แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ที่โรงพยาบาลฟันกรุงเทพ

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

ที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเรา เราใช้แนวคิดการรักษาทันตกรรมด้วยดิจิทัลซึ่งเป็นยุคของการรักษาแห่งอนาคตเป็นหัวใจของการดำเนินงานในแต่ละแผนกความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมของเรา :

เทคโนโลยีดิจิตอลและห้องปฏิบัติการศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเรา ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ล่าสุดและห้องปฏิบัติการศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ที่สูงสุด

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
 • ลดระยะเวลาในการรักษา
 • เพิ่มระดับการวินิจฉัยแม่นยำมากขึ้น
 • ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ป่วย
 • การแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่ยำ

ในเกือบทุกสาขาทันตกรรมของวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้เกิดการพัฒนาและช่วยทันตแพทย์ของเราสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยเพิ่มด้วย 3D CT Scans และรังสีเอกซ์แบบดิจิทัลเนื่องจากทันตแพทย์จะสามารถสังเกตและเห็นความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ดีกว่าเดิม สามารถวางแผนและจำลองผลการรักษาก่อนและหลังการรักษาด้วยการวางแผนล่วงหน้าระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด

การจัดการคลินิกระบบRomexis® 

เราเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ทันตกรรมอีกระดับ ด้วยระบบการจัดการของRomexis®ที่จะคอยดูแลเรื่องการควบคุมการติดเชื้อว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม

มีการเก็บสถิติและวัดระดับการสัมผัสรังสีของผู้รับบริการ ส่วนทันตกรรมนี้ได้รับการดูแลและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา ยูนิตทันตกรรมได้รับการติดตามดูแลอย่างเหมาะสมตามนาตรฐานเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยระบบนี้ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

 

Digitalization within Sterilization Concepts

เทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงยังถูกนำไปใช้ในกระบวนการการปราศจากเชื้อเราเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจของเรา

Romexis
กลับไปด้านบน

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

1. ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

 • สแกน CT 3มิติ
 • ดิจิตอลเอ็กซเรย์ใช้รังสีปริมาณที่ต่ำมาก
 • ซอฟต์แวร์การวางแผนล่วงหน้าของตำแหน่งในการฝังรากเทียม
 • ทำแนวทางการฝังรากเทียมเฉพาะบุคคล
 • ทำ abutment เฉพาะบุคคลด้วย CAD / CAM
 • ทำชิ้นงานด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้ครอบฟันเซรามิกเซอร์โคเนียทั้งหมดใน 24 ชั่วโมง

ในฐานะที่เป็นศูนย์ทันตกรรมรากเทียมชั้นนำในประเทศไทยโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเราให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเทคนิคในการรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรักษารากฟันเทียมของเรา

กลับไปด้านบน
CT Scan
CT Scan
Digital x-ray
X-ray
Tooth Implants
Implant Techs
CAM CAD digital
CAD/CAM

2. ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • Digital Smile Design (DSD) เพื่อใช้ในการออกแบบฟันให้เข้ากับรูปหน้าของคุณ
 • สแกนเนอร์ดิจิตอลสำหรับวีเนียร์และครอบฟัน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตชิ้นงานได้ทันที

สแกนเนอร์ดิจิตอลสำหรับการรักษาแบบครอบฟันและวีเนียร์สามารถผสานเข้ากับเครื่อง CAD / CAM ได้โดยช่างห้องปฏิบัติการทันตกรรมของเราใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงานในห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ภายใน 24 ชั่วโมง

กลับไปด้านบน
ใส่เครื่องมือจัดฟัน invisalign และมาเช็คทุกเดือน
Digital Smile
3Shape trios
Digital Scanners
Thailand dental lab
Digital Dental Lab
CAM CAD digital
CAD/CAM

3. ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน

 • เครื่องสแกนเนอร์ดิจิตอล itero
 • Invisalign (USA) จดสิทธิบัตรการจำลองฟัน 3มิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Clincheck

เราสามารถประเมินและทำนายผลของการจัดฟันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ แนวคิดการจัดฟันที่เป็นที่นิยมของวันนี้คือการจัดฟัน Invisalign เป็นวัสดุพลาสติกใสเพื่อใช้สวมบนฟันที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา การจัดฟันแบบ Invisalign ใช้เครื่องสแกนดิจิทัลของ itero ไฟล์สแกนดิจิตัลนี้ถูกส่งอย่างรวดเร็วโดยซอฟต์แวร์ Clincheck ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ผู้ป่วยสามารถดูผลลัพธ์การรักษาหลังการจัดฟันที่คาดหวังและกำหนดจำนวนผู้จัดฟันที่ชัดเจนที่จำเป็นแม้กระทั่งก่อนเริ่มการรักษา

ตามข้อตกลงกับแผนจำลองการจัดฟันของคอมพิวเตอร์ของคุณถาดใสจัดเรียงจะถูกผลิตขึ้นโดยอัตโนมัติโดยห้องปฏิบัติการทันตกรรมในสหรัฐอเมริกาหรือที่ศูนย์ทั่วโลกที่ได้รับอนุญาตและส่งไปยังทันตแพทย์จัดฟันของคุณ

กลับไปด้านบน
3Shape trios
Digital Scanners
orthodontics
Ortho Techs

4. ศูนย์รักษารากฟัน

 • กล้องดิจิตอลใช้ถ่ายภายในช่องปาก
 • เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอลในช่องปาก
 • micrsocope เอ็นโดดอนต์ Carl Zesis

การรักษาคลองรากฟันเป็นการทำความสะอาดรากฟันที่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคของทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟันซึ่งต้องทำงานในภาวะที่มีข้อจำกัดมาก ปัจจุบันเรามีกล้องจุลทรรศน์เฉพาะที่ใช้สำหรับงานรักษารากฟันช่วยให้ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟักได้เห็นรากฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารากฟันมีความซับซ้อนหรือรูปร่างผิดปกติก็จะช่วยให้การรักษาราบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กลับไปด้านบน
intraoral x-rays
Intraoral X-rays
thailand endodontic center
Microscopes

ข้อสรุป

ด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่างๆข้างต้นที่ ทำให้โรงพยาบาลของเรามอบการรักษาที่ปลอดภัย ราบรื่นและรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการกับเรา

Sukhumvit Dental Hospital

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก

สุขุมวิทซอย 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Dentistry Concepts

การควบคุม Sterilzation

ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Sterilization

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

Central Supply Sterile Department (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล

สแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
dental operating theatre

ห้องปฏิบัติการ

ทันตกรรมนอนหลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Technology

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

Digital Dentistry Concept

Dental Hospital Bangkok

Bangkok Dental Hospital Digital Dentistry

Digital Dentistry

At BIDH bangkok dental hospital, we use digital dentistry concepts at the heart of our operations and process flow within each of our dental specialization departments:

Digital Technologies & Digital Dental Lab

Within BIDH bangkok dental hospital, our dental center has an on-site digital dental lab and digital technologies are used. This enables key benefits to our patients:

 • Increased patient safety
 • Shorten treatment timings
 • Added level of detailed diagnoses
 • Detection and resolution of potential risk areas
 • Automated and quick correction or adjustments

In almost all fields of dentistry of today, digital technologies now improves and supports our dentists. Patients receives added safety with 3D CT Scans and digitalized x-rays as dentists are better able to preview any potential complications, pre-plan treatment with guided premium imaging and computer software systems.

Romexis® Clinic Management

We take the efficiency of our dental center to the next level with real-time information on networked equipment usage with Romexis® Clinic Management. The software automatically collected event logs to ensure that all dental unit infection control protocols are properly followed.

X-ray unit exposure statistics can be tracked and logged to verify that radiation hygiene is consistently carried out for all patient groups. Device uptime on dental units is seen within one interface. This facilitate routine upkeep of equipment and troubleshoots potential risk areas with real-time status information. Dental units may be optimized for preventive maintenance based on actual usage and ensure that daily operations are not disturbed. With detailed equipment history, this allows for enhanced operational planning and improved quality control.

Digitalization within Sterilization Concepts

Advance digital technologies are also implemented within our sterilization processes with patient safety as a main focus at BIDH bangkok dental hospital.

Romexis
Back to Top

About Us

At a Glance

Facilities

5,933 sqm. space
7 storey building
33 Dental Treatment Rooms
2 VIP Treatment Rooms
1 Dental Emergency Room
1 Operating theater
2 Post-Anesthesia Care Unit (PACU)
4 Inpatient Rooms
1 Consultation Room
4 Panoramic and CT Scan
2 Meeting Rooms
1 Conference Hall
Basement Parking
Handicapped Toilet

Safety Mechanisms

Central Supply Sterile Department (CSSD)
Fire Protection System
Smoke Compartment Door
CSSD Water Quality Control
Medical Devices Inspection & Packaging
Loading & Sterilization Process
Sterilization Process Monitoring
Sterilized Storage & Distribution

1. Dental Implant Center

As a leading dental implant center in Thailand, our bangkok dental hospital places emphasize on advancement and safety techniques on our dental implant treatments.

Back to Top
CT Scan
CT Scan
Digital x-ray
X-ray
Tooth Implants
Implant Techs
CAM CAD digital
CAD/CAM

2. Cosmetic Dental Center

Digital scanners for crown and veneer treatments can now integrate across to CAD/CAM machines whereby our dental lab technicians uses computerized software to design and mill your teeth labworks on-site at our bangkok dental hospital. Prostheses can therefore have a turnaround timing within 24 hours.

Back to Top
Digital Smile Design (DSD)
Digital Smile
3Shape trios
Digital Scanners
Thailand dental lab
Digital Dental Lab
CAM CAD digital
CAD/CAM

3. Orthodontics Center

During your visit for orthodontic treatment, your orthodontist will evaluate which orthdontic treatment type is best suited for you. A popular braces concept of today is invisalign. Invisalign is patented series of clear aligner trays from USA. Invisalign treatment uses itero digital scanners to take an impression of your teeth. This digital scan file is swiftly submitted by Clincheck software to the USA for orthodontic treatment planning. Patients are able to view the expected post orthodontic treatment results and determine the number of clear aligners required even before the start of treatment.

On agreement with your computer simulated orthodontic plan, the clear aligner trays are automatially produced by dental laboroatory in the USA or at their authorized global centers and delivered to your orthodontist.

Back to Top
3Shape trios
Digital Scanners
orthodontics
Ortho Techs

4. Endodontic Center

Root canal treatment involves cleaning of the tooth root that requires endodontist technical skills working under minute conditions. Endodontic microscope aids endodontists in viewing tooth roots especially if tooth roots is complicated or of irregular shape.

Back to Top
intraoral x-rays
Intraoral X-rays
thailand endodontic center
Microscopes

Conclusion

A variety of dental technologies is used within each of our specialization centers – dental implant center, cosmetic dental center, orthodontic center, endodontic center. These digital technologies alongside on having a digital dental lab at BIDH bangkok dental hospital enables a safer, smoother and faster treatment process for our patients. 

Sukhumvit Dental Hospital

Hospital Tour and Facilities

Sukhumvit Soi 2

View Facilities
Digital Dentistry Concepts

Digital Dentistry Concept

3D CT Digital Flow & Digital Smile Design

More on Digital Dentistry
Dental Sterilization

Sterilzation Controls

Central Supply Sterile Department (CSSD)

View Sterilization

Digital Dental Lab

Digital Scan & CAD/CAM Automilling

More on Dental Lab
dental operating theatre

Operating Theatre

Sleep Dentistry

More on Operating theatre
Dental Technology

Dental Technologies

State-of-the-art Technologies

View Technologies
Back to Top

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า