ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา

โดยศัลยแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับช่องปาก จะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับอาการ,ทางเลือกในการรักษาและประโยชน์หรือความเสี่ยงต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้ ก่อนที่จะทำการผ่าตัดในช่องปาก การถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และการสแกนแบบสามมิติจะถูกศัลยแพทย์นำมาใช้เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เรามีขั้นตอนพิเศษ นั่นคือการฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดและก่อนการผ่าตัดได้มีการทำเครื่องหมายและตรวจสอบตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัดทุกครั้ง โดยวัสดุ อุปกรณ์และชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดทั้งหมดจะถูกทำการฆ่าเชื้อและมีการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

การพักฟื้น และการทำหัตถการ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การถอนฟัน

การถอนฟัน

การถอนฟันทำได้เมื่อการคาดการณ์อาการของฟันไม่ดีและไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไป การถอนฟันเป็นกระบวนการที่ง่ายและเสร็จสิ้นในครั้งเดียว หลังจากถอนฟันแล้วเหงือกจะใช้เวลาเยียวยาประมาณ 2 เดือน ก่อนที่ช่องว่างที่หายไปจะถูกแทนที่ด้วยสะพานฟัน,รากฟันเทียมหรือฟันปลอม จึงแนะนำให้รักษาฟันโดยการช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปเพื่อป้องกันฟันที่อยู่ติดกันขยับเข้าไปในที่ว่างหรือการสลายของกระดูกในระยะยาวซึ่งทำให้การรักษายากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

Oral Surgery

การถอนฟันจากการผ่าตัด

เมื่อฟันหรือส่วนของฟันที่ฝังลึกหรือฟันคุดอยู่ใต้เหงือก การผ่าตัดอาจจำเป็นในการถอนฟัน ซึ่งจะแตกต่างจากการถอนฟันแบบปกติ โดยการผ่าตัดมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจะต้องทำการผ่าตัดบริเวณเหงือกและกระดูกรอบ ๆ ฟัน โดยฟันอาจจะต้องถูกตัดก่อนจึงจะสามารถถอนได้

ฟันกราม

หากฟันกรามขึ้นอย่างถูกที่ มันก็จะเป็นฟันที่สามารถใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกับฟันอื่น ๆ แต่เมื่อไรก็ตามที่ฟันกรามซี่ในสุดมีอุปสรรคในการขึ้น อาจเนื่องจากลักษณะการงอกออกมา หรืออะไรก็ตาม จะเรียกว่าเป็นฟันคุด

ซึ่งทันตแพทย์จะทำการเอ๊กซเรย์ดูลักษณะและตำแหน่งการวางตัวของฟันและวิเคราะห์ถึงความผิดปกติ ก่อนทำการหาวิธีการแก้ไข เนื่องจากฟันคุดเป็นสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก การติดเชื้อ โรคเหงือก การเป็นฝีในช่องปาก หรือ ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ดังนั้นทันตแพทย์โดยส่วนใหญ่จะแก้ปัญหานี้โดยการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกไป

รากฟันเทียม

All-on-4 implants

เมื่อสูญเสียฟันไป การทำรากฟันเทียมเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบระยะยาวเพื่อทดแทนฟันที่หายไป โดยการทำงานของรากฟันเทียมนั้นเปรียบเสมือนกับการมีรากฟันใหม่

โดยขั้นตอนแรกการทำรากฟันเทียมคือการผ่าตัดและวางตำแหน่งของรากเทียมลงไป หลังจากฝังรากฟันเทียมแล้ว ปกติจะมีการเย็บปิดแผลบริเวณเหงือก และให้เฝ้าติดตามอาการ ประมาณ 7 ถึง 10 วัน หลังจากฝังรากเทียม และต่อมาจะทำการตรวจดูการสมานของแผลและตัดไหม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้า รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลของใบหน้าและด้านบดเคี้ยว โดยทั้งหนึ่งหรือสองด้านของขากรรไกรสามารถปรับตำแหน่งพร้อมกัน เพื่อรักษาความผิดปกติของขากรรไกร

โดยการผ่าตัดขากรรไกรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและประสานงานระหว่างศัลยแพทย์ในช่องปากและทันตแพทย์จัดฟัน โดยโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีสถานที่ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการผ่าตัดทางด้านกระดูกและฟันที่สามารถดูแลผู้ป่วยในและมีทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดแบบดมยาสลบ

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
Jaw Surgery
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ
 
กลับไปด้านบน