เคสรากฟันเทียม

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ สุขมวิท ซอย 2 ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางกว่า 50 ท่าน ซึ่งทันตแพทย์แต่ละท่านจะวางแผนการรักษาร่วมกับผู้รับบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย

ภาพตัวอย่างการรักษา เคสรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม

กรณีที่ 1 : หลังทำ รากฟันเทียม

กรณีที่ 2 : หลังทำ รากฟันเทียม สะพานฟัน

กรณีที่ 3 : หลังทำ รากฟันเทียมและครอบฟัน

กรณีที่ 4 : หลังทำ รากฟันเทียม

กรณีที่ 5 : หลังทำ รากฟันเทียม

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารีวิวจัดฟัน