ค่าบริการทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ราคามาตรฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

โดยราคา ค่าบริการต่างๆที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH สุขุมวิทซอย 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานและโปร่งใส ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

การตรวจสอบแผนการรักษาและการให้คำปรึกษาฟรี (ไม่รวมค่าเอกซเรย์ ยาและค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)

เพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน JCI ซึ่งรวมถึงระดับของการตรวจสอบการฆ่าเชื้อและพยาบาลในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมของเรามีค่าการฆ่าเชื้อและการพยาบาล200บาทต่อครั้ง

แพ็คเกจพิเศษที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

ค่าบริการทันตกรรมที่ BIDH

Veneers Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

9,900
(ราคาโปรโมชั่น)

1

1

Crowns

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

11,000 – 13,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

17,000 – 19,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

23,000 – 25,000

2 – 3

3 – 7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

18,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 -7

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

20,000

2 – 3

3 – 7

Veneers

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

6,000-7,000

1 – 2

1 – 5

วีเนียร์ Hybrid

ซี่

10,000

1 – 2

1 – 5

พอร์ชเลน วีเนียร์ IPS eMax 

ซี่

16,000 – 17,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

พอร์ชเลน วีเนียร์ Premium Super-thin + Digital Smile Design

ซี่

17,000*
(ราคาโปรโมชั่น)

2 – 3

3 – 7

Orthodonti Braces Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)

การจัดฟันแบบโลหะ

case

70,000 – 80,000

การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน

case

80,000 – 90,000

การจัดฟันเครื่องมือSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

case

85,000 – 95,000
(ราคาโปรโมชั่น)

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clarity)

case

90,000-100,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือInvisalign Go

case

69,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express (7 trays)

case

85,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite (14 trays)

case

140,000

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Moderate (<26 trays)

case

160,000
(ราคาโปรโมชั่น)

การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Comprehensive (>26 trays)

case

185,000
(ราคาโปรโมชั่น)

รีเทนเนอร์

ชิ้น

4,000

รีเทนเนอร์ Invisalign Vivera

ชิ้น

20,000
(ราคาโปรโมชั่น)

Dental Implants Prices
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา (THB)
No. of Visit(s)

ค่าปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม (ค่าใช้จ่ายนี้รวมรากเทีนมและครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

รากฟันเทียมไทเทเนียมTitanium- Standard Surface

รากฟันเทียมP-I Brånemark

รากเทียม

55,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมSIC

รากเทียม

60,000
(ราคาโปรโมชั่น)

2-4

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann

รากเทียม

80,000

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants (Advance titanium and ceramic implant systemenables increased force strength)

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA

รากเทียม

90,000

2-4

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface (Active Osseointegration Suface for faster healing and added stability)

รากเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLActive

รากเทียม

95,000

2-4

รากฟันเทียมทั้งปาก Full Jaw Dental Implants

รากเทียมทั้งปากรองรับฟันปลอม

รากฟันเทียมทั้งปากรองรับสะพานฟัน

รากฟันเทียมทั้งปากแบบ ProArch (All-on-4)

จัดฟันใส ที่ไหนดี
วีเนียร์ ราคา
ครอบฟัน ราคา
รากฟันเทียมกี่บาท
โปรโมชั่นทันตกรรม บัตร scb
ทำฟันประกันสังคม
จัดฟันใส วัยรุ่น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

สิทธิพิเศษสำหรับ uobbank
สิทธิทำฟัน บัตร KTC
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงศรี
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ

***ราคาค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมข้างต้นมีผลถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอบเวลาของการอยู่เพื่อการรักษา

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมและการพักฟื้นแบบเต็มวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เวลาที่ต้องอยู่ที่แนะนำเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของเคส

สำหรับการชี้แจงหรือให้ข้อมูล จะเป็นรายบุคคลในแบบแผนการรักษาของคนไข้

ตรวจสอบระยะเวลาการรักษา การรับประกันทางทันตกรรม