การทำรากฟันเทียมพร้อมใช้งานเสร็จภายใน 1 วัน

ขั้นตอนการรักษารากฟันเทียมมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนรากฟันเทียมโดยทั่วไปจะใช้เวลา 6เดือนถึง1ปี เพื่อให้กระบวนการรักษาเสร็จสมบูรณ์ หากสภาพกระดูกที่รองรับรากฟันเทียมไม่พร้อม จำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการปลูกกระดูกเพิ่มเติมก็ต้องใช้เวลาในการรักษายาวนานมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียมมี3ประเภทได้แก่ :

รักษารากฟันเทียมเสร็จได้ใน1วันนั้นเป็นเทคนิคขั้นสูงและต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังนี้ :

  • สารที่ใช้เคลือบผิวรากฟันเทียม: รากเทียมที่มีการเคลือบผิวสารพิเศษที่ช่วยให้กระดูกและผิวของรากฟันเทียมเชื่อมผสานกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ระดับความยาวของรากฟันเทียมส่วนที่อยู่กระดูก: เพื่อทำให้รากฟันเทียมมีความมั่นคงความยาวของรากฟันเทียมต้องคำนวณอย่างแม่นยำ

ระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้สามารถทำงานได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้นเพื่อการฝังรากฟันเทียมเสร็จได้ทันทีใน 1 วัน :

  • การวางแผนการรักษาแบบดิจิตอล
  • อุปกรณ์การนำแนวทางการฝังรากฟันเทียม ทำให้ทันตแพทย์ทำงานได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • CAD/DAM
  • ครอบฟันบนรากฟันเทียมด้วยวัสดุเซรามิกที่มีความแข็งแรงและสวยงาม

การฝังรากฟันเทียมหลังจากที่ถอนฟันเสร็จในทันทีและการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมในทันทีเป็นเทคนิคที่ใช้กับการรักษาทั้ง รากฟันเทียม 1 ซี่, การทำรากฟันเทียมร่วมกับสะพานฟัน หรือ การทำรากฟันเทียมเพื่อช่วยยึดฟันปลอมทั้งปากก็ได้

รากฟันเทียมแทนฟันทุกซี่ในปาก

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ประเภทต่างๆของการฝังรากฟันเทียม

แต่ละขั้นตอนการฝังรากฟันเทียมแตกต่างกันไปในระยะเวลาการรักษาและกระบวนการฝังรากฟันเทียมที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีเกี่ยวกับความยากง่าย,สภาพกระดูกและการวางตำแหน่งการวางรากเทียม

conventional dental implant

ประเภทที่ 1: รากฟันเทียมทั่วไป

รากฟันเทียมทั่วไปเป็นมาตรฐานและทันตแพทย์ทั่วไปแนะนำการฝังรากฟันเทียมในรูปแบบนี้ เมื่อมีการถอนฟันไปแล้วจะปล่อยให้ร่างกายรักษาแผลถอนฟันเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนขึ้นไป ทันตแพทย์จะเริ่มกระบวนการฝังรากฟันเทียมใน2ขั้นตอนเมื่อทำการรักษา ในระหว่างขั้นตอนแรกจะมีการฝังรากฟันเทียมจะปล่อยถึงไว้ไว้ประมาณ3เดือนเพื่อระยะเวลาให้กระดูกเข้ามาประสานกับรากฟันเทียมก่อน หลังจากรากฟันเทียมที่ฝังเสร็จติดอยู่กับกระดูกแล้วทันตแพทย์จะดำเนินการต่อด้วยการทำครอบฟันบนรากฟันเทียมต่อไป

Immediate dental implant

ประเภทที่ 2: รากฟันเทียมหลังถอนฟันเสร็จโดยทันที

รากฟันเทียมหลังถอนฟันเสร็จโดยทันทีหรือรากฟันเทียมเสร็จใน1วันคือรากฟันเทียมหลังถอนฟันเสร็จโดยทันทีโดยใช้จังหวะที่ทำการถอนฟัน หรือผ่าฟัน แล้วทำการฝังรากเทียมต่อจากนั้นทันที ข้อได้เปรียบของรากฟันเทียมแบบนี้คือได้ฟันใช้งานอย่างรวดเร็วจะลดการผ่าตัดและการบาดเจ็บ/ความเจ็บปวดน้อยลงการกำหนดเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีการรอคอยในการรักษาเหงือก/กระดูกก่อน ขั้นตอนนี้อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียกระดูกเนื่องจากโพสต์รากฟันเทียมที่ถูกแทนที่ในทันที

รากฟันเทียมหลังถอนฟันเสร็จโดยทันทีมีข้อจำกัดเช่นกัน ทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่ากรณีผู้ป่วยรายไหนถึงเหมาะสมกับวิธีการนี้ เพราะวิธีการนี้ต้องไม่มีการติดเชื้อในที่จะฝังรากฟันเทียมและต้องประเมินปริมาณของกระดูกต้องเพียงพอต่อการฝังรากฟันเทียม

Immediate load dental implant

ประเภทที่ 3: การครอบฟันบนรากฟันเทียมทันทีหลังฝังรากฟันเทียมเสร็จ

การครอบฟันบนรากฟันเทียมทันทีหลังฝังรากฟันเทียมเสร็จอาจจะเป็นครอบฟันชั่วคราวหรือครอบฟันถาวรเลยแล้วแต่กรณีหรือแม้กระทั่งฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมช่วยยึดให้แน่น ช่วยให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจเร็ว

ทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่ากรณีผู้ป่วยรายไหนถึงเหมาะสมกับวิธีการนี้เท่านั้น วิธีการนี้มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามที่เป็นความเสี่ยงใดๆและผู้ป่วยมีวินัยที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและสามารถทานอาหารที่อ่อนนุ่มในช่วงแรกและการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดี

รากฟันเทียมแทนฟันทุกซี่ในปาก

สำหรับเคสที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้รากฟันเทียมแทนฟันทุกซี่ในปาก จำเป็นต้องได้รับการวางแผนจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม ใช้อุปกรณ์ร่วมกับเทคนิคและใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ยาวนาน และมีความปลอดภัยสูงสุด

all-on-4 implants

Straumann ProArch

กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียมเพิ่มเติม