รากฟันเทียมแบบAll-on-4

หากผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของการไม่มีฟันหรือปัจจุบันใส่ฟันปลอมและมีการกรยุบตัวของกระดูกในตำแหน่งฟันหลังอยู่ วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการปลูกรากฟันเทียมแบบ All-On-4 / ProArch

ด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบ All-on-4 / ProArch นี้ ผู้ป่วยจะได้รับฟันปลอมติดแน่นซึ่งเป็นฟันปลอมที่ไว้ใส่ชั่วคราวในระหว่างช่วงเวลารอแผลหาย แนวคิดนี้จะฝังรากฟันเทียมในตำแหน่งฟันหน้าสองตัวและตำแหน่งฟันหลังอีกสองตัว เพิ่มการใช้กระดูกส่วนหน้าให้มากที่สุด และตามด้วยการยึดฟันปลอมติดแน่นชนิด hybrid กับรากฟันเทียม

all-on-4 implants

ขากรรไกรล่าง

all-on-4 dental implants

ขากรรไกรบน

แนวคิดการรักษาแบบ All-on-4 / ProArch สามารถทำได้ทั้งขากรรไกรบนและล่าง ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากเทียมอาจแนะนำให้ปลูกรากเทียมมากกว่า 4 ตัวขึ้นอยู่กับสภาพของกระดูกและช่องปากของแต่ละบุคคล

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมแบบ all-on-4

ขั้นตอนที่ 1: การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา

ในระหว่างการเข้าตรวจทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินสภาพช่องปากของผู้ป่วยว่ามีความเหมาะสมสำหรับการทำการรักษานี้หรือไม่ โดยการตรวจประเมินสภาพกระดูกของผู้ป่วยรวมถึงตรวจดูว่ามีการติดเชื้อในเหงือกและกระดูกหรือไม่ หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อจำต้องทำการรักษาอาการติดเชื้อนี้เป็นอันดับแรก และหากมีการสูญเสียกระดูกหรือมีกระดูกเหลือน้อยมาก ๆ อาจมีการรักษาอื่นเพิ่มเติมอื่นเช่น การเสริมกระดูกเพิ่มก็อาจเป็นอีกทางเลือกเช่นกัน

การถ่ายเอกซ์เรย์แบบพาโนรามิค และเอกซ์เรย์CT 3มิติ ภาพรังสีนี้ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษา และวางตำแหน่งรากเทียมไว้ก่อนวันผ่าตัด หรือ Digital surgical guides ก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลงตำแหน่งรากฟันเทียมหากผู้ป่วยต้องการ

Dental Technology
ทันตกรรมดิจิทัล
health check up

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบเบื้องต้นและการรักษา

หากมีการรักษาอื่น ๆร่วมด้วยต้องทำการรักษานั้นๆ ให้เสร็จก่อนแล้วจึงเริ่มการผ่าตัดปลูกกรากเทียมแบบ All-on-4

การผ่าตัดรากฟันเทียมสามารถทำได้ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยนอกในคลินิกหรือภายใต้การดมยาสลบสำหรับผู้ป่วยใน โปรดปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพราะหากเลือกการผ่าตัดรากฟันเทียมภายใต้การดมยาสลบจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและกำหนดเวลาก่อนการเตรียมตัว

การทำหัตถการ

ขั้นตอนที่ 3: การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม

ในวันที่เข้ารับการผ่าตัดทันตแพทย์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดจริง ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการรักษาด้วยยาชาหรือการดมยาสลบ หากผู้ป่วยเลือกที่จะทำการรักษาภายใต้การดมยาสลบแนะนำให้นำญาติมาด้วย

การปลูกรากฟันเทียมทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1 ถึง 3 ชั่วโมงโดยทันตแพทย์ศัลยแพทย์ทางช่องปาก ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกรากฟันเทียมของ BIDH เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งหลายคนผ่านการรับรองและได้ American board

All-on-4 implants

ขั้นตอนที่ 4: การใส่ฟันปลอม Hybrid แบบติดแน่น

หลังการผ่าตัดในวันเดียวกันหรือวันถัดไปทันตแพทย์ทำการพิมพ์ปากเพื่อทำฟันปลอมHybrid แบบติดแน่น

การรักษาแบบ All-on-4 / ProArch ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้งานได้ทันที ทันตแพทย์มักจะสามารถใส่ฟันปลอมแบบชั่วคราวให้ได้ทันทีหรือหลังการผ่าตัดไม่นาน ขึ้นอยู่กับสภาพกระดูกจริงในวันนั้น

ทันตแพทย์จะทำการแจ้งและให้คำแนะนำแก้ผู้ป่วยหากฟันปลอมพร้อมสำหรับการที่จะยึดกับรากเทียมในวันนั้นหรือไม่

ตัวเลือกการรักษารากฟันเทียมแบบเต็มปาก

ทันตกรรมรากฟันเทียมแบบเต็มปาก

all-on-4 dental implants
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

full bridge dental implants
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

implant dentures
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียม