ทันตกรรมเด็ก

กุมารเวชศาสตร์สาขาทันตกรรมเด็ก ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลฟันและป้องกันปัญหาในช่องปากสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการตรวจและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกถือเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมเด็กที่มีราคาแพงและความเจ็บปวดภายหลังจากการรักษา

การป้องกันเริ่มต้นจากการควบคุมคราบจุลินทรีย์และปริมาณหินปูน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฟันผุและโรคเหงือก โดยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการดูแลสุขภาพช่องปากและป้องกันฟันผุ คือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่อายุยังน้อย

ขั้นตอนการรับบริการทำฟันเด็ก ประกอบด้วย :

  • การทำความสะอาดฟัน, การขูดหินปูน
  • การเคลือบฟลูออไรด์เพื่อช่วยให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ
  • การปิดหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก
  • ตรวจประเมินความเสี่ยงและการอุดฟัน
  • คำแนะนำด้านสุขอนามัยช่องปากและการให้คำปรึกษาด้านการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
กลับไปด้านบน