การสูญเสียฟัน 1 ซี่

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป การรักษาประเภทนี้เป็นทางเลือกของการทดแทนฟันที่หายเนื่องจาก :

  • เป็นการรักษาที่ถาวรและมีอายุการใช้งานระยะยาว
  • ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติขณะบดเคี้ยว
  • ทำความสะอาดและดูแลง่าย
  • แก้ไข้ปัญหาอย่างถาวร

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม

single implant x-ray

ขั้นตอนที่ 1เอกซเรย์ และ วางแผนการรักษา

กระบวนการรักษาเริ่มต้นด้วยการวางแผนการรักษาก่อนเสมอ ทันตแพทย์ทำการประเมินตำแหน่ง บริเวณที่ต้องการฝังรากเทียม และทำการเอกซเรย์แบบดิจิตอล(พาโรนามิคเอ็กซ์เรย์) และเอกซเรย์ CT scan 3D เพื่อการวินิจฉัยวางแผนการรักษาและพิจารณาเลือกประเภทของระบบรากเทียมให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ในบางครั้งทันตแพทย์อาจจะทำการพิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลองฟันไว้ด้วย

ขั้นตอนการวางแผนการรักษาเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทันตแพทย์จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องและชัดเจนสำหรับแต่ละกรณีเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการฝังรากเทียมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือก ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษา และความเสี่ยงของขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนที่ 1 : การฝังรากฟันเทียม

หลังจากได้วางแผนการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดฝังรากเทียมในขั้นตอนที่ 1 โดยทั่วไปแล้วการฝังรากฟันเทียมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อซี่ฟัน การกำหนดเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่ง วิธีการ และประเภทของระบบรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์เลือกใช้การฝังรากฟันเทียมมักทำหัตถการภายใต้ยาชา และที่โรงพยาบาลของเรา ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะทำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้ โดยการวางยาสลบหรือการทำหัตถการภายใต้วิธีการกดประสาทอื่น ๆ

ในตำแหน่งที่ฝังรากฟันเทียม เหงือกจะถูกเย็บและมีฝาครอบรากเทียมเพื่อป้องกันเศษอาหารติดอยู่ที่บริเวณขอบของรากฟันเทียม หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดตรวจติดตามอาการและตัดไหม โดยทั่วไปจะนัดประมาณ 5 ถึง 10 วันหลังจากวันที่ฝังรากฟันเทียมเรียบร้อยแล้ว

dental implant post surgery

ขั้นตอนที่ 2 ครอบฟันบนรากเทียม

หลังจากที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ วจะต้องรอให้รากฟันเทียมประสานรวมเข้ากับกระดูกประมาณ 2 ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น และเมื่อครบกำหนดแล้วทันตแพทย์จะทำการนัด เพื่อติดตามอาการโดยจะมีการถ่ายเอกซ์เรย์พาโนรามิคเพื่อตรวจสอบว่ารากเทียมได้ประสานรวมกับกระดูกดีแล้วหรือไม่ หากรากเทียมประสานรวมกับกระดูกอย่างดีแล้ว ทันตแพทย์จะถอดฝาครอบที่ป้องกันเศษอาหารออกและจะทำการพิมพ์ปากหรือสแกนในช่องปากเพื่อทำตัวยึดรากเทียม และครอบฟันต่อไป

ที่ BIDH มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตัลภายในอาคารของเราเอง ทันตแพทย์สามารถกำหนดรูปร่างและลักษณะของ ตัวยึดรากเทียมเพื่อให้มีความพอดีกับลักษณะของการกัด การเคี้ยวในของแต่ละบุคคล

ทันตแพทย์จะทำการเลือกเฉดสีของฟันโดยปกติจะเทียบกับเฉดสีของฟันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

รูปร่างของตัวยึดและสีของฟันที่เลือกจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมของ BIDH ครอบฟันและตัวยึดถูกผลิตขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลที่ความเร็วตอบสนองอยู่ที่ 24 รอบ จึงทำให้ทันตแพทย์สามารถนัดมาใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมได้ในเวลาเพียงประมาณ 3 วัน

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารากฟันเทียม