จัดฟันเร่งด่วน การจัดฟันแบบไร้ยางรัด ฟันเคลื่อนที่เข้ารูปเรียงตัวเร็ว

การจัดฟันแบบไร้ยางรัดช่วยขจัดความยุ่งยากในการยึดลวดจัดฟันด้วยยางที่ใช้ในการจัดฟันแบบธรรมดา บางครั้งเป็นที่ทราบกันว่าการจัดฟันแบบไร้ยางรัดเป็นการจัดฟันที่รวดเร็วใช้แรงเสียดทานน้อยกว่า เจ็บน้อยกว่าและพบทันตแพทย์น้อยครั้ง

ข้อดีของการจัดฟันแบบไร้ยางรัด

นวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันแบบไร้ยางรัด :

  • ฟันเคลื่อนที่เข้ารูปเรียงตัวเร็ว
  • รักษาความสะอาดช่องปากและฟันได้ง่ายขึ้น จึงช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุและโรคเหงือก
  • เนื่องจากไม่ต้องใช้ยางรัดฟันซึ่งเป็นแหล่งสะสมของคราบหินปูนและแบคทีเรีย ทำให้สุขภาพภายในช่องปากดี
  • มาพบทันตแพทย์น้อยครั้งลง (ไม่ต้องมาทุกเดือน )

เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย กลไกบานเลื่อน ปิด-เปิด แบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดจากการรัดลวด ผลจากนวัตกรรมนี้ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว และได้ฟันที่เรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

ทันตกรรมจัดฟัน

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟันแบบเร็ว

ขั้นตอนการจัดฟัน ที่โรงพยาบาล BIDH จะเริ่มจากการปรึกษา วางแผนการรักษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือจัดฟันที่คนไข้เลือกหรือตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

เมื่อคนไข้ตัดสินใจเลือกเครื่องมือจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน ทันตแพทย์จะทำการถ่ายเอ็กซเรย์ ทำการพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา

ในกรณีที่ต้องถอนฟัน ขูดหินปูนหรืออุดฟันต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะติดเครื่องมือ

digital x-ray

Digitalized X-ray

Panoramic and Celphlometric Imaging

ขั้นตอนที่ 2 : การติดเครื่องมือ

Speed braces

ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือจัดฟันตามแนวทางแผนการรักษา ที่โรงพยาบาล BIDHทันตกรรมจัดฟันแบบทั่วไปหรือแบบไร้ยางรัด ยี่ห้อที่ใช้คือ :

  1. Metal brackets : Damon Q and 3M Gemini SL
  2. Clear brackets : Damon Clear and 3M Clarity SL

เครื่องมือการจัดฟันทุกชนิดถูกเลือกอยู่บนพื้นฐานจากเคสกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การตรวจสอบสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตและเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นทั่วโลกจากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง

ขั้นตอนที่ 3 : การปรับเครื่องมือรายเดือน

การมาปรับเครื่องมือทุกๆเดือนนั้นสำคัญมาก เพราะทันตแพทย์จะตรวจสอบความคืบหน้าและเปลี่ยนลวดจัดฟันตามระยะเวลา อาจเกิดความตึงจากการปรับและดึงเครื่องมือเพื่อให้อยู่ในแนวที่เหมาะสม

พบทันตแพทย์ทุกๆ 6-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือจัดฟัน

consult braces

ขั้นตอนที่ 4 : การถอดเครื่องมือจัดฟันและทำเครื่องมือคงสภาพฟัน

หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว ทันตแพทย์จะทำการถ่ายเอ็กซเรย์หลังการรักษา และถอดเครื่องมือ

ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากทำเครื่องมือคงสภาพฟัน คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเป็นการคงสภาพฟันให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

removable retainers
กลับไปด้านบน ทันตกรรมจัดฟันอื่นๆ