รากฟันเทียมคืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการทำรากเทียม

เมื่อมีการสูญเสียฟันไม่ว่าจะเกิดจากการถอน,แตกหักหรือเกิดจากอุบัติเหตุ มักจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการเคี้ยวอาหารและขาดความมั่นใจเมื่อยิ้มและพบปะผู้คน การทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้นอาจทดแทนด้วยฟันปลอมประเภทต่างๆ ทันตกรรมรากฟันเทียมก็เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวที่ดีที่สุดเพื่อทดแทนฟันที่หายไป

รากฟันเทียมทำจากวัสดุไทเทเนียมซึ่งเข้ากันได้กับชีววิทยาของร่างกายมนุษย์ได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียมของเราเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตอลที่เต็มรูปแบบสามารถทำการออกแบบตัวยึดรากเทียมเองได้ เทคโนโลยีการออกแบบโดยระบบดิจิตัลและระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในการทำครอบฟันเซอร์โคเนียบนรากฟันเทียม ประเภทครอบฟันวัสดุเซอร์โคเนียนั้นให้ความสวยงามดูเป็นธรรมชาติและไร้โลหะผสม สามารถเลือกเฉดสีให้มีความใกล้เคียงกับสีของฟันธรรมชาติบริเวณรอบๆได้

ประเภทของการทดแทนฟันสูญเสียไป

การสูญเสียฟัน 1 ซี่

รากฟันเทียม, ครอบฟัน

การทดแทนการสูญเสียฟันหนึ่งตำแหน่ง

 1. ทันตกรรมรากเทียมและครอบฟันเทียม

การสูญเสียฟันหลายซี่

รากฟันเทียม, สะพานฟัน

การทดแทนการสูญเสียฟันหลายตำแหน่ง

 1. ทันตกรรมรากเทียมและสะพานฟันเทียม
 2. ทันตกรรมรากเทียมร่วมกับสะพานฟันเทียมและครอบฟันเทียมเดี่ยว

การสูญเสียฟันทั้งปาก

รากฟันเทียม

การทดแทนการสูญเสียฟันทั้งช่องปาก

 1. สะพานฟันที่รอบรับด้วยรากฟันเทียม
 2. ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ที่รองรับด้วยรากฟันเทียม
 3. ฟันปลอมทั้งปากชนิดติดแน่นพร้อมการฝังรากฟันเทียมทันที (ด้วย 4 รากเทียม) หรือสะพานฟันปลอมทั้งช่องปากแบบติดแน่นบนรากฟันเทียม
 4. การฝังรากฟันเทียมไซโกมา หรือรากฟันเทียมขนาดยาว

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียมคืออะไร

โดยทั่วไปแล้วรากฟันเทียมจะประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน

1

implant body

รากฟันเทียมเป็นส่วนที่อยู่ในกระดูก ใต้เหงือก ทำหน้าที่แทนรากฟัน รากเทียม ผลิตจากวัสดุไทเทเนียมที่เข้ากับร่างกายได้ดี และสามารถใช้งานได้ยาวนาน

2

implant abutment

ตัวยึดหรือabutmentใช้สำหรับยึดรากฟันเทียมและครอบฟันบนรากฟันเทียมเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่สามารถมองเห็น abutment จากภายนอกได้

3

Tooth Implant Crown

ครอบฟันบนรากฟันเทียมเป็นส่วนที่เป็นตัวฟันที่มองเห็น สามารถใช้บดเคี้ยวอาหาร และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Tooth Implant
ประเภทของรากฟันเทียม

ประเภทของรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียมสามารถแยกตามการสูญเสียฟันของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 แบบ ซึ่งการฝังแต่ละแบบนั้นจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์เฉพาะทาง

conventional dental implant
การฝังรากฟันเทียมในกรณีที่ถอนฟันนานแล้ว

รอเวลาหลังจากถอนฟัน + ขั้นตอนแรก ฝังรากเทียม + ขั้นตอนที่2 ใส่ครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมบนรากเทียมที่ฝังไปครั้งแรก

Immediate dental implant
การฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากถอนฟัน

ไม่จำเป็นต้องรอเวลาหลังถอนฟัน + สามารถฝังรากเทียมในวันเดียวทันทีหลังจากถอนฟัน

Immediate load dental implant
การฝังรากฟันเทียมแล้วใส่ครอบฟันทันที

ย่นเวลาการฝังรากเทียมและการใส่ครอบฟันเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนทันตกรรมรากฟันเทียม

กระบวนการทำรากฟันเทียมนั้นมี 2 ขั้นตอน :

 1. ขั้นตอนแรก : การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม
 2. ขั้นตอนที่สอง : ครอบฟัน สะพานฟัน หรือ ฟันปลอมบนรากฟันเทียม

ระยะเวลาการรักษาระหว่างขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สองจะใช้เวลาประมาณ 2 – 6 เดือนหรือมากกว่านั้น การยึดติดของรากเทียมกับกระดูก ขึ้นอยู่กับสภาพของกระดูกขากรรไกรและประเภทรากเทียมที่ใช้

Immediate dental implant

ขั้นตอนที่1 : การฝังรากฟันเทียม

Immediate load dental implant

ขั้นตอนที่2 : การใส่ครอบฟัน

ระบบทันตกรรมรากเทียม

ระบบแบรนด์ของรากเทียม

ในปัจจุบันมีระบบแบรนด์รากเทียมหลากหลายที่นิยมใช้กัน ซึ่งจะมีความแตกต่างด้านราคา หรือคุณสมบัติ ทั้งนี้ในการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับหลายประการ เช่น :

 • ความต้องการของคนไข้
 • ขึ้นอยู่กับสภาพกระดูกขากรรไกร หรือประเภทในการฝังรากเทียม หรือประสบการณ์ของทันตแพทย์

ที่ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม BIDH พิจารณาเลือกใช้ระบบของรากฟันเทียมดังนี้ :

 • อัตราความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม จากอดีตและปัจจุบันที่อิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนางานวิจัยและความก้าวหน้าของระบบแบรนด์รากฟันเทียม
 • โรงงานผลิต ที่ตั้ง บริษัท คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมความปลอดภัย
 • สิทธิบัตรการออกใบอนุญาตที่ถูกต้องเหมาะสมและได้มาตรฐานของการฝังรากฟันเทียม
 • ความน่าไว้วางใจ ชื่อเสียงของระบบแบรนด์รากฟันเทียม ที่มีการดูแลและการรับประกันหลังการฝังรากฟันเทียม

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ และเพื่ออัตราความสำเร็จสูงในการฝังรากเทียม ทีมทันตแพทย์ของเรา จะใช้รากเทียมที่ผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน หรือสหรัฐอเมริกา

dental implants system
tooth implant care

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ

กลับไปด้านบน