การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรคืออะไร?

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน BIDH มีทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญสูงในด้านศัลยแพทย์ช่องปากและทันตแพทย์จัดฟันที่ดำเนินการจัดฟันในโรงพยาบาลทันตกรรมของเรา

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร หมายถึงการผ่าตัดขากรรไกรแบบแก้ไขความผิดปกติของกรามและแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรหรือความผิดปกติของโครงกระดูก การผ่าตัดขากรรไกรเป็นการรักษาที่สำคัญที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและวางแผนร่วมกันในทีมศัลยกรรมและทันตแพทย์จัดฟัน

นอกเหนือจากการที่ประสบความสำเร็จทางด้านผลลัพท์ทางด้านการรักษาและทางธุรกิจของศูนย์ทันตกรรมแล้ว การมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของศูนย์ทันตกรรมBIDHของเราอีกด้วย ระบบการควบคุมการติดเชื้อจึงถูกนำมาใช้ภายในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการของเราโดยมีแนวทางที่ชัดเจน

เทคโนโลยีทันตกรรม

ระบบสำหรับแนวทางการรักษาและความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ

การฆ่าเชื้อโรค

การควบคุมการติดเชื้อและความปลอดภัยของผู้ป่วย

อ่านต่อ

การทำหัตถการ

ตัวเลือกยาระงับประสาทและการดูแลผู้ป่วยใน

อ่านต่อ

ทันตกรรมจัดฟัน

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกร

แผนการรักษา

ผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกติของขากรรไกรที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการจัดฟันแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียวได้ ทันตแพทย์จัดฟันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจะเป็นผู้ทำการวินิจฉัยจะแจ้งให้ทราบถึงทางเลือกในการรักษาต่างๆ

ทันตแพทย์ทำการวางแผนการรักษาให้เหมาะสมในแต่ละการรักษาเป็นขั้นตอนแรกโดยการถ่ายภาพดิจิตอลเอกซเรย์ พาโนรามิค ด้านหน้าตรง และเอกฃ์เรย์ด้านข้างกระโหลกศีรษะ และพิมพ์ปากทำแบบจำลอง หากทันตแพทย์และผู้ป่วยตัดสินใจว่าการรักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกรเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมแล้ว เอกซเรย์ CT scan 3มิติก็จำเป็นเช่นกันเพื่อให้ศัลยแพทย์ทางด้านช่องปากใช้ทำการวินิจฉัยและประเมินผลเพิ่มเติมในการวางแผนการรักษา

จากนั้นนัดหมายกับทันตแพทย์เพื่อยืนยันแผนการรักษาสำหรับการผ่าตัดก่อนการรักษาจะเริ่มต้น

CT Scan

3D CT Digital Imaging

Diangostic Treatment Plan

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

Jaw surgery operation

ก่อนวันเข้ารับการผ่าตัดจริงศัลยแพทย์ทางด้านช่องปากจะเสนอถึงตัวเลือกในการเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1-3ชั่วโมงในการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ

การตรวจสุขภาพร่างกายจะเกิดขึ้นก่อนวันผ่าตัดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีสุขภาพที่สมควรแก่การเข้ารับการผ่าตัดได้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัด ได้แก่ อาการเจ็บ ,ปวด,บวม,เลือดออก,การติดเชื้อและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการวางยาสลบ ผู้ป่วยอาจต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา1 – 2วัน ภายใต้การดูแลผู้ป่วยในของทางโรงพยาบาล และหลังจากนั้นจำเป็นต้องพักฟื้นต่อที่บ้านหลังจากการออกจากโรงพยาบาลแล้ว

การรักษาหลังการผ่าตัดขากรรไกร

Clear Speed Braces

หลังจากการฟื้นตัวจากการผ่าตัดขากรรไกรแล้วการรักษายังคงดำเนินต่อเนื่องด้วยการจัดฟันเพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งของขากรรไกรอยู่ในแนวเดียวกันและเหมาะสมกับตำแหน่งของการบดเคี้ยว

การจัดฟันชนิดติดแน่นหรือการจัดฟันใส่ยังคงต้องใส่จนกว่าการรักษาจะเสร็จสิ้น ประเภทของการจัดฟันได้ถูกเลือกไว้แล้วโดยผู้ป่วยและทันตแพทย์ในขั้นตอนของการวางแผนการรักษาเมื่อการจัดฟันผู้ป่วยจะต้องใส่เครื่องคงสภาพฟันเพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่คงที่

ประเภทของเครื่องมือจัดฟัน
กลับไปด้านบน