ทันตกรรมทั่วไป

Checkup General Dentist

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี

ตรวจสุขภาพช่องปาก, ให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา

สำหรับการรับบริการครั้งแรกที่โรงพยาบาลทันตกรรมBIDH ทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพช่องปากโดยรวม ชี้แจงถึงปัญหาช่องปากที่เกิดขึ้น และให้คำแนะนำขั้นตอนในการรักษา โดยหากทันตแพทย์ลงความเห็นว่าต้องประเมินอย่างละเอียดสำหรับช่องปากในบางบริเวณ จำเป็นต้องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนบริเวณใต้ผิวฟันและเหงือกนั้นๆด้วย ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ด้วยระบบดิจิตอลคุณภาพสูง การตรวจภายในช่องปากด้วยกล้องดิจิตอลรวมถึงการตรวจวินิจฉัยในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพและแสดงภาพช่องปากที่แม่นยำยิ่งขึ้น

Teeth Fillings

หลังจากทำการวินิจฉัย (ถ้ามี) ทันตแพทย์จะจัดทำแผนการรักษา ซึ่งแผนการรักษานี้ช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการรักษาที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นโรงพยาบาลที่ให้คำปรึกษาร่วมกับทำการรักษา โดยตอบสนองตามความต้องการทางทันตกรรม และหัตถกรรมแต่ละชนิดที่จะทำการรักษาจะถูกดำเนินการโดยทันตแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง คณะทันตแพทย์ของทางโรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตรด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ สามารถทำการรักษาได้ตรงตามลักษณะอาการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์ทันตกรรม BIDH ได้รับการดูแลทันตกรรมที่เหมาะสมและได้รับการรักษาจากแพทย์มีประสบการณ์ทุกครั้ง ดังนั้นในการเข้ารับการรักษาในหนึ่งครั้งผู้เข้ารับการรักษาอาจมีโอกาสพบทันตแพทย์หลายท่านตามลักษณะอาการ คณะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแต่ละท่านจะทำการรักษาตามความต้องการของคนไข้และแยกประเภทของทันตแพทย์ตามชนิดอาการนั้นๆอีกด้วย

หากท่านทราบก่อนหน้าว่าการรักษาของท่านมีความซับซ้อนและเฉพาะทาง โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายประสานงาน ทางเราพร้อมให้บริการตลอดเวลา

การทำความสะอาดฟัน, ขูดหินปูนและขัดฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดฟันแนะนำให้ทำความสะอาดฟันขูดหินปูนและขัดฟัน2ครั้งต่อปีหรือทุก ๆ 6 เดือนเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม เนื่องจากหินปูนและแบคทีเรียที่สะสมในฟันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันผุหรือเป็นโรคเหงือก ในระหว่างการทำความสะอาดฟันการขูดหินปูนและขัดนั้น คราบที่ติดแน่นจะถูกทำความสะอาดออกไปด้วยโดยทันตแพทย์ซึ่งใช้วิธีขจัดคราบหินปูนหรือสิ่งสกปรกโดยแปรงลักษณะพิเศษหรือใช้เทคโนโลยีแอร์โฟลวเข้ามาช่วยในการขจัดคราบ
 
อีกทั้งการทำความสะอาดช่องปาก การขูดหินปูนและการขัดฟันนั้น ตามปกติใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที

การอุดฟัน

หากตรวจพบว่ามีฟันผุเกิดขึ้น ทันตแพทย์จะกำจัดเนื้อฟันที่เสียหายออกและทำการอุดฟันเพื่อเติมเนื้อฟันและป้องการไม่ให้เกิดการผุเพิ่มขึ้น ซึ่งการอุดฟันโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน หรือที่เรียกว่าแบบอมัลกัม
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต หรือวัสดุสีเหมือนฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรมของเราเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ปราศจากอมัลกัมและรณรงค์ให้ทุกท่านหันมาใช้วัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซินหรือการอุดสีเหมือนฟัน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยรวมทั้งหลายท่านเลือกที่จะแทนที่การอุดฟันแบบอะมัลกัมด้วยการอุดฟันลักษณะสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามที่ดีขึ้นและเพื่อกำจัดส่วนประกอบโลหะที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการกำจัดวัสดุอุดอมัลกัมอย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงการใช้แผ่นยางกันน้ำลายและออกซิเจนเพิ่มเข้ามา เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Dental Fillings
กลับไปด้านบน

General Dentistry

Checkup General Dentist

General Dentistry

General dentistry involves your bi-yearly to annual checkups with your dentists to ensure good oral and dental health. Dental treatments within general dentistry include

 1. Checkup, Consultation & Treatment Plan
 2. Teeth Cleaning, Scaling & Polishing
 3. Dental Fillings
 4. Fluoride Dental Treatment
 5. Dental Sealants

BIDH dental hospital works by consultation and treatment system. This means that each portion of your dental needs is seen by and referred to a dental specialist for treatment. Our dentists are granted privileges for their specific area of expertises. They are able to perform dental treatments only in areas where they are qualified for, skilled and well experienced on. This ensures that all our patients at BIDH dental center receives proper and experienced dental care each time. You may therefore see different dentists during the same or at different visits, each dental specialist addressing each portion of your dental treatment needs. If you know your work is complicated, please do always feel free to approach our co-ordinators who are readily available to service you at all times.

Checkup, Consultation and Treatment Planning

During your first visit to our dental hospital, your dentist will discuss with you if you have any current concerns and perform a general oral examination of your teeth. If your dentist or you feel that a more thorough evaluation is required for certain teeth or areas, an x-ray may be taken to investigate further to check under teeth surfaces and gums. At BIDH dental hospital in Bangkok, advanced digital x-ray imaging, intra-oral camera or other types of diagnositc units offers a more precision and accurate oral diangoses.

After making a diagnose (if any), your dentist draws up a treatment plan. The treatment plan provides you with various treatment options available for your specific case and is individualized.

Tooth filling
Diagnostic Technologies

General Dentistry

Clinic Specializations

Teeth Cleaning, Scaling and Polishing

Teeth Fillings

Professional teeth cleaning, scaling and polishing is recommended bi-annually or every 6 months to maintain your oral health and keep you smiling. Calculus and accumulated bacteria on teeth are common causes tooth decay or gum disease. During teeth cleaning, scaling and polishing with your dentist, hard tartar are scrapped off by scalers curettes.

Your dentist is able to remove stains off teeth surfaces by:

 1. conventional handpiece : using a scaler and rotating brushing head 
 2. AirFlow® teeth cleaning: using high-speed waterjet and air with powder 

Dental prophylaxis teeth cleaning, scaling and polishing normally takes just 30 minutes.

Teeth Cleaning & Airflow

Dental Fillings

If you have teeth decay, your dentist removes the decay and dental fillings are done. There are two basic types of dental fillings for dental caries treatment :

Our dental hospital is an amalgam-free center and advocates the use of composite resin fillings or tooth-colored fillings for increased patient safety.

Many individuals now choose to replace their silver amalgam fillings with tooth-colored fillings for better aesthetics and to remove any unnecessary metal components. Additionally guidelines on the safe removal of amalgam fillings inclusive on the using of rubberdams and external oxygen source may also an option at our dental hopsital.

More on Dental Fillings
Dental Fillings

Fluoride Dental Treatment

Fluoride Treatment

Done as a preventive treatment, fluoride dental treatment is used to prevent tooth decay, slow it down, or stops tooth decay from worsening. Fluoride treatment is normally done during routine checkup to your dentists especially for children and adults at risks of tooth decay.

Fluoride dental treatment is quick and completed in one visit. If unsure on your child’s fluoride in-take, how you can protect your child from fluorosis or what are fluorosis treatment available, consult our dentists.

More on fluoride treatment

Sealant Dental Treatment

Tooth sealant dental treatment like fluoride is used to prevent tooth decay. Dental sealants are thin shield coatings painted on the grooves or chewing surfaces of the premolar and molar teeth.

Dental sealant treatment is painless, quick and done within one visit. It is norally applied for pediatric dentistry when a child’s molar teeth erupts. Adults that has not had dental sealants can also benefit from its applications to reduce the risks of cavities.

More on dental sealants
sealants dental

Conclusion

BIDH dental hospital provides the full range of dental treatments services including general dentistry for checkup, teeth cleaning, dental fillings and fluoride dental treatments.
 
Our bangkok dental clinic uses the latest dental technologies for digitalized x-rays and industrial autoclaves. Hospital-based sterilization and infection prevention and control standards are consistently and always at the heart of our operations.
Back to Top

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า