ทันตกรรมโรคเหงือกและปริทันต์

ปัญหาโรคปริทันต์ หากเหงือกอักเสบถูกทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบซึ่งอาจทำให้สูญเสียฟัน,เหงือกร่นและมีกลิ่นปากได้

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับเหงือก ประกอบด้วย :

1.

gums cleaning

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

การขูนหินปูนทำความสะอาดร่องเหงือกเพื่อป้องกันและรักษาอาการเหงือกอักเสบ

2.

gingivectomy

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

การกำจัดเหงือกที่มากเกินไป

3.

crown lengthening

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน

การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฟันที่เข้ารับการทำครอบฟัน

4.

gum grafts

ศัลยกรรมปลูกเหงือก

เพิ่มปริมาณความหนาของเหงือกในบริเวณที่เหงือกร่น

5.

bone grafting

การเสริมกระดูก

การเพิ่มกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอหรือเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียม 

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

การขูดหินปูนและเกลารากฟันคือขั้นการทำความสะอาดเหงือกที่ช่วยลดการอักเสบของเหงือกและช่วยรักษาโครงสร้างของฟัน การทำความสะอาดเหงือกมักใช้กับการรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติในช่องปาก หากมีการเจริญเติบโตในเหงือกเป็นจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดผลเสียที่เป็นอันตราย โดยสิ่งนี้จะไปกระตุ้นร่างกายซึ่งทำให้เกิดการอักเสบในเหงือกได้ โดยการอักเสบเรื้อรังของเหงือกจะทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกและเกิดเหงือกร่นได้

หากเป็นโรคปริทันต์หรือมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคเหงือกอักเสบ กรุณาพบทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกและปริทันต์ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของเหงือก

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก อาจทำเพื่อช่วยรักษาโรคปริทันต์หรือแก้ไขสภาพเหงือกเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างรอบ ๆ ฟัน เพื่อความสวยงามที่ดีขึ้น ขั้นตอนในการรักษาคือการตัด(เหงือก) จากด้านในและด้านรอบๆ ฟัน เพื่อให้ได้รูปทรงร่องเหงือกโดยรวมที่เหมาะสมมากขึ้น

“ การยิ้มเห็นเหงือก” ซึ่งบางคนที่มีเนื้อเหงือกเยอะบริเวณรอบ ๆ ฟันบน สามารถรักษาโดยการทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟันโดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อเพิ่มความยาวของฟันหรือมิติของฟันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาก่อนที่จะทำการบูรณะฟัน โดยการทำครอบฟันหรือวีเนียร์ ซึ่งทันตแพทย์อาจจำเป็นต้องกรอฟันของคนไข้

การผ่าตัดเหงือกโดยทั่วไปจะใช้มีดผ่าตัดในการทำศัลยกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และหลังจากขั้นตอนการผ่าตัดเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะนัดเพื่อกลับมาตรวจเหงือกอีกครั้งหลังจากได้รับการผ่าตัดไปประมาณ 1-2 สัปดาห์

การปลูกเหงือก

การปลูกเหงือกมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะเหงือกร่นและในบางกรณีใช้เพื่อลดภาวะเหงือกร่นที่เป็นอยู่ไม่ให้แย่ลงการปลูกเหงือกที่ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีลำดับขั้นตอนในการตรวจที่ดี เช่นเดียวกันกับการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของช่องปากด้วย

การปลูกกระดูก

การปลูกกระดูกคือการใช้กระดูกเทียมหรืออาจเป็นกระดูกของตัวผู้ป่วยเอง ปลูกถ่ายเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหรือปลูกถ่ายกระดูกพร้อมกับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

กลับไปด้านบน