สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟันเป็นหน่วยของครอบฟันรวมเข้าด้วยกันเพื่อแทนที่ช่องว่างที่หายไปที่มีการสนับสนุนฟันที่มีอยู่

สะพานฟันอาจจะทำ:

 • เพื่อแทนที่ช่องว่างที่หายไประหว่างฟันรองรับ 2 ซี่ติดกัน
 • วางไว้เหนือเสารากฟันเทียมเพื่อแทนที่ฟันที่หายไปหลายซี่

ประโยชน์ของสะพานฟัน

 • มันดูเป็นธรรมชาติ
 • คุณสามารถเลือกรูปร่างขนาดและเฉดสี

 

ศูนย์ทันตกรรมบูรณะ

เพื่อฟื้นฟูรอยยิ้มและฟันของคุณ BIDH มีห้องทันตกรรมดิจิทัลในสถานที่เพื่อสร้างสะพานเซอร์โคเนียเซรามิกทั้งหมดของคุณ การใช้เทคโนโลยี CAD / CAM การค้นหาการรักษาที่ BIDH ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เฉดสีและรูปร่างอาจมีการปรับกับคุณที่ chairside ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณกับเรา

ห้องปฏิบัติการทันตกรรม การออกแบบรอยยิ้มดิจิตอล (DSD)

ทันตกรรมประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญทันตกรรมเพื่อความงาม

ประเภทของสะพานฟัน

สะพานมีหลายประเภทได้แก่ :

 1. สะพานฟันแบบธรรมดา : สะพานฟันแบบธรรมดาจะประกอบด้วยครอบฟันลอยหนึ่งซี่หรือมากกว่า (Pontic) ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป เป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างเคียง การทำครอบฟันประเภทนี้เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไป
 2. สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว : จะมีฟันซี่ข้างเคียงเพียงซี่เดียวที่ใช้ในการเกาะยึดสะพานฟัน
 3. สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ : เป็นการทำสะพานฟันที่มีแกนโลหะหรือวัสดุพอร์ซเลนที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันสองซี่ด้านข้าง
 4. สะพานฟันรองรับบนรากฟันเทียม : เป็นการทำสะพานฟันเพื่อทดแทนฟันระหว่างรากเทียมสองซี่
สะพานฟันบนรากฟันเทียม

วัสดุที่ใช้ทำสะพานฟันมีหลากหลายเช่นเดียวกับครอบฟัน ได้แก่ :

 • โลหะผสม หรือ ทองคำ
 • พอร์ซเลนผสมกับโลหะ
 • เซรามิกส์ล้วน
 • วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิท

ซึ่งแต่ละวัสดุจำมีประโยชน์การใช้งานต่างกัน สามารถอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ครอบฟัน

ประเภทของครอบฟัน
traditional dental bridge

สะพานฟันแบบธรรมดา

bridge cantilever

สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว

bridge maryland

สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์

ขั้นตอนการทำสะพานฟันแบบธรรมดา

consultation cosmetic dentistry

การวางแผนการรักษา

Tooth bridge

ห้องปฏิบัติการสร้างและประดิษฐ์สะพาน

Tooth bridge

สะพานฟัน

1. ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

ครั้งแรกที่เข้ามาพบทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อปรึกษาทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป จะมีการเอ็กซเรย์และพิมพ์ปากทำแบบจำลอง

แต่ถ้ามีฟันที่ควรถอนด้วย ปกติจะแนะนำให้ถอนฟันก่อนและรอหลังจากกระดูกและเหงือกหายดี ประมาณ 2 เดือน จึงเริ่มทำสะพานฟัน

2. เตรียมฟันที่อยู่ติดกัน

ระหว่างการรักษาด้วยสะพานฟัน ทันตแพทย์จะเตรียมฟันไว้ด้วยการพิมพ์ปากด้วยแม่พิมพ์ หรือ สแกนแบบดิจิตอลภายในช่องปาก และถูกส่งไปยังห้องแลปเพื่อทำสะพานฟัน

ห้องแลปจะสร้างสะพานฟันตามสีและวัสดุที่เลือก ทันตแพทย์จะติดสะพานฟันชั่วคราวให้คนไข้เพื่อปกป้องฟันไว้และใช้งาน ระหว่างรอชิ้นงานสะพานฟันแบบถาวร

3. การยึดสะพานฟัน

เมื่อได้รับชิ้นงานสะพานฟันมาแล้ว แพทย์จะรื้อสะพานฟันชั่วคราวออกและติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟัน การตรวจเช็คและการปรับแต่งสะพานฟันให้มีความเหมาะสมที่สุด

ข้อปฏิบัติหลังจากการเข้ารับการทำสะพานฟัน

ให้ดูแลทำความสะอาดเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติทั่วไป

 • ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานหรือกัดอาหารที่มีความแข็ง
กลับไปด้านบน ทันตกรรมประดิษฐ์