การรับประกันทางทันตกรรม

ขั้นตอนการทำทันตกรรมของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมมาตรฐานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดูแลและรักษาฟันและเหงือกของคุณต่อไปหลังจากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเรา

กรุณาทำการตรวจสุขภาพฟันของคุณกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในระยะยาวและเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประกันทางทันตกรรมของคุณจะถูกต้อง แม้จะมีมาตรฐานการควบคุมที่สูงแต่งานทันตกรรมบางครั้งก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเท่าที่ควรเนื่องจากปัจจัยหลายประการ โรงพยาบาลทันตกรรมของเราให้การรับรองในงานที่เกี่ยวกับงานทางทันตกรรมเท่านั้น

dental guarantee

วีเนียร์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, วีเนียร์และฟันปลอม

 • วีเนียร์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, อินเลย์, ออนเลย์และฟันปลอมมีการรับประกันทันตกรรม 2 ปี
 • วันที่เริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันฟันจะนับจากวันที่กำหนดของฟันทำงาน
 • โรงพยาบาลทันตกรรมของเราไม่มีนโยบายให้ส่วนลด คืนเงินหรือชำระคืนค่ารักษาทางทันตกรรม
 • งานทันตกรรมจะอยู่ภายใต้การรับประกันที่จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยทันตแพทย์ของเราในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น
 • ในการเรียกร้องการรับประกันความผิดปกติจะต้องได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังโรงพยาบาลทันตกรรมของเราภายในระยะเวลารับประกันสองปี
 • ฟันผุซ้ำซ้อน, การติดเชื้อเหงือก, ภาวะเหงือกล่นและปัญหาที่เกิดจากฟันโดยรอบ / ใกล้เคียงหรืออุบัติเหตุหลังจากงานทันตกรรมไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันฟัน 1 ปี
 • โรงพยาบาลทันตกรรมของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาคลองรากฟันที่คาดการณืไม่ได้หลังจากมีการเตรียมฟันสำหรับครอบฟันและสะพานฟัน
 • การรับประกันสามารถใช้ได้กับการใช้งานที่เหมาะสมจากผู้ป่วย การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของการรักษา ระยะเวลาในการรักษาของคนไข้จะขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาหลังการรักษาและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอกับทันตแพทย์

ทันตกรรมรากฟันเทียม

 • เสาร์ของรากฟันเทียมทุกกรณีมีการรับประกันทันตกรรม 5 ปี อุปกรณ์ทันตกรรมรากเทียมทั้งหมดมีการรับประกันฟัน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมทันตกรรมรากฟันเทียมไม่มีนโยบายคืนเงินหรือให้ส่วนลด แม้โรงพยาบาลของเราจะมีอัตราการฝังรากเทียมที่ประสบความสำเร็จสูง ก็อาจเป็นไปได้ที่การเชื่อมประสานกันของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่อาจไม่อยู่ในการควบคุมของทันตแพทย์
 • หากการวางตำแหน่งรากฟันเทียมครั้งแรกไม่สำเร็จ การวางรากฟันเทียมครั้งที่สองและการผ่าตัดจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝังรากเทียมของเราที่โรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
 • หากต้องการฝังรากเทียมในภายหลังในตำแหน่งเดียวกัน จะมีค่าผ่าตัดเพิ่มขึ้น
 • ในการเรียกร้องการรับประกัน ความผิดพลาดใด ๆ จะต้องได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังโรงพยาบาลของเราภายในระยะเวลารับประกันตามที่กำหนด
 • การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์คนอื่นหลังการรักษา

การรับประกันการรักษาครอบคลุมค่าทันตแพทย์และค่าวัสดุ อย่างไรก็ตามการรับประกันจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่ายทันตกรรมในต่างประเทศที่ทำโดยทันตแพทย์คนอื่นในประเทศของผู้ป่วยที่ทำการรักษาหรือการสูญเสียที่อาจตามมา

การรับประกันทางทันตกรรมในประเทศไม่ครอบคลุมความเสียหายของงานทันตกรรมที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับทันตแพทย์คนอื่น BIDH จะไม่รับผิดชอบงานทันตกรรมก่อนหรือหลังงานทันตกรรม ซึ่งเป็นการรักษาที่ต่อเนื่อง การรับประกันทางทันตกรรมจะเป็นโมฆะหากงานทันตกรรมได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขโดยทันตแพทย์คนอื่นหลังการรักษา เว้นแต่ผู้ป่วยจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขด้วยความยินยอมจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของเรา โดยสามารถแจ้งได้ที่ contact@thailanddentalhospital.com