ค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง เพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน

BIDH มีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือและวัสดุ ค่าธรรมเนียมการบริการและการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ 150 – 250 บาท/ครั้ง เรายินดีให้บริการคนไข้ของเราทุกท่านหากท่านต้องการตรวจสอบการควบคุมการทำการปลอดเชื้อของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

โปรโมชั่นทำฟัน สุขุมวิท
ทำฟันเด็ก
ฟอกสีฟันกี่บาท
ฟันสวย วีเนียร์
ราคาจัดฟันแบบใส
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ราคา ครอบฟันวันเดียว
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep

ค่าบริการทันตกรรมที่ BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,900
(ราคาโปรโมชั่น)

1

1

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ชุด

5,000

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

12,000 – 14,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

18,000 – 20,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

24,000 – 26,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

19,900
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

21,000

2 – 3

3 – 7

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,500

1 – 2

1 – 5

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax (1 – 4 ซี่) 

ซี่

18,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax (5 ซี่ขึ้นไป) 

ซี่

17,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ Premium Super-thin 

ซี่

19,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

70,000 – 80,000

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

85,000 – 95,000
(ราคาโปรโมชั่น)

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clarity)

case

90,000-100,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

79,900
(ราคาโปรโมชั่น จาก 99,000)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Essential (20 trays)

case

95,000
(ราคาโปรโมชั่น จาก 140,000)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express (7 trays)

case

90,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite (14 trays)

case

145,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Moderate (<26 trays)

case

170,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Comprehensive (>26 trays)

case

185,000
(ราคาโปรโมชั่น)

รีเทนเนอร์

ชิ้น

4,000

รีเทนเนอร์ Invisalign Vivera

1 คู่

10,000
(ราคาโปรโมชั่น จาก 12,000)

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

รากฟันเทียมP-I Brånemark

รากเทียม

60,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

65,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann

รากเทียม

85,000

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants (Advance titanium and ceramic implant systemenables increased force strength)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

89,900
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface (Active Osseointegration Suface for faster healing and added stability)

รากเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLActive

รากเทียม

95,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

รากฟันเทียมทั้งปาก Full Jaw Dental Implants

รากเทียมทั้งปากรองรับฟันปลอม

รากฟันเทียมทั้งปากรองรับสะพานฟัน

รากฟันเทียมทั้งปากแบบ ProArch (All-on-4)

ฟันสวย วีเนียร์
ราคา ครอบฟันวันเดียว
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ทำฟันเด็ก
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
จัดฟันใส วัยรุ่น
ราคาจัดฟันแบบใส
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
จัดฟันใส วัยรุ่น
ทำฟันประกันสังคม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

Muang Thai Friends Club BIDH Dental
ผ่อนทำฟัน บัตรกสิกรไทย
สิทธิพิเศษสำหรับ uobbank
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงศรี
สิทธิทำฟัน ธนาคาร KTC

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้น มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม