การสูญเสียฟัน 1 ซี่

implant crown

การสูญเสียฟัน 1 ซี่

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป การรักษาประเภทนี้เป็นทางเลือกของการทดแทนฟันที่หายเนื่องจาก :

 • เป็นการรักษาที่ถาวรและมีอายุการใช้งานระยะยาว
 • ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติขณะบดเคี้ยว
 • ทำความสะอาดและดูแลง่าย
 • แก้ไข้ปัญหาอย่างถาวร

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม

single implant x-ray

ขั้นตอนที่ 1เอกซเรย์ และ วางแผนการรักษา

กระบวนการรักษาเริ่มต้นด้วยการวางแผนการรักษาก่อนเสมอ ทันตแพทย์ทำการประเมินตำแหน่ง บริเวณที่ต้องการฝังรากเทียม และทำการเอกซเรย์แบบดิจิตอล(พาโรนามิคเอ็กซ์เรย์) และเอกซเรย์ CT scan 3D เพื่อการวินิจฉัยวางแผนการรักษาและพิจารณาเลือกประเภทของระบบรากเทียมให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ในบางครั้งทันตแพทย์อาจจะทำการพิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลองฟันไว้ด้วย

ขั้นตอนการวางแผนการรักษาเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทันตแพทย์จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องและชัดเจนสำหรับแต่ละกรณีเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการฝังรากเทียมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือก ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษา และความเสี่ยงของขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนที่ 1 : การฝังรากฟันเทียม

หลังจากได้วางแผนการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดฝังรากเทียมในขั้นตอนที่ 1 โดยทั่วไปแล้วการฝังรากฟันเทียมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อซี่ฟัน การกำหนดเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่ง วิธีการ และประเภทของระบบรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์เลือกใช้การฝังรากฟันเทียมมักทำหัตถการภายใต้ยาชา และที่โรงพยาบาลของเรา ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะทำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้ โดยการวางยาสลบหรือการทำหัตถการภายใต้วิธีการกดประสาทอื่น ๆ

ในตำแหน่งที่ฝังรากฟันเทียม เหงือกจะถูกเย็บและมีฝาครอบรากเทียมเพื่อป้องกันเศษอาหารติดอยู่ที่บริเวณขอบของรากฟันเทียม หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดตรวจติดตามอาการและตัดไหม โดยทั่วไปจะนัดประมาณ 5 ถึง 10 วันหลังจากวันที่ฝังรากฟันเทียมเรียบร้อยแล้ว

dental implant post surgery

ขั้นตอนที่ 2 ครอบฟันบนรากเทียม

หลังจากที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ วจะต้องรอให้รากฟันเทียมประสานรวมเข้ากับกระดูกประมาณ 2 ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น และเมื่อครบกำหนดแล้วทันตแพทย์จะทำการนัด เพื่อติดตามอาการโดยจะมีการถ่ายเอกซ์เรย์พาโนรามิคเพื่อตรวจสอบว่ารากเทียมได้ประสานรวมกับกระดูกดีแล้วหรือไม่ หากรากเทียมประสานรวมกับกระดูกอย่างดีแล้ว ทันตแพทย์จะถอดฝาครอบที่ป้องกันเศษอาหารออกและจะทำการพิมพ์ปากหรือสแกนในช่องปากเพื่อทำตัวยึดรากเทียม และครอบฟันต่อไป

ที่ BIDH มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตัลภายในอาคารของเราเอง ทันตแพทย์สามารถกำหนดรูปร่างและลักษณะของ ตัวยึดรากเทียมเพื่อให้มีความพอดีกับลักษณะของการกัด การเคี้ยวในของแต่ละบุคคล

ทันตแพทย์จะทำการเลือกเฉดสีของฟันโดยปกติจะเทียบกับเฉดสีของฟันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

รูปร่างของตัวยึดและสีของฟันที่เลือกจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมของ BIDH ครอบฟันและตัวยึดถูกผลิตขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลที่ความเร็วตอบสนองอยู่ที่ 24 รอบ จึงทำให้ทันตแพทย์สามารถนัดมาใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมได้ในเวลาเพียงประมาณ 3 วัน

กลับไปด้านบน กลับไปหน้ารากฟันเทียม

Single Missing Tooth

implant crown

Single Missing Tooth

A dental implant crown may be done to replace a single missing tooth. Dental implant crowns are ideal tooth replacement solutions because:

 • it is permanent and long-lasting
 • feels and looks like a new tooth enabling chewing function
 • is easy to clean and maintain
 • a fixed solution

Dental Implants

Dental Implant Specialization

Dental Implant Crown Procedure

single implant x-ray

Step 1: X-ray & Treatment Plan

The dental implant process always starts with treatment planning. Your dentist evaluates the area for implantation and takes a digital panoramic x-ray and 3D CT scan for diagnoses in determine which type of implant procedure and implant system is suited for your case. In some instanace, your implant dentist impression takes a dental study model.

The implant planning stage is important as your dentist makes the correct recommendation for each individual case to increase success rates and reduce potential risks. Your dentist discuss with you on your options, benefits and risks of the implant procedure.

Stage 1 : Dental Implant Surgery on Post Placement

After determine your implant treatment plan. Your dentist starts the 1st stage dental implant surgery. Dental implant post placement typically takes approximately 30 minutes  to 1 hour per tooth. The session timings vary with the location of the implant post placement, implant procedure as well as type of implant system used. Dental implants are normally done under local anaesthesia. At our thailand dental clinic, you are able to opt for surgical implant under other sedative methods.

After the implant post is placed, gums are stitched and a healing cap is placed to prevent any food particles trapping at the mouth of the implant post. Your dentist arranges an examination of the wound and cut the silk thread typically around 5 to 10 days after implant post placement.

dental implant post surgery
implant crown
Customized Abutment & Crown Digital Dental Lab

Stage 2 : Build Crown over Implant Post

Your implant post is left to integrate with jaw bone betwen 2 to 6 months or more. After the healing period on your return visit, your dentist takes an panoramic x-ray to examine and check if the implant posts are properly integrated to your jaw bone. If the implant post has healed well, your dentist removes the healing cap and takes an impression or takes an intraoral scan print to build the abutment and crown over the implant post.

At our thailand dental clinic, BIDH has an on-site fully digital customzied abutment dental lab. Your dentist is able to customzied the shape, angel and look of your implant abutment to fit percisely with your individual occlusion bite.

Your dentist will also select with you the color shade of teeth over the abutment. Normally, the color shade chosen resembles closest to surrounding adjacent teeth to give a natural looking.

Selected abutment shape and tooth color shade is sent to BIDH’s digital dental lab. The abutment and crown is digitally milled with a possible 24 turnaround timing.  Your dentist arranges for to fit the crown on the dental implant normally about 3 days later.

Dental Implant Treatment Process

Dental Implant Process

What happens if you opt for dental implant treatment and what are the steps and umber of visits required? Dental implants are done in 2 stages. Watch how tooth implants are done at BIDH dental implant hospital. BIDH is one of the providers in Thailand that offers customized all ceramic crowns over implants.

More on Dental Implants

Anti-Anxiety Dental Implants Solutions

If you are worried on pain or afraid of seeking dental treatments, BIDH dental hospital offers dental sedation services for your dental implants treatment. It is safe, pain-free and treated by well-experienced implant dental specialists under strict hospital-based standards.

More on Sedation

Dental Implant Cases

Patient Choose BIDH Dental Hospital and we our differentiation benefits are:

 1. Leading and top team of dental implant specialists and prosthodontists, many of whom are American board certified and professors/international speakers.
 2. High dental implant success rates using hospital-based patient safety standards.
 3. Offers option on full range of pain-free sedation services either for better comfort or to relief dental anxiety during your dental implant surgery.
 4. We can customise your abutment and all ceramic crowns over implants whereas most implant clinics uses standard abutment fitting. 
dental implant

Dental implant prices are transparent and standardized at BIDH Dental Hospital. We only use genuine and established dental implant systems from Europe.

Dental Implant Reviews by Patients

Conclusion

A damaged tooth or a missing tooth gap can easily and permanently replaced with a single dental implant crown with benefits. A tooth implant is treated in 3 simple treatment steps. At BIDH dental hospital, we offer pain-free anti-anxiety implant surgery options. Patients choose BIDH dental implant clinic for its hospital-basd patient safety and quality standards. 

Back to Top Back to Dental Implant Types

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า