คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและเรียนรู้งานด้านทันตกรรมที่ BIDH

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มาศึกษา เรียนรู้และเยี่ยมชม มาตรฐานคุณภาพกระบวนการทำงานของ BIDH

รวมไปถึงการรักษาด้วยระบบดิจิตอลในทางทันตกรรมที่เน้นถึงการทำความสะอาดปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ BIDH ได้มีกระบวนการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเข้มงวดก่อนเข้ารับบริการ

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้เรียนรู้และเยี่ยมชม BIDH

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มาเยี่ยมชมโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) ทุกท่านค่ะ

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-115-8977, 095-517-1587

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital