การรักษารากฟัน

เมื่อคุณปวดฟัน อาจเป็นไปได้ว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่รากฟันของคุณ การรักษารากฟัน เชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้อภายในรากฟันจะถูกกำจัดออก เพื่อรักษาฟันธรรมชาติที่ยังใช้งานได้

เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการใช้กล้องจุลทรรศน์ เครื่องตรวจฟัน และการถ่ายภาพนรังสีระบบดิจิตอล ในโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เพื่อการรักษาที่ปลอดภัย แม่นยำ และรองรับการรักษารากฟันที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

การรักษารากฟันช่วยแก้ปัญหาฟันและโพรงประสาทของรากฟันที่ตาย โพรงประสาทฟันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนภายในฟันที่มีเส้นประสาทหลอดเลือดและเนื้อเยื้อเกี่ยวกับฟัน เริ่มตั้งแต่ตัวฟันถึงปลายรากในกระดูกของกราม เมื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อ อาการปวดและบวมอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดฟัน การรักษารากฟันจะกำจัดเชื้อที่โพรงประสาทฟันออก แล้วทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน หากไม่มีอาการเพิ่มเติม รากฟันจะถูกปิดด้วยการอุดรากฟัน

หลังจากการรักษารากฟัน ฟันจะเปราะ แตกง่ายขึ้นในระยะยาว โดยปกติแล้วจะมีการปักเดือยฟันและทำครอบหลังจากรักษารากฟันเสร็จ เพื่อเสริมความแข็งแรงแก่ฟันของคุณ

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

การถ่ายเอ็กซเรย์ในช่องปากจะถูกถ่ายก่อนการรักษารากฟันเพื่อดูรายละเอียดภายในรากฟันของคุณ โดยปกติจะมีการถ่ายเอ็กซเรย์เพิ่มเติมในระหว่างและหลังการรักษารากฟันเสร็จสิ้น

ในระหว่างการรักษารากฟัน คุณหมอจะทำการกรอฟันเข้าไปจนถึงโพรงประสาทฟัน เชื้อแบคทีเรียจะถูกกำจัดออก และจะขยายคลองรากฟันเพื่อทำความสะอาด

หากติดเชื้อรุนแรง คุณหมอจะทำการใส่ยาไปในโพรงประสาทฟันเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม และจะทำการอุดฟันชั่วคราวเพื่อป้องกันเชื้อโรค การทำความสะอาดและการใช้ยาเพิ่มเติมอาจทำได้ในกรณีที่ยังคงมีอาการปวดอยู่ หรืออาจใช้ยาในช่องปากเพื่อช่วยควบคุมการติดเชื้อ

หากฟันของคุณไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว คลองรากฟันจะถูกอุดปิดถาวร เพื่อให้กระบวนการรักษารากฟันเสร็จสมบูรณ์ และอาจมีการปักเดือยฟันและทำครอบฟันเพื่อเป็นการป้องกันฟันแตกต่อไป

root canal surgery
carl zesis microscope
กลับไปด้านบน