สะพานฟันบนรากฟันเทียมแบบทั้งปาก

full bridge dental implants

สะพานฟันบนรากฟันเทียมแบบทั้งปาก

สะพานบนฟันรากฟันเทียมแบบทั้งปากคือการรักษาโดยรากฟันเทียมนั้นถูกฝังไว้แล้วในแต่ละตำแหน่งทันตแพทย์ทำสะพานฟันขึ้นมาใหม่และทำการยึดบนรากเทียมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ซึ่งต่างจากสะพานฟันแบบhybrid All-on-4 ที่มีฟันปลอม(Over denture)ชิ้นเดียวติดอยู่กับรากฟันเทียม

สะพานบนฟันรากฟันเทียมแบบทั้งปากต้องมีการการวางแผนเพิ่มเติมระหว่างศัลยแพทย์ด้านรากฟันเทียม และทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ตำแหน่งของการกัดที่สมมาตรและผลลัพธ์ที่สวยงาม

การมีสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากรูปแบบนั้นคล้ายคลึงกับการแทนที่รากฟันเดิมด้วยรากฟันเทียมส่วนสะพานและครอบฟันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยึดติดกับรากเทียม

ด้วยแนวคิดการรักษารากฟันเทียมนี้ช่วยให้ผู้ป่วยมีฟันชุดใหม่ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและการดูแลรักษาเหมือนฟันธรรมชาติทั่วแต่จะไม่มีฟันผุเกิดขึ้น การรักษานี้เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างเหมาะสม แต่การรักษานี้ต้องมีกระดูกที่เพียงพอที่จะปลูกรากฟันเทียมทั้งที่ตำแหน่งฟันหน้าและหลัง

ประโยชน์ของสะพานฟันแบบติดแน่นทั้งขากรรไกร

เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของการปลูกรากฟันเทียมแบบทั้งปากสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากมีข้อดีดังนี้ :

 • สามารถกัดและบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด ไม่ว่าการรักษาแบบฟันปลอมบนรากเทียม หรือแม้แต่ All-on-4 / ProArch ก็ต้องมีการดูแลรักษาเป็นประจำเช่นกัน
 • ดูเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับฟันปลอมของ All-on-4 / ProArch และฟันปลอมบนรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนสำหรับสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปาก

ขั้นตอนที่ 1: การวินิจฉัยและแผนการรักษา

ในระหว่างการวางแผนการรักษาทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับรากฟันเทียมหลังจากการวินิจฉัยจากภาพเอ็กซเรย์พาโนรามิคและเอ็กซเรย์CT Scan 3มิติ

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากฟันเทียมจะตรวจดูสภาพกระดูกและความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อตรวจสอบดูว่าจะเหมาะสมต่อการทำการรักษาประเภทสะพานบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากได้หรือไม่ หากมีกระดูกไม่เพียงพอในบริเวณหลังด้านฟันหลังอาจต้องมีแนะนำให้ปลูกเสริมกระดูกก่อนหรือระหว่างการปลูกรากเทียม

การรักษานี้ต้องการออกแบบการระบุตำแหน่งรากเทียมไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นส่งสำคัญที่สุดเพื่อที่จะรอการใส่สะพานฟันบนรากเทียมในอนาคต ทันตแพทย์อาจใช้ดิจิตอลซอฟต์แวร์เพื่อวางแผนและระบุตำแหน่งของรากฟันเทียมได้เช่นกัน

x-rays
ทันตกรรมดิจิทัล
dental implant surgical guide
การทำหัตถการ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบเบื้องต้นและการรักษา

การรักษาประเภทสะพานฟันบนรากฟันเทียมแบบทั้งปากนี้การระบุตำแหน่งของรากเทียมที่ชัดเจนเป็นส่งสำคัญที่สุดเพื่อการทำสะพานฟันต่อไป ทันตแพทย์อาจใช้ดิจิตอลซอฟต์แวร์เพื่อวางแผนและระบุตำแหน่งของรากฟันเทียม และขั้นตอนการ เตรียมฟันปลอมชั่วคราวและการรักษาอื่น ๆ (ถ้ามี) จะเริ่มขึ้นจากนี้

การผ่าตัดรากฟันเทียมสามารถทำได้ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยนอกหรือภายใต้การดมยาสลบสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยสามารถปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากเทียมได้

ขั้นตอนที่ 3: การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม

ในวันที่เข้ารับการผ่าตัดทันตแพทย์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดจริง ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการรักษาด้วยยาชาหรือการดมยาสลบ หากผู้ป่วยเลือกที่จะทำการรักษาภายใต้การดมยาสลบแนะนำให้นำญาติมาด้วย การปลูกรากฟันเทียมทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1 ถึง 3 ชั่วโมงเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและจำนวนของรากเทียม

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากเทียมส่วนใหญ่ของเรายังเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American board) ทันตแพทย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

Thailand dental lab

ขั้นตอนที่ 4: การทำสะพานฟันแบบติดแน่น

หลังจากการรอแผลหายเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือนหรือนานกว่านั้น ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ จะทำการนัดหมายให้ผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจประเมินสภาพกระดูก โดยการเอ็กซเรย์พาโรนามิคเพื่อให้แน่ใจว่ากระดูกนั้นประสานรวมกันอย่างดี แล้วหรือไม่

จากนั้นสะพานฟันจะถูสั่งทำขึ้นในห้องปฏิบัติการทันตกรรมและนำชิ้นงานยึดติดให้พอดีกับตำแหน่งของรากฟันเทียม BIDH มีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล เซอร์โคเนีย เซรามิค ภายในอาคารและสามารถปรับแต่งAbutmentและควบคุมเฉดสีเฉพาะของชิ้นงานนั้นๆได้

ห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตัวเลือกการรักษารากฟันเทียมแบบเต็มกราม

รากฟันเทียมแบบเต็มกราม

all-on-4 dental implants
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

full bridge dental implants
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

implant dentures
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

zygoma-implants
zygoma implants

2 implants + 2 long zygoma implants + + fxied hybrid dentures

กลับไปด้านบน กรณีสูญเสียฟันทั้งปาก

Full Implant Bridges

full bridge dental implants

Full Mouth Dental Implant Bridges

Full mouth dental implant bridges is treatment procedure where dental implant posts are placed at the exact and precise position with which your prosthodontist will re-build a full set of bridges locking over each specific implant posts.

Unlike All-on-4 /ProArch hybrid bridges that uses a one piece overdenture that is screwed into the implant posts and hidden positions, full arch dental implant bridges needs additional planning and co-ordination between your implant oral surgeon and implant prosthodontist becuase the full bridges need to match exactly at the correct location to achieve a symmetrical bite and aesthetic end results.

Having full mouth implant bridge is similiar to replacing existing teeth with new implant tooth roots. Bridges and crowns are then built over the implant post. With this implant treatment concept, you have a new set of teeth that is long-lasting, functional and is maintained like normal natural teeth that will not decay. Full mouth implant bridges are ideal teeth replacement solutions.

Considerations to implant supported full bridges is sufficient bone will be required to allow the dental implant posts to be placed in the anterior and posterior bone.

Benefits of Full Arch Fixed Bridge

In comparison with other full mouth implant options, full arch implant bridges has its advantages:

 • Able to attain same chewing function and bite load as having natural teeth
 • Easy to maintain and clean. All-on-4 and implant dentures will need regular and daily maintenance
 • Natural-looking aesthetics relative to a one piece overdentures in All-on-4 and implant dentures

BIDH thailand dental implant center composes of a top team of implantologists. Many of whom are overseas board certified from USA, Germany and United Kindgom. 

Dental Implants

Dental Implant Specialization

Procedure for Full Jaw Implant Bridges

Step 1 : Diagnoses and Treatment Plan

During diangoses and treatment planning, your dentist discuss with you on your implant options after dianoses with a panoramic x-ray and a 3D CT scan.

Your implant dentist checks your bone condition and bone density to determine if full arch dental implant bridges is suited for your case. If there is insufficient bone in the posterior areas, bone grafts before or during the 1st stage implant placement may be recommeded.

This full implant option require precise marked locations to build the end full bridge prostheses, the dental implant placement planning and positioning is important. Your implant prosthodontist may use digital computer guided software to plan on implant positions and have a implant surgical template done.

x-rays
Digital Implant Dentisry
dental implant surgical guide
Sedation Options

Step 2 : Preliminary Checks & Treatments

Full mouth dental implant bridges require precise marked locations to build the end prostheses on a full dental bridge, the dental implant placement planning and positioning is important. Your implant prosthodontist may use digital computer guided software to plan on implant positions and have a implant surgical template done. Preliminary works such as a provisional full dentures during osseointegration period is discussed and started.

Dental implant surgery may be done as an out patient procedure under local anaesthesia or in-patient sedation procedure. You are able to discss with your implant dentist on available sedation options.

Step 3 : Dental Implant Post Surgical Visit

On the day of implant surgery, your implant oral surgeon may provide you advance preparatory instructions based on opted sedation options. A typical implant post surgical visit takes about 1 to 3 hours vayring with selected number of implants opted, location positioning and implant system.

A large majority of our team of implant dentists are American board certified  prosthodontist, each well-experiened with over 10 years of experience in their field of expertise.

tooth implant surgery
Implant Specialists
Thailand dental lab

Step 4 : Fixed Bridges Prosthetics Visits

After the osseointegration period of around 3 to 6 months or more, your implant prosthodontist takes a panormaic x-ray to ensure that jaw bone as properly healed and integrated with the dental implant posts.

The dental bridges are then individually set and made in the dental laboratory to fit precisely over your implant posts. BIDH has an on-site all ceramic zirconia digital dental lab able customized implant abutments and control the specific color shades of your teethworks.

Dental Lab

Explore Full Jaw Dental Implant Treatment Options

Full Jaw dental implants options

all-on-4 dental implants
All-on-4

2 implants + 2 titled posterior implants + fixed hybrid dentures

full bridge dental implants
Full Bridges

6 to 10 implants + individual fixed bridges over implants posts

implant dentures
Implant Dentures

2 to 4 implants + bar/ bar/ locator + snapped on to full dentures

zygoma-implants
zygoma implants

2 implants + 2 long zygoma implants + + fxied hybrid dentures

Back to Top Back to Full Mouth Implants

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า