ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ ศาสตร์ทางทันตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะฟันที่สูญเสียไปและซ่อมแซมฟันธรรมชาติที่มีอยู่ที่เกิดจากความเสียหายบางอย่าง ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นฟันปลอมที่สามารถฟื้นฟูสภาพฟันให้กลับสู่สภาพปกติสามารถทำได้ทั้งซี่เดียว หลายซี่หรือทั้งปาก

การรักษาทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอม คือ แผงฟันที่มาพร้อมเหงือกประดิษฐ์ทำหน้าที่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ทำจากอะคริลิกเรซินหรือใช้ร่วมกับกรอบโลหะฟันปลอม ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความมั่นใจกลับคืนมา

ประเภทของฟันปลอม มี 2 แบบ :

  1. ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน
  2. ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
dentures

สะพานฟันและการครอบฟัน

Dental Bridge Treatment

สะพานฟันทั่วไปประกอบด้วยครอบฟันอย่างน้อย 3 ซี่ขึ้นไปที่ใช้เพื่อแทนที่ช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างฟันรองรับ

วัสดุที่ใช้ในสะพานฟันประกอบด้วยพอร์ซเลนที่ผสมกับโลหะและเคลือบกระเบื้องทั้งหมด ประโยชน์ของสะพานฟันคือการรักษาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ถึง 7 วัน สะพานฟันได้รับการแก้ไขและดูแลคล้ายฟันธรรมชาติทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

อ่านสะพานฟันเพิ่มเติม อ่านครอบฟันเพิ่มเติม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียไปจากการถูกถอนจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรากฟันเทียมนี้จะยึดกับโครงสร้างของกรรไกรเพื่อยึดติดกับตัวครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมอย่างดี

สามารถรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมแบบหนึ่งซี่ หลายซี่ หรือรากฟันเทียมแบบทั้งช่องปาก ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมมีหลายรูปแบบ ดังเช่นการฝังรากฟันเทียมในกรณีที่ถอนฟันนานแล้วหรือการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากถอนฟัน หรือการฝังรากฟันเทียมแล้วใส่ครอบฟันทันที ทั้งที่ขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์เฉพาะทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Implants

ทันตกรรมประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญทันตกรรมเพื่อความงาม

  • American Board Prosthodontist
  • On-site Dental Lab
  • All Ceramic Zirconia Crowns
  • Digital Smile Design (DSD) Experts
  • Digital Dentistry
กลับไปด้านบน