การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ

เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน เพื่อไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือเหล็กจัดฟัน

ข้อดีของการจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ

เปรียบเทียบกับผู้จัดตำแหน่งที่ชัดเจนข้อดีของระบบภาษาคือ:

  • การจัดฟันด้านในสามารถจัดได้กับทุกคนทุกกรณีและในขณะเดียวกันก็ยังมอบรอยยิ้มที่สวยงามระหว่างจัดฟันเพราะไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน
  • เครื่องมือจะติดอยู่บนฟันด้านใน จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้ในการใส่เครื่องมือและมีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย

BIDH เลือกการจัดฟัน Stb Light เนื่องจาก:

  • การออกแบบเครื่องมือที่มีขนาดเล็กลง เพื่อลดผลกระทบที่ตำแหน่งลิ้นและการออกเสียง
  • STBเหมาะกับกรณีปกติทั่วไป และ STB Social 6 เหมาะกับคนที่มีปัญหาฟันหน้า

ทันตกรรมจัดฟัน

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟันด้านใน

การประเมินและการปรึกษากับทันตแพทย์ถึงทางเลือกเครื่องมือที่คนไข้ตัดสินใจจะเสร็จภายในครั้งแรกที่มาพบทันตแพทย์

ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผนการรักษา

ทันตแพทย์จะถ่ายเอ็กซเรย์ และพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา

เมื่อคนไข้ตัดสินใจเลือกการจัดฟันแบบติดด้านใน สิ่งที่คนไข้ต้องทำให้เสร็จก่อนมาติดเครื่องมือ คือ ขูดหินปูน อุดฟันหรือถอนฟันให้เสร็จก่อน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์ปากเพื่อนส่งงานแล็ปสำหรับติดเครื่องมือด้านใน

x-rays

Digitalized X-ray

Panoramic and Celphlometric Imaging

ขั้นตอนที่ 2 : การติดเครื่องมือ

lingual braces

การจัดฟันสีเหมือนฟัน แบบโลหะหรือจัดฟันด้านในสามารถติดเครื่องมือได้ทันทีในวันที่มาปรึกษาหลังจากตัดสินใจเลือกชนิดของเครื่องมือ การจัดฟันด้านในจะต้องส่งงานพิมพ์ปากไปที่ห้องแล็ปเพื่อจัดทำอุปกรณ์ติดภายในช่องปาก

หลังจากพิมพ์ปาก ทันตแพทย์จะคอยติดตามงานว่าพร้อมหรือเสร็จก่อนที่จะติดเครื่องมือ เครื่องมือจะถูกติดไปบนด้านหลังของฟัน

การจัดฟันด้านในเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคล ทันตแพทย์ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษ รวมถึงแผนการรักษาที่ซับซ้อน ที่โรงพยาบาล BIDH เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนและได้รับใบประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

ขั้นตอนที่ 3 : การปรับเครื่องมือรายเดือน

lingual braces case

การปรับเครื่องมือเหมือนกับการจัดฟันทั่วๆไป เพื่อมาเปลี่ยนยางรัดฟันและเช็คความคืบหน้าของการรักษา มาปรับเครื่องมือและพบทันตแพทย์ทุกๆ 4-6 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 4 : การถอดเครื่องมือและทำเครื่องมือคงสภาพฟัน

removable retainers

หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปทันตแพทย์จะทำการถอดเครื่องมือ และถ่ายเอ็กซเรย์หลังการจัดฟัน หลังจากนั้นจะพิมพ์ปากทำเครื่องมือคงสภาพฟัน

การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันนั้นจำเป็นมากเพื่อเป็นการรักษาตำแหน่งของฟันให้คงเดิมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำขั้นตอนและวิธีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน คนไข้ต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กลับไปด้านบน ทันตกรรมจัดฟันอื่นๆ