สะพานฟันบนรากฟันเทียมแบบทั้งปาก

สะพานบนฟันรากฟันเทียมแบบทั้งปากคือการรักษาโดยรากฟันเทียมนั้นถูกฝังไว้แล้วในแต่ละตำแหน่งทันตแพทย์ทำสะพานฟันขึ้นมาใหม่และทำการยึดบนรากเทียมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ซึ่งต่างจากสะพานฟันแบบhybrid All-on-4 ที่มีฟันปลอม(Over denture)ชิ้นเดียวติดอยู่กับรากฟันเทียม

สะพานบนฟันรากฟันเทียมแบบทั้งปากต้องมีการการวางแผนเพิ่มเติมระหว่างศัลยแพทย์ด้านรากฟันเทียม และทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ตำแหน่งของการกัดที่สมมาตรและผลลัพธ์ที่สวยงาม

การมีสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากรูปแบบนั้นคล้ายคลึงกับการแทนที่รากฟันเดิมด้วยรากฟันเทียมส่วนสะพานและครอบฟันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยึดติดกับรากเทียม

ด้วยแนวคิดการรักษารากฟันเทียมนี้ช่วยให้ผู้ป่วยมีฟันชุดใหม่ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและการดูแลรักษาเหมือนฟันธรรมชาติทั่วแต่จะไม่มีฟันผุเกิดขึ้น การรักษานี้เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างเหมาะสม แต่การรักษานี้ต้องมีกระดูกที่เพียงพอที่จะปลูกรากฟันเทียมทั้งที่ตำแหน่งฟันหน้าและหลัง

ประโยชน์ของสะพานฟันแบบติดแน่นทั้งขากรรไกร

เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของการปลูกรากฟันเทียมแบบทั้งปากสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากมีข้อดีดังนี้ :

  • สามารถกัดและบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ
  • ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด ไม่ว่าการรักษาแบบฟันปลอมบนรากเทียม หรือแม้แต่ All-on-4 / ProArch ก็ต้องมีการดูแลรักษาเป็นประจำเช่นกัน
  • ดูเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับฟันปลอมของ All-on-4 / ProArch และฟันปลอมบนรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนสำหรับสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปาก

ขั้นตอนที่ 1: การวินิจฉัยและแผนการรักษา

ในระหว่างการวางแผนการรักษาทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับรากฟันเทียมหลังจากการวินิจฉัยจากภาพเอ็กซเรย์พาโนรามิคและเอ็กซเรย์CT Scan 3มิติ

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากฟันเทียมจะตรวจดูสภาพกระดูกและความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อตรวจสอบดูว่าจะเหมาะสมต่อการทำการรักษาประเภทสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากได้หรือไม่ หากมีกระดูกไม่เพียงพอในบริเวณหลังด้านฟันหลังอาจต้องมีแนะนำให้ปลูกเสริมกระดูกก่อนหรือระหว่างการปลูกรากเทียม

การรักษานี้ต้องการออกแบบการระบุตำแหน่งรากเทียมไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นส่งสำคัญที่สุดเพื่อที่จะรอการใส่สะพานฟันบนรากเทียมในอนาคต ทันตแพทย์อาจใช้ดิจิตอลซอฟต์แวร์เพื่อวางแผนและระบุตำแหน่งของรากฟันเทียมได้เช่นกัน

x-rays
ทันตกรรมดิจิทัล
dental implant surgical guide
การทำหัตถการ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบเบื้องต้นและการรักษา

การรักษาประเภทสะพานฟันบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากนี้การระบุตำแหน่งของรากเทียมที่ชัดเจนเป็นส่งสำคัญที่สุดเพื่อการทำสะพานฟันต่อไป ทันตแพทย์อาจใช้ดิจิตอลซอฟต์แวร์เพื่อวางแผนและระบุตำแหน่งของรากฟันเทียม และขั้นตอนการ เตรียมฟันปลอมชั่วคราวและการรักษาอื่น ๆ (ถ้ามี) จะเริ่มขึ้นจากนี้

การผ่าตัดรากฟันเทียมสามารถทำได้ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยนอกหรือภายใต้การดมยาสลบสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยสามารถปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากเทียมได้

ขั้นตอนที่ 3: การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม

ในวันที่เข้ารับการผ่าตัดทันตแพทย์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดจริง ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการรักษาด้วยยาชาหรือการดมยาสลบ หากผู้ป่วยเลือกที่จะทำการรักษาภายใต้การดมยาสลบแนะนำให้นำญาติมาด้วย การปลูกรากฟันเทียมทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1 ถึง 3 ชั่วโมงเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและจำนวนของรากเทียม

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากเทียมส่วนใหญ่ของเรายังเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American board) ทันตแพทย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

Thailand dental lab

ขั้นตอนที่ 4: การทำสะพานฟันแบบติดแน่น

หลังจากการรอแผลหายเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือนหรือนานกว่านั้น ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ จะทำการนัดหมายให้ผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจประเมินสภาพกระดูก โดยการเอ็กซเรย์พาโรนามิคเพื่อให้แน่ใจว่ากระดูกนั้นประสานรวมกันอย่างดี แล้วหรือไม่

จากนั้นสะพานฟันจะถูสั่งทำขึ้นในห้องปฏิบัติการทันตกรรมและนำชิ้นงานยึดติดให้พอดีกับตำแหน่งของรากฟันเทียม BIDH มีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล เซอร์โคเนีย เซรามิค ภายในอาคารและสามารถปรับแต่งAbutmentและควบคุมเฉดสีเฉพาะของชิ้นงานนั้นๆได้

ห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตัวเลือกการรักษารากฟันเทียมแบบเต็มกราม

รากฟันเทียมแบบเต็มกราม

all-on-4 dental implants
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

full bridge dental implants
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

implant dentures
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

กลับไปด้านบน กรณีสูญเสียฟันทั้งปาก