Nurse station

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม
ที่มีเทคโนโลยีในการรักษาทันตกรรมขั้นสูง แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ด้วยความพร้อมทั้งในเรื่องของ ระบบดิจิตอลในทางทันตกรรม และการมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการรักษา ที่เน้นถึงการทำความสะอาด ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ที่เราถือเป็นพันธะสัญญา ที่สำคัญสูงสุดสำหรับองค์กร

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย2 , โรงพยาบาลเฉพาะทาง ทันตกรรม ที่ ใจกลาง กรุงเทพมหานคร


โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) บริหารงานโดย บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรามีเครือข่าย คลินิกทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการเป็นผู้นำในวงการทันตกรรมในประเทศไทย เรามีศูนย์ทันตกรรม BIDC ซึ่งเป็นคลินิกทันตกรรม ขนาดใหญ่  บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมเอกชนแห่งแรกในอาเซียน และในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การให้บริการทันตกรรม จาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ในวงการทันตกรรมไทย ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 , BIDH เราเป็นศูนย์รากฟันเทียม และศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม รวมทั้งเป็นศูนย์การผ่าตัดขากรรไกร และการจัดฟัน การจัดฟันแบบใส invisalign center 

ทำไม ถึงเลือกโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ รพ.ฟัน BIDH

โรงพยาบาลของเราแห่งนี้ ได้รับการบริหารโดย บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรขั่น ซี่งเป็นทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารคลินิกทันตกรรมในประเทศอย่างยาวนาน เครือข่ายคลินิกทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรม มามากกว่า 15 ปี มีคลินิกทันตกรรม กระจายทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด อาทิเช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ และในกรุงเทพฯ

กลุ่มคลินิกทันตกรรม ของเราได้รับรางวัลมากมาย ในฐานะเป็น คลินิกทันตกรรม และเป็นศูนย์ทันตกรรม ที่ให้บริการทางทันตกรรม ที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยต่างประเทศ และชาวไทย

กลุ่มบริษัทเรา ยังได้รับรางวัล จากท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ส่งออกยอดเยี่ยม, รางวัล Baipo Business Awards จากศศินทร์ และรางวัล Asia Pacific Awards สาขาทันตกรรม

อาคารโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งไหม่ ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นโรงพยาบาลฟันโดยเฉพาะ จากประสบการณ์ความชำนาญในวิชาชีพทันตกรรม มากกว่า 15ปี เราออกแบบโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 ตามหลักการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน Joint Commision International (JCI) ในระบบการฆ่าเชื้อ และการออกแบบกระบวนการรักษาผู้ป่วย แบบครบวงจร เพื่อความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

กลุ่มบริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award , มาตรฐาน JCI
pain free dentistry

ทีมทันตแพทย์ของเรา

แต่ละส่วนของการรักษาทางทันตกรรมของคุณ จะได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมในแต่ละสาขา ซึ่งหมายความว่าผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับการรักษากับ ทันตแพทย์เฉพาะทาง, ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หรือที่ผ่านการฝึกอบรม ในแต่ละสาขาที่เหมาะสม

เราให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการวางแผน และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

กว่า 80% ของทันตแพทย์ และทันตแพทย์ ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากมหาวิทยาลัย ทั้งไทย และต่างประเทศ

ทีมทันตแพทย์ BIDH
Consult

ทีมทันตแพทย์ BIDH

ทีมทันตแพทย์ BIDH ที่ทำการรักษาเคสจัดฟัน ประกอบไปด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันและทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกรในระดับแนวหน้า ทันตแพทย์แต่ละท่านมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี หลายๆท่านเป็นวิทยากรระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ของเรา

โรงพยาบาลฟัน แบบครบวงจร สำหรับความต้องการทางทันตกรรมของคุณ

ศูนย์ทันตกรรม ความสวยงาม

cosmetic dental clinic

รางวัล ศูนย์ทันตกรรม ด้านความงามที่ดีที่สุด

ทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสมาคมทันตกรรมเพื่อความสวยงามจากอเมริกาและรางวัลทันตแพทย์ด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ซึ่งใช้เทคนิคการออกแบบรอยยิ้มและเจียระไนวีเนียร์ให้เหมาะกับบุคคล เช่น การทำฟันขาวด้วเซรามิก วีเนียร์ การฟอกสีัน ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม

ศูนย์รากฟันเทียม

รางวัล ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม ยอดเยี่ยม

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง รากฟันเทียม โรงพยาบาลฟัน BIDH มีความชำนาญในการทำ รากฟันเทียม ในทุกระดับของความซับซ้อนโดยมีอัตราความสำเร็จสูงถึง
98% เรามีทีมอาจารย์หมอรากฟันเทียม จากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ ของประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการ รากฟันเทียมพร้อมสำหรับ การทำรากเทียมฟันเทียมในกรณีซับซอน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์จัดฟันแบบใส invisalign

ศูนย์จัดฟันแบบใส จัดฟันใส invisalign Diamond clinic

การจัดฟันแบบใส ด้วย invisalign นั้นสามารถถอดออกได้ และเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับการจัดฟัน ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2, BIDH เรามีระบบสแกนฟัน 3 มิติ iTero scan และนวัตกรรมในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีการจำลองการเรียงฟัน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดฟันแบบใส ผ่านคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (Clincheck) ใช้สำหรับการวางแผนการจัดฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม

ยาคลายกังวล

ศูนย์ฟื้นฟูช่องปาก และฟัน

ทันตแพทย์ทางด้านรากฟันเทียม และฟันปลอม ที่โรงพยาบาลทันตกรรม ของเราเป็นวิทยากร ระดับนานาชาติ สำหรับรากเทียมยี่ห้อ Nobel Biocare, Straumann, SIC, PL Branemark ซึ่งเป็น รากฟันเทียมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน และวิทยากรในระดับนานาชาติ และในมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ประเทศไทย, เรายังเป็นศูนย์อบรมทางรากฟันเทียมSIC

อ่านเพิ่มเติม

การรักษาไร้ความเจ็บปวด

การฝังรากฟันเทียมหลังจากถอนฟันทันที

การฝังรากฟันเทียมหลังจากถอนฟันทันทีสามารถทำภายใต้การดมยาสลบ หรือ ให้ยาคลายกังวลทางเส้นเลือด ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีความพร้อมทั้งในด้านบุคคลากรทางการแพทย์, เครื่องมือแพทย์, และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานระดับโลก

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการฝังรากฟันเทียมขั้นสูง

one day implants

ศูนย์รากฟันเทียม Staumann พร้อมใส่ฟันทันที

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวัสดุทันตกรรม เช่น การพัฒนา พื้นผิวแะลตัววัสดุที่ใช้ผลิตรากฟันเทียม การใช้รากฟันเทียมรุ่น roxolid ควบคู่ไปกับ ความก้าวหน้าทาง ดิจิตอลทันตกรรม และ ระบบการทำครอบฟันโดยการกลึงครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นอย่างรวดเร็ว: CAD/CAM system ทำให้ทันตแพทย์สามารถใส่ครอบฟันให้ผู้มารับบริการได้ทันที หลังการปลูกรากฟันเทียม ในกรณีที่ผู้มารับบริการมีกระดูกรองรับรากเทียมที่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบรอยยิ้มเฉพาะบุคคล

ใส่เครื่องมือจัดฟัน invisalign และมาเช็คทุกเดือน

ทันตแพทย์ทางด้านการออกแบบรอยยิ้ม ด้วยเทคนิค Digital Smile

รอยยิ้มของคุณไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณ์สำหรับคุณ ด้วยระบบ Digital Smile รอยยิ้มของคุณจะถูกออกแบบให้เหมาะ กับโปรไฟล์ ใบหน้าของคุณโดยเฉพาะ โรงพยาบาลฟัน BIDH มีห้องปฏิบัติการ เซรามิก ทันตกรรม ภายในโรงพยาบาลเอง สำหรับการผลิตเคลือบผิวฟัน Veneer และครอบฟันเซรามิก เพื่อความสวยงาม และลดระยะเวลาในการเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณ ได้รอยยิ้มใหม่ ใน 1 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

รอยยิ้มระดับเซเลบบริตี้ที่ดูเป็นธรรมชาติ

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมด้านความสวยงาม เป็นการนำการรักษาหลายอย่างมาประกอบกัน เพื่อให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของผู้มารับบริการ ให้ดูดีขึ้น ในเวลาที่รวดเร็ว เช่น การฟอกสีฟัน การผ่าตัดเหงือก การทำครอบฟัน และเซรามิกวีเนียร์ เพื่อแก้ไขสีของฟัน หรือฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปค่อนข้างมาก ช่วยในการเรียงตัวของฟันในกรณีไม่ซับซ้อน การผ่าตัดใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเป็น วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน 

อ่านเพิ่มเติม

ความรวดเร็วในการรักษา

เปลี่ยนฟันให้สวยงามได้ภายในไม่กี่วัน

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นหนึ่งในศูนย์ทันตกรรมในประเทศไทยที่มีห้องแลปในการผลิตชิ้นงานเป็นของตัวเอง ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างละเอียดและทำให้เกิดความรวดเร็วในการผลิต การทำวีเนียร์และครอบฟันหรือสะพานฟันเซรามิก ได้ทันที ทีมช่างแลปทันตกรรมมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานของเราผ่านการสร้างสรรค์อย่างปราณีตและมีคุณภาพ ในระยะเวลาอันสั้น

อ่านเพิ่มเติม

ทันตแพทย์จัดฟันได้รับรางวัลระดับสากล

ศูนย์จัดฟันแบบใส จัดฟันใสinvisalign Diamond clinic

การจัดฟันแบบใส ด้วย invisalign นั้นสามารถถอดออกได้ และเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับการจัดฟัน ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2, BIDH เรามีระบบสแกนฟัน 3 มิติ iTero scan และนวัตกรรมในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีการจำลองการเรียงฟัน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดฟันแบบใส ผ่านคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (Clincheck) ใช้สำหรับการวางแผนการจัดฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฟันโดยเทคนิคดิจิตอล

เทคโนโลยี ดิจิตอล ขั้นสูง

การสแกนฟัน Digitalized impression เทคโนโลยีการจำลองฟันด้วยเครื่องสแกนภาพ 3 มิติและ software การจัดเรียงฟันเพื่อแสดงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดฟันแบบใส ถูกนำมาใช้สำหรับการวินิจฉัย การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และผู้มารับบริการ การรักษาดังกล่าวได้แก่ Invisalign clear aligners ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับสิทธิบัตรจาก บริษัท Align technology, สหรัฐอเมริกา 

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฟันที่เหมาะสมในแต่ละวัย

braces in thailand

การจัดฟันในผู้ใหญ่, วันรุ่น, และเด็ก

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันของเรา สามารถจัดฟันได้ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ วันรุ่น หรือเด็ก ซึ่งในแต่ละวัย ต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน ทีมทันตแพทย์จัดฟันจะเลือกใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการจัดฟันให้เหมาะสมกับปัญหาและวัยของแต่ละคน

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาและทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ป่วย

Dental Implants Treatment

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียมเปรียบเสมือนการมีรากฟันใหม่อย่างถาวรแทนที่ฟันที่หายไป โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ใช้ CT CT สแกนและเอกซ์เรย์แบบดิจิทัลสำหรับการวางแผนการปลูกถ่าย โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในศูนย์ทันตกรรมเพียงไม่กี่แห่งที่เสนอครอบฟันเซอร์โคเนียทุกเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำรากฟันเทียม

อ่านเพิ่มเติม
Dental Bridge Treatment

สะพานฟัน

สะพานฟันประกอบด้วยครอบฟันที่ใช้เพื่อทดแทนช่องว่างที่หายไประหว่างฟันรองรับที่อยู่ติดกันได้อย่างง่ายดาย มันเป็นโซลูชันที่แก้ไขแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายใน 2 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม
ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอมเป็นอวัยวะเทียมที่ถอดออกได้สามารถแทนที่ฟันที่หายไปซึ่งถูกเก็บไว้โดยฟันที่มีอยู่เดิมหรือรากฟันเทียม ฟันปลอมนั้นประหยัดและง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

อ่านเพิ่มเติม
Dental veneers

ทันตกรรมวีเนียร์

IPS Empress eMax เป็นวีเนียร์พอร์ซเลนที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการแต่งแต้มรอยยิ้มเพื่อคืนค่าหรือสร้างรอยยิ้มที่สวยงามด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม
Teeth Whitening Treatment

การฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันในสำนักงานจะช่วยให้รอยยิ้มของคุณสว่างขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง การฟอกสีฟันนั้นไม่รุกรานรวดเร็วและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการต่ออายุสีฟันที่หมองคล้ำ

อ่านเพิ่มเติม

การไหลของอากาศและการทำความสะอาดฟัน

บางครั้งการทำความสะอาดฟันแบบมืออาชีพง่าย ๆ ก็คือคุณต้องขัดเงาและยิ้มให้กลับคืนมา ซึ่งแตกต่างจากแปรงทั่วไปการขัดฟันด้วยการไหลของอากาศใช้การพ่นน้ำและผงแรงสูงโดยไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

อ่านเพิ่มเติม
dental crown

ครอบฟัน

ฝาครอบฟันหรือครอบฟันทำหน้าที่เหมือนผิวฟันใหม่ ครอบฟันทันตกรรมป้องกันฟันที่มีอยู่จากการแตกและคืนค่าฟันที่เสียหาย

อ่านเพิ่มเติม
root canal treatment

รักษารากฟัน

การรักษาคลองรากฟันเอ็นโดดอนต์ทำเพื่อทำความสะอาดและกำจัดแบคทีเรียภายในรากฟันซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อและปวดฟัน หลังจากการรักษาคลองรากฟันเสร็จสิ้นจะมีการทำโพสต์การสะสมของแกนและมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม
composite fillings

อุดฟัน

หลังจากฟันผุออกจากฟันแล้วการอุดฟันจะถูกใช้เพื่อเติมและคืนสภาพฟัน โดยทั่วไปการอุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินสีฟันนั้นใช้เพื่อทดแทนการอุดฟันด้วย amgalam เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Dental veneers Cosmetic Dentistry

วีเนียร์และครอบฟัน

หากฟันของคุณมีรูปร่างผิดปกติ, เปลี่ยนสีหรือไม่ตรงแนว, เนียร์พอร์ซเลนและครอบฟันเซรามิกทั้งหมดอาจถูกนำมาใช้เพื่อตกแต่งรอยยิ้มของคุณได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีเนียร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบฟัน
Orthodontics braces

ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบใส

Invisalign เป็นชุดของเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ใช้ในการใส่ฟันให้สบายและแทบมองไม่เห็น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดฟันแบบใส
Clear Speed Braces

เครื่องมือจัดฟัน Clear & Speed

การจัดตำแหน่งและการยืดสามารถทำได้เร็วขึ้นและมองไม่เห็นด้วยวงเล็บปีกกาที่ชัดเจนและการจัดฟันความเร็วด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม
บริการทันตกรรมทั้งหมด

โรงพยาบาลฟัน แบบครบวงจร สำหรับความต้องการทางทันตกรรมของคุณ

ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม

thailand dental implant clinic

รางวัล ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม ยอดเยี่ยม

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง รากฟันเทียม โรงพยาบาลฟัน BIDH มีความชำนาญในการทำ รากฟันเทียม ในทุกระดับของความซับซ้อนโดยมีอัตราความสำเร็จสูงถึง
98% เรามีทีมอาจารย์หมอรากฟันเทียม จากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ ของประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการ รากฟันเทียมพร้อมสำหรับ การทำรากเทียมฟันเทียมในกรณีซับซอน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรม ความสวยงาม

cosmetic dental clinic

รางวัล ศูนย์ทันตกรรม ด้านความงามที่ดีที่สุด

ทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสมาคมทันตกรรมเพื่อความสวยงามจากอเมริกาและรางวัลทันตแพทย์ด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ซึ่งใช้เทคนิคการออกแบบรอยยิ้มและเจียระไนวีเนียร์ให้เหมาะกับบุคคล เช่น การทำฟันขาวด้วเซรามิก วีเนียร์ การฟอกสีัน ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์จัดฟันแบบใส invisalign

ศูนย์จัดฟันแบบใส จัดฟันใส invisalign Diamond clinic

การจัดฟันแบบใส ด้วย invisalign นั้นสามารถถอดออกได้ และเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับการจัดฟัน ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2, BIDH เรามีระบบสแกนฟัน 3 มิติ iTero scan และนวัตกรรมในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีการจำลองการเรียงฟัน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดฟันแบบใส ผ่านคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (Clincheck) ใช้สำหรับการวางแผนการจัดฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลทันตกรรม ครบวงจร ครอบคลุมทุกการรักษาด้านทันตกรรม

Thailand Dental Hospital
Consutlation Room
Dental Imaging
Sedative dentistry
IV sedation
pharmacy nurse station
deep sedation
sedation dentistry
Mild sedation
Post anaesthesia care

การให้ยาคลายความกังวลทางทันตกรรม มาตรฐานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความกังวล หรือกลัวการทำฟัน

เรามีบริการให้ยาคลายความกังวลหลายระดับ ทางโรงพยาบาลมีวิสัญญีแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และทีมพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความปลอดภัยจากการให้ยาคลายความกังวลจนถึงการดมยาสลบ ช่วยลดจำนวนครั้งในการผ่าตัดในช่องปากแก่ผู้ป่วยที่กลัวการทำฟัน

การใช้ยาคลายความกังวล ทางเลือกสำหรับผู้กลัวการทำฟัน

Case Gallery

Smile Makeover Case 1 

Before Crowns

Smile Makeover Case 1 

After Crowns

Smile Makeover Case 2

Before Crowns & Bridges

Smile Makeover Case 2

After Crowns & Bridges

Smile Makeover Case 3

Before Crowns 

Smile Makeover Case 3

After Crowns 

รางวัล รับรองคุณภาพ ที่โรงพยาบาลฟัน ได้รับ

best thailand dental clinic

Best Aesthetic Dental Provider Asia Pacific

ต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ได้คว้ารางวัล Aesthetic Dental Service provider of The Year in Asia Pacific 2019 ในการประชุม 2019 Asia Pacific Medical Aesthetics & Wellness Conference ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอ ภายนอกอาคารโรงพยาบาลฟัน BIDH

Sky view of bidh

โรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) หนึ่งในศูนย์ทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง สุขุมวิท ซอย 2 ,กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้า มีบริการที่จอดรถที่ชั้น1และชั้นใต้ดิน

ดูวีดีโอ คลินิกทันตกรรม เพิ่มเติม

รีวิวและภาพการรักษาจากผู้รับบริการของเรา

คุณสไมล์ ภาลฎา

ผู้รับบริการทันตกรรมจากเรา ศูนย์จัดฟัน BIDH

“การทำวีเนียร์ คือสิ่งค่อนข้างตอบโจทย์กับปัญหาที่เจอ เลยตัดสินใจทำวีเนียร์ต่อ โดยอาจารย์สมเกียรติ อิ่มพลี American board ด้าน Aesthetic dentistry คนแรกของเอเชีย ทำให้คุณสไมล์ มีรอยยิ้มที่สวยขึ้น เราสามารถสร้างได้นะคะ ” – สไมล์ ภาลฎา (นักร้องและนักแสดง)

ดูรีวิวจัดฟันเพิ่มเติม ภาพการรักษา ทันตกรรม

รางวัล รับรองคุณภาพ ที่โรงพยาบาลฟัน ได้รับ

best thailand dental clinic

Best Aesthetic Dental Provider Asia Pacific

ต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ได้คว้ารางวัล Aesthetic Dental Service provider of The Year in Asia Pacific 2019 ในการประชุม 2019 Asia Pacific Medical Aesthetics & Wellness Conference ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอ ภายนอกอาคารโรงพยาบาลฟัน BIDH

Sky view of bidh

โรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) หนึ่งในศูนย์ทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง สุขุมวิท ซอย 2 ,กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้า มีบริการที่จอดรถที่ชั้น1และชั้นใต้ดิน

ดูวีดีโอ คลินิกทันตกรรม เพิ่มเติม

ผู้รับบริการ ทันตกรรม ของเรา - รีวิว ดารา ทำฟัน จัดฟัน ที่ โรงพยาบาลฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุด ทีมทันตแพทย์มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้นวัตกรรมการรักษาใหม่ล่าสุด เพื่อให้ผลการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหล่าเซเลบบริตี้, ผู้บริหาร, ชาวต่างชาติ, นักการทูต, นักธุรกิจชั้นนำ ทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทยต่างเลือกรับบริการกับทันตแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศที่นี่

คุณแพรวา นักแสดง
Thai actor
คุณก้อย รัชวิน นักแสดง
celebrity dentists
คุณนุ่น สุทธิภา นักแสดงและ Influencer
คุณ สไมล์ ภาลฎา
คุณฝ้าย เวฬุรีย์

โปรโมชั่น จัดฟัน จัดฟันใส รากฟันเทียม วีเนียร์ ทำฟันขาว ทำฟันเด็ก

ทำฟันเด็ก ราคา
ฟอกสีฟันกี่บาท
ฟันสวย วีเนียร์
ราคาจัดฟันแบบใส
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ทำฟันเด็ก ราคา
ฟันสวย วีเนียร์
ฟอกสีฟันกี่บาท
ราคาจัดฟันแบบใส
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี
ทำฟันเด็ก ราคา
ฟอกสีฟันกี่บาท
ฟันสวย วีเนียร์
ราคาจัดฟันแบบใส
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี

ข่าวสาร ของ โรงพยาบาลฟัน ล่าสุด

BIDH คว้ารางวัล โรงพยาบาลทำฟันชั้นนำ GlobalHealth Awards 2024

งาน GlobalHealth Asia-Pacific Awards 2024 เป็นเวทีที่รว [...] [...]

Invisalign Clinic Award

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) สร้า [...] [...]

ฟันผุ ปวดฟัน กลัวจนไม่กล้าไปหาหมอ? ระวัง! คุณอาจเป็นโรคกลัวหมอฟัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย [...] [...]

อุดฟันไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ถ้าพูดถึงอาการปวดฟัน คงไม่มีใครอยากเป็น เพราะนั่นหมายคว [...] [...]

ข้อควรรู้ก่อน ฟอกสีฟัน อย่าเพิ่งฟอกฟันขาว หากคุณมีปัจจัยต่อไปนี้!

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจบุคลิกภาพของตัวเอง ใ [...] [...]

อ่านบทความทางทันตกรรมเพิ่มเติม

บทความการให้ความรู้ทางทันตกรรม ผ่านสื่อสาธารณะ

 

Hello Magazine

On Dental Implants

 

ทรูปลูกปัญญา

ทันตกรรมรากฟันเทียม

Air Asia Magazine

 

Air Asia Magazine

On Dental Implants

 

Global Health & Travel

Implant Surgical Templates

วิดีโอของ โรงพยาบาลฟัน BIDH

ห้องแลปทำฟัน

ระบบดิจิตอล และเทคโนโลยีทางทันตกรรม

ประกันภัยและพันธมิตร

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทประกันภัยในการให้บริการชำระเงินแบบโดยตรงระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมและบริษัทประกันภัย เพียงนำบัตรประจำตัวและบัตรประกันของคุณมาแสดงที่ทีมดูแลเวลาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิประโยชน์ทางทันตกรรม

Prudential
lumacare-insurance
cigna insurance
Allianz-dental-insurance
Europ assistance
ประกัน AIA
happylife
Oceanlife

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ทำงานร่วมกับองค์กรให้สิทธิพิเศษทางทันตกรรมสำหรับพนักงานในการดูแลสุขภาพช่องปาก

centara hotels

สิทธิพิเศษทางทันตกรรมสำหรับลูกค้าโครงการ Origin Property

สิทธิทันตกรรม origin