่

18,000 – 19,000
(โปรโมชั่นจาก 22,000)

2 – 3

3 – 7

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
รากฟันเทียม
ค่ารักษา (THB)
ครอบฟันบนรากเทียม
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

รากฟันเทียมP-I Brånemark

รากเทียม

30,000
(โปรโมชั่นจาก 45,000)

25,000
(โปรโมชั่นจาก 30,000)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

40,000
(โปรโมชั่นจาก 50,000)

25,000
(โปรโมชั่นจาก 30,000)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann

รากเทียม

55,000
(โปรโมชั่นจาก 60,000)

30,000

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants (Advance titanium and ceramic implant systemenables increased force strength)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

60,000
(โปรโมชั่นจาก 70,000)

30,000

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface (Active Osseointegration Suface for faster healing and added stability)

รากเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLActive

รากเทียม

2-4

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
รากฟันเทียม
ค่ารักษา (THB)
ครอบฟันบนรากเทียม
No. of Visit(s)

รากฟันเทียมทั้งปาก Full Jaw Dental Implants

รากเทียมทั้งปากรองรับฟันปลอม

ขากรรไกร

รากฟันเทียมทั้งปากรองรับสะพานฟัน

ขากรรไกร

รากฟันเทียมทั้งปากแบบ ProArch (All-on-4)

ขากรรไกร

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

70,000 – 80,000

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

85,000 – 95,000

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clarity)

case

90,000-100,000

Fixed Braces – Lingual Bruis

case

250,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

79,900

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Essential (20 trays)

case

95,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express (7 trays)

case

90,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite (14 trays)

case

145,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Moderate (<26 trays)

case

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Comprehensive (>26 trays)

case

185,000

รีเทนเนอร์

ชิ้น

4,000

รีเทนเนอร์ Invisalign Vivera

1 คู่

10,000
(ราคาโปรโมชั่น จาก 12,000)

ฟอกสีฟันกี่บาท
ฟันสวย วีเนียร์
ราคา ครอบฟัน
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
จัดฟันใส วัยรุ่น
ราคาจัดฟันแบบใส
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
จัดฟันใส วัยรุ่น
ทำฟันประกันสังคม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

สิทธิพิเศษ ทำฟันเมืองไทยประกันภัย
โปรทำฟัน บัตรกสิกร 2567
สิทธิพิเศษสำหรับ uobbank
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงศรี
สิทธิทำฟัน ธนาคาร KTC

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้น มีผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม