ฟอกสีฟัน Teeth Whitening

การฟอกสีฟันให้และขาวสว่างขึ้นและการเปลี่ยนสีฟันหรือคราบ ทันตแพทย์จะทำการประเมินก่อนเพื่อตรวจดูว่าการฟอกสีฟันนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่

การเลือกวิธีการฟอกสีฟัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล :

 1. การฟอกสีฟันในคลินิก : ทำโดยทันตแพทย์ที่คลินิกทันตกรรม
 2. การฟอกสีฟันที่บ้าน : ทำโดยการนำชุดฟอกสีฟันกลับไปทำที่บ้านภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์

การรักษาฟอกสีฟันควรดำเนินการโดยทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมที่มีการควบคุมที่กำหนดโดยทันตแพทย์เท่านั้น

ที่ศูนย์ทันตกรรมความงามของ BIDH ระบบที่เลือกนั้นได้รับเลือกตาม:

 • ประวัติความสำเร็จ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติและลงทะเบียน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ความเชี่ยวชาญทันตกรรมเพื่อความงาม

ประเภทของการฟอกสีฟัน

1. การฟอกสีฟันในคลินิก

การฟอกฟันขาวในสำนักงานเป็นการรักษาฟันที่ปลอดภัยรวดเร็วเพียง 1 ชั่วโมงกับทันตแพทย์

ประโยชน์ของการฟอกสีฟันในสำนักงานโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกทันตกรรม:

 • มีการตรวจสอบฟันของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเหมาะสำหรับการฟอกสีฟันโดยไม่มีข้อบ่งชี้ในทางตรงกันข้ามโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและทันทีหลังการรักษา
 • ความผ่อนคลายในการเข้ารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรม

แบรนด์ยอดนิยมที่ทำที่ศูนย์ทันตกรรมเครื่องสำอางของเรา:

 • Zoom WhiteSpeed by Philips (USA)
 • Pola by SDI (Australia)

2. การฟอกสีฟันที่บ้าน

อีกทางเลือกหนึ่งในการฟอกสีฟันในสำนักงานคือชุดฟอกฟันขาวที่บ้าน

ประโยชน์ของชุดฟอกสีที่บ้าน:

 • ทำได้ที่บ้านของคุณ
 • สามารถใช้ชุดฟอกสีฟันได้ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกของคุณ

คลินิกทันตกรรมของเรามีถาดฟอกสีฟันแบบกำหนดเองพร้อมชุดฟอกฟันขาวกลับบ้าน เลือกผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวที่บ้านที่เลือกไว้ที่คลินิกทันตกรรมของเราเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

กลับไปด้านบน

ขั้นตอนการฟอกสีฟันในคลินิก

teeth whitening step 1

การเปรียบเทียบเฉดสีฟันก่อน

isolate gumline teeth whitening

ทำการป้องกันเหงือก

Teeth whitening gel

ใช้เจลฟอกสีฟันบนผิวหน้าของฟัน

Teeth Whitening Step 4

ใช้งานแสงเลเซอร์ช่วยเร่งการฟอกสี

1. การวางแผนการรักษาและการตรวจวินิจฉัย

การวินิจฉัยก่อนการฟอกสีฟันนั้นขึ้นอยู่กับประวัติทางทันตกรรม,ปัญหาสุขภาพในช่องปากและอาการเสียวฟัน หากคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเสียวฟันควรแจ้งให้กับทันตแพทย์ทราบเพื่อใช้ความระมัดระวังหรือแนะนำตัวเลือกการฟอกสีฟันอื่นๆ เช่นชุดฟอกสีฟันที่บ้าน

2. ขั้นตอนการเทียบสีฟันก่อนทำการฟอกสีฟัน

ก่อนการรักษาทันตแพทย์จะทำการเทียบสีฟันตามเฉดต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคล และทำความสะอาดฟันและใส่อุปกรณ์ป้องกันเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนๆบริเวณรอบ ๆ ฟัน รวมถึงแว่นตาป้องกันและผ้ากันเปื้อนบนใบหน้าในระหว่างการรักษาก่อนทำการฟอกสีฟัน

3. ขั้นตอนการป้องกันเหงือกและบริเวณรอบๆ

ทันตแพทย์จะใช้ผ้ากอซและทาน้ำยาเพื่อปกป้องเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนๆบริเวณรอบ ๆ ฟันก่อนที่จะทำการฟอกสีฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคือง

4. ขั้นตอนการป้ายน้ำยาฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์จะทำการทาเจลฟอกสีฟันลงบนผิวหน้าฟันและทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อให้น้ำยาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

5. ขั้นตอนการฉายแสงเพื่อกระตุ้นการทำงานของเจลฟอกสีฟัน

แสงจะช่วยกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในแต่ละรอบของการฟอกสีฟันคุณอาจได้ยินเสียงเตือนนับถอยหลังแต่ละรอบตลอดเวลาระหว่างการรักษา ทันตแพทย์จะทิ้งระยะในแต่ละรอบเพื่อให้น้ำยาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

6. ลบเจลฟอกสีฟัน

หลังจากรอบสุดท้ายของการรักษาเสร็จสิ้นทันตแพทย์จะทำการเช็ดเจลฟอกสีฟันและน้ำยาที่ใช้ป้องกันเหงือกออกและทำความสะอาดผิวฟันด้วยผ้าก็อตชุบน้ำ

7. ขั้นตอนการเปรียบเทียบสีฟัน ก่อน-หลังการรักษา

ทันตแพทย์จะทำเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการฟอกสีฟันให้กับผู้เข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน หากมีอาการเสียวฟันหลังจากการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รายละเอียดเพิ่มเติมในการฟอกสีฟัน

ขั้นตอนการรับชุดฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

consultation cosmetic dentistry

วางแผนการรักษา

Take home Bleaching Tray

พิมพ์ถาดฟอกสีฟัน

take home bleaching gel

ใช้ชุดฟอกสีที่บ้าน

1. การวางแผนการรักษาและการวินิจฉัย

การฟอกฟันขาวที่บ้านอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟอกสีฟันเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ อาจใช้ชุดฟอกฟันขาวที่บ้านหลังจากการรักษาในคลินิกทันตกรรมเพื่อรักษาหรือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทันตแพทย์จะวินิจฉัยตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติทางทันตกรรมและอาจมีการกำหนดความเข้มข้นของเจลฟอกสีฟันที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

2. การพิมพ์ถาดฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพฟันและทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันที่มีขนาดเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างจากชุดฟอกสีฟันที่บ้านที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดซึ่งมีถาดขนาดเดียว ถาดฟันเฉพาะบุคคลจากคลินิกทันตกรรมของเราจะถูกออกแบบและพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้มีขนาดที่พอดีกับช่องปากของแต่ละบุคคลและเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น โดยจะใช้เวลาในการพิมพ์ถาดฟอกสีฟัน 2 ชั่วโมงหรือในนัดถัดไป

3. การใช้ชุดฟอกสีที่บ้าน

ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เจลฟอกสีฟันและถาด ใช้น้ำยาบ้วนปากที่บ้านและใช้เจลเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หรือจนกว่าจะไม่มีสีฟันเพิ่มขึ้นอีกขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการฟอกสีฟันและยี่ห้อของเจล

เจลฟอกสีที่บ้านมักจะเก็บไว้ที่ 2 ° C – 10 ° C (36 ° F และ 50 ° F) อุณหภูมิการเก็บที่สูงกว่า 10 ° C (50 ° F) จะทำให้อายุการเก็บลดลง โปรดทำตามคำแนะนำที่ได้รับจากคลินิกทันตกรรมของคุณหรือในกล่องชุดฟอกสีฟันที่บ้านของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมในการฟอกสีฟันที่บ้าน

คำแนะนำและการดูแลหลังจากฟอกสีฟัน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและรักษาฟันขาวให้ใช้คำแนะนำหลังการรักษาสำหรับการฟอกสีฟัน:

 • หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ, ชา, ไวน์แดง
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหรือมากกว่าหลังการคงที่ของสีฟัน
 • ทำความสะอาดและแปรงฟันตามปกติรักษาสุขอนามัยช่องปากที่ดี
 • รักษาความขาวของฟันด้วยชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (หากเลือกใช้)
กลับไปด้านบน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทันตกรรมเพื่อความงาม