เคสวีเนียร์ ครอบฟัน สะพานฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ สุขมวิท ซอย 2 ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางกว่า 50 ท่าน ซึ่งทันตแพทย์แต่ละท่านจะวางแผนการรักษาร่วมกับผู้รับบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย

ภาพการรักษา เคสวีเนียร์ ครอบฟัน สะพานฟัน

เคสที่ 1 : หลังทำ วีเนียร์ฟัน

เคสที่ 2 : หลังทำ วีเนียร์ฟัน

หลังรักษาครอบฟันหน้า

เคสที่ 3 : หลังทำ วีเนียร์ฟัน

เคสที่ 4 : หลังทำ วีเนียร์ฟัน

หลังทำครอบฟัน

เคสที่ 5 : หลังทำ วีเนียร์ฟัน

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารีวิวจัดฟัน