ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี

ตรวจสุขภาพช่องปาก, ให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา

สำหรับการรับบริการครั้งแรกที่โรงพยาบาลทันตกรรมBIDH ทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพช่องปากโดยรวม ชี้แจงถึงปัญหาช่องปากที่เกิดขึ้น และให้คำแนะนำขั้นตอนในการรักษา โดยหากทันตแพทย์ลงความเห็นว่าต้องประเมินอย่างละเอียดสำหรับช่องปากในบางบริเวณ จำเป็นต้องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนบริเวณใต้ผิวฟันและเหงือกนั้นๆด้วย ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ด้วยระบบดิจิตอลคุณภาพสูง การตรวจภายในช่องปากด้วยกล้องดิจิตอลรวมถึงการตรวจวินิจฉัยในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพและแสดงภาพช่องปากที่แม่นยำยิ่งขึ้น

Teeth Fillings

หลังจากทำการวินิจฉัย (ถ้ามี) ทันตแพทย์จะจัดทำแผนการรักษา ซึ่งแผนการรักษานี้ช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการรักษาที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นโรงพยาบาลที่ให้คำปรึกษาร่วมกับทำการรักษา โดยตอบสนองตามความต้องการทางทันตกรรม และหัตถกรรมแต่ละชนิดที่จะทำการรักษาจะถูกดำเนินการโดยทันตแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง คณะทันตแพทย์ของทางโรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ สามารถทำการรักษาได้ตรงตามลักษณะอาการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์ทันตกรรม BIDH ได้รับการดูแลทันตกรรมที่เหมาะสมและได้รับการรักษาจากแพทย์มีประสบการณ์ทุกครั้ง ดังนั้นในการเข้ารับการรักษาในหนึ่งครั้งผู้เข้ารับการรักษาอาจมีโอกาสพบทันตแพทย์หลายท่านตามลักษณะอาการ คณะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแต่ละท่านจะทำการรักษาตามความต้องการของคนไข้และแยกประเภทของทันตแพทย์ตามชนิดอาการนั้นๆอีกด้วย

หากท่านทราบก่อนหน้าว่าการรักษาของท่านมีความซับซ้อนและเฉพาะทาง โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายประสานงาน ทางเราพร้อมให้บริการตลอดเวลา

การทำความสะอาดฟัน, ขูดหินปูนและขัดฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดฟันแนะนำให้ทำความสะอาดฟันขูดหินปูนและขัดฟัน2ครั้งต่อปีหรือทุก ๆ 6 เดือนเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม เนื่องจากหินปูนและแบคทีเรียที่สะสมในฟันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันผุหรือเป็นโรคเหงือก ในระหว่างการทำความสะอาดฟันการขูดหินปูนและขัดนั้น คราบที่ติดแน่นจะถูกทำความสะอาดออกไปด้วยโดยทันตแพทย์ซึ่งใช้วิธีขจัดคราบหินปูนหรือสิ่งสกปรกโดยแปรงลักษณะพิเศษหรือใช้เทคโนโลยีแอร์โฟลวเข้ามาช่วยในการขจัดคราบ
 
อีกทั้งการทำความสะอาดช่องปาก การขูดหินปูนและการขัดฟันนั้น ตามปกติใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที

การอุดฟัน

หากตรวจพบว่ามีฟันผุเกิดขึ้น ทันตแพทย์จะกำจัดเนื้อฟันที่เสียหายออกและทำการอุดฟันเพื่อเติมเนื้อฟันและป้องการไม่ให้เกิดการผุเพิ่มขึ้น ซึ่งการอุดฟันโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน หรือที่เรียกว่าแบบอมัลกัม
  • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต หรือวัสดุสีเหมือนฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรมของเราเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ปราศจากอมัลกัมและรณรงค์ให้ทุกท่านหันมาใช้วัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซินหรือการอุดสีเหมือนฟัน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยรวมทั้งหลายท่านเลือกที่จะแทนที่การอุดฟันแบบอะมัลกัมด้วยการอุดฟันลักษณะสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามที่ดีขึ้นและเพื่อกำจัดส่วนประกอบโลหะที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการกำจัดวัสดุอุดอมัลกัมอย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงการใช้แผ่นยางกันน้ำลายและออกซิเจนเพิ่มเข้ามา เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Dental Fillings
กลับไปด้านบน