เคสจัดฟันใส invisalign

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ สุขมวิท ซอย 2 ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางกว่า 50 ท่าน ซึ่งทันตแพทย์แต่ละท่านจะวางแผนการรักษาร่วมกับผู้รับบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละราย

ภาพตัวอย่างการรักษา เคสจัดฟันใส invisalign

กรณีที่ 1 : หลังทำ จัดฟันใส invisalign

กรณีที่ 2 : หลังทำ จัดฟันใส invisalign

กรณีที่ 3 : หลังทำ จัดฟันใส invisalign

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารีวิวจัดฟัน