โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์

โครงการรากฟันเทียมฟรี

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดทำ “โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องใส่ฟันปลอมในชีวิตประจำวันไม่ให้หลุดหลวมขณะใส่ ซึ่งข้อดีของผู้ที่ใส่รากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม จะสามารถเลือกรับประทานอาหารได้มากขึ้น และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากว่าการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดา

โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เป็นการทำการรักษาฟรี เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์ ได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี มีการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความกังวลในการสนทนากับผู้อื่นอีกด้วย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม โดยอยู่ในเกณฑ์เข้ารับบริการตามเงื่อนไข* ทางบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563

1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับบริการ

1.1) สามารถมารับการรักษาและติดตามผลได้ตามเวลาที่กำหนด

1.2) มีสุขภาพกายแข็งแรงดี สามารถผ่าตัดได้ และไม่พบกรณีต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยโรคจิต
 • มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด (Bleeding disorder) ที่ควบคุมไม่ได้
 • เป็นโรคทางระรบบที่ควบคุมได้ไม่ดี ตั้งแต่ ASA III ขึ้นไป
 • สูบบุหรี่จัด หรือมีประวัติสูบบุหรี่จัดภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา
 • ผู้ป่วยที่ใช้ยา bisphosphanate
 • ผู้ป่วยหลังได้รับฉายรังงสีรักษาบริเวณกระดูกขากรรไกรและลำคอ
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเทียมให้อยู่ในสภาพที่ดีได้
 • ผู้ป่วยที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใส่ฟัน เข้าใจขั้นตอนการรักษา การใช้งานรากฟันเทียมๆ
 • ตลอดจนสามารถดูแล รักษาฟันเทียมและอุปกรณ์ต่างๆได้
 • ผู้ป่วยที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายส่วนยางรอง (O-ring) และอื่นๆในอนาคตที่ต้องเปลี่ยน
 • ผู้ป่วยสามารถมารับการรักษาและติดตามผลได้ตามเวลาที่กำหนด

2. เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • เป็นผู้ยากไร้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน, ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ, พระภิกษุสงฆ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้ารับบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมดเขตลงทะเบียนโครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรีแล้ว

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า