เคสจัดฟันทั้งปาก เคสการบูรณะฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ สุขมวิท ซอย 2 ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางกว่า 50 ท่าน ซึ่งทันตแพทย์แต่ละท่านจะวางแผนการรักษาร่วมกับผู้รับบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย

ภาพตัวอย่างการรักษา เคสจัดฟันทั้งปาก รากฟันเทียม ครอบฟันและวีเนียร์ เป็นต้น

กรณีที่ 1 : หลังทำ ครอบฟันและวีเนียร์ฟัน

กรณีที่ 2 : หลังทำ รากฟันเทียม ครอบฟันและวีเนียร์ฟัน

กรณีที่ 3 : หลังทำ ครอบฟันและวีเนียร์ฟัน

กรณีที่ 4 : หลังทำ ครอบฟันและวีเนียร์ฟัน

กรณีที่ 5 : หลังทำ ครอบฟันและวีเนียร์ฟัน

กรณีที่ 6 : หลังทำ รากฟันเทียม ครอบฟันและวีเนียร์ฟัน

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารีวิวจัดฟัน