Thailand Dental Hospital

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม ที่มีเทคโนโลยีในการรักษาทันตกรรมขั้นสูง แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ด้วยความพร้อมทั้งในเรื่องของ ระบบดิจิตอลในทางทันตกรรม และการมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการรักษา ที่เน้นถึงการทำความสะอาด ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ที่เราถือเป็นพันธะสัญญา ที่สำคัญสูงสุดสำหรับองค์กร

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย2 , โรงพยาบาลเฉพาะทาง ทันตกรรม ที่ ใจกลาง กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) บริหารงานโดย บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรามีเครือข่าย คลินิกทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการเป็นผู้นำในวงการทันตกรรมในประเทศไทย เรามีศูนย์ทันตกรรม BIDC ซึ่งเป็นคลินิกทันตกรรม ขนาดใหญ่  บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมเอกชนแห่งแรกในอาเซียน และในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การให้บริการทันตกรรม จาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ในวงการทันตกรรมไทย ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 , BIDH เราเป็นศูนย์รากฟันเทียม และศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม รวมทั้งเป็นศูนย์การผ่าตัดขากรรไกร และการจัดฟัน การจัดฟันแบบใส invisalign center 

ทำไม ถึงเลือกโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ รพ.ฟัน BIDH

เราเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมที่ได้รับการยอมรับ และเป็นกลุ่มเครือข่ายทางทันตกรรม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย

โรงพยาบาลของเราแห่งนี้ ได้รับการบริหารโดย บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรขั่น ซี่งเป็นทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารคลินิกทันตกรรมในประเทศอย่างยาวนาน เครือข่ายคลินิกทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรม มามากกว่า 15 ปี มีคลินิกทันตกรรม กระจายทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด อาทิเช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ และในกรุงเทพฯ

บริหารงานโดย กลุ่มบริษัททางทันตกรรมที่ได้รับรางวัล Prime Minister Award ปี2010,2015

กลุ่มคลินิกทันตกรรม ของเราได้รับรางวัลมากมาย ในฐานะเป็น คลินิกทันตกรรม และเป็นศูนย์ทันตกรรม ที่ให้บริการทางทันตกรรม ที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยต่างประเทศ และชาวไทย

กลุ่มบริษัทเรา ยังได้รับรางวัล จากท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ส่งออกยอดเยี่ยม, รางวัล Baipo Business Awards จากศศินทร์ และรางวัล Asia Pacific Awards สาขาทันตกรรม

บริหารงานด้วยระบบ คุณภาพ มาตรฐานสากล

อาคารโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งไหม่ ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นโรงพยาบาลฟันโดยเฉพาะ จากประสบการณ์ความชำนาญในวิชาชีพทันตกรรม มากกว่า 15ปี เราออกแบบโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 ตามหลักการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน Joint Commision International (JCI) ในระบบการฆ่าเชื้อ และการออกแบบกระบวนการรักษาผู้ป่วย แบบครบวงจร เพื่อความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

กลุ่มบริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award , มาตรฐาน JCI
Dr.Preeda Pungpapong

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

Dr.Kittichote Boonsri

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

Dr.Somkiat Aimplee

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSC.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

Dr.Boworn Klongnoi

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

แต่ละส่วนของการรักษาทางทันตกรรมของคุณ จะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในแต่ละสาขา ซึ่งหมายความว่าผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับการรักษากับ ทันตแพทย์เฉพาะทาง, ผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษา หรือที่ผ่านการฝึกอบรม  ในแต่ละสาขาที่เหมาะสม

เราให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการวางแผน และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

กว่า 80% ของทันตแพทย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ

ทันตแพทย์รากฟันเทียม ทันตแพทย์ใส่ฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์ของเรา

โรงพยาบาลฟัน แบบครบวงจร สำหรับความต้องการทางทันตกรรมของคุณ

ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม

Nobel Biocare Thailand

ศูนย์ฟื้นฟูช่องปาก ครบวงจร

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม และทันตกรรมประดิษฐ์ ที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเราเป็นวิทยากร ระดับนานาชาติ สำหรับรากเทียมยี่ห้อ Nobel Biocare, Straumann, SIC, Branemark ซึ่งเป็น รากฟันเทียมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรในระดับนานาชาติ และในมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
nobel biocare center

ศูนย์ รากฟันเทียม Nobel Biocare  ในประเทศไทย

เราให้การรักษา ปลูกรากฟันเทียม พร้อมใส่ฟันทั้งปาก โดย Nobel Biocare Dental implant เพื่อการใช้งานได้ทันที แนวคิด All-on-4 , All-on-6 ได้รับการรักษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม ของเรา ซึ่งประกอบด้วย ศัลยแพทย์ และทันตแพทย์ด้านการใส่ฟัน เรามีห้องผ่าตัดพร้อมการวางยาสลบ ในกรณีที่ผู้มารับบริการร้องขอ เพื่อหลีกเลี่ยงประสบการณ์การได้รับการผ่าตัด 

อ่านเพิ่มเติม
one day implants

ศูนย์รากฟันเทียม Staumann พร้อมใส่ฟันทันที

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวัสดุทันตกรรม เช่น การพัฒนา พื้นผิวแะลตัววัสดุที่ใช้ผลิตรากฟันเทียม การใช้รากฟันเทียมรุ่น roxolid ควบคู่ไปกับ ความก้าวหน้าทาง ดิจิตอลทันตกรรม และ ระบบการทำครอบฟันโดยการกลึงครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นอย่างรวดเร็ว: CAD/CAM system ทำให้ทันตแพทย์สามารถใส่ครอบฟันให้ผู้มารับบริการได้ทันที หลังการปลูกรากฟันเทียม ในกรณีที่ผู้มารับบริการมีกระดูกรองรับรากเทียมที่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรม ความสวยงาม

Digital Dentistry

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรอยยิ้ม ด้วยเทคนิค Digital Smile Design

รอยยิ้มของคุณไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณ์สำหรับคุณ ด้วยระบบ Digital Smile Design (DSD) รอยยิ้มของคุณจะถูกออกแบบให้เหมาะ กับโปรไฟล์ใบหน้าของคุณโดยเฉพาะ โรงพยาบาลฟัน BIDH มีห้องปฏิบัติการ เซรามิก ทันตกรรม ภายในโรงพยาบาลเอง สำหรับการผลิตเคลือบผิวฟัน และครอบฟันเซรามิก เพื่อความสวยงาม และลดระยะเวลาในการเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณ

อ่านเพิ่มเติม
hospital cosmetic dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมด้านความสวยงาม เป็นการนำการรักษาหลายอย่างมาประกอบกัน เพื่อให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของผู้มารับบริการ ให้ดูดีขึ้น ในเวลาที่รวดเร็ว เช่น การฟอกสีฟัน การผ่าตัดเหงือก การทำครอบฟัน และเซรามิกวีเนียร์ เพื่อแก้ไขสีของฟัน หรือฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปค่อนข้างมาก ช่วยในการเรียงตัวของฟันในกรณีไม่ซับซ้อน การทำรากฟันเทียม การผ่าตัดใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเป็น วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์จัดฟันแบบใส invisalign

thailand invisalign center

ศูนย์จัดฟันแบบใส invisalign Diamond clinic

การจัดฟันแบบใส ด้วย invisalign นั้นสามารถถอดออกได้ และเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับการจัดฟัน ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2, BIDH เรามีระบบสแกนฟัน 3 มิติ iTero scan และนวัตกรรมในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีการจำลองการเรียงฟัน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดฟันแบบใส ผ่านคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (Clincheck) ใช้สำหรับการวางแผนการจัดฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม
Orthodontic Center

เทคโนโลยี ดิจิตอล ขั้นสูง

การสแกนฟัน Digitalized impression เทคโนโลยีการจำลองฟันด้วยเครื่องสแกนภาพ 3 มิติและ software การจัดเรียงฟันเพื่อแสดงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดฟันแบบใส ถูกนำมาใช้สำหรับการวินิจฉัย การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และผู้มารับบริการ การรักษาดังกล่าวได้แก่ Invisalign clear aligners ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับสิทธิบัตรจาก บริษัท Align technology, สหรัฐอเมริกา 

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาและทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ป่วย

สูญเสียฟันแท้ หรือฟันหายไป
Dental Implants Treatment

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียมเปรียบเสมือนการมีรากฟันใหม่อย่างถาวรแทนที่ฟันที่หายไป โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ใช้ CT CT สแกนและเอกซ์เรย์แบบดิจิทัลสำหรับการวางแผนการปลูกถ่าย โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในศูนย์ทันตกรรมเพียงไม่กี่แห่งที่เสนอครอบฟันเซอร์โคเนียทุกเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำรากฟันเทียม

อ่านเพิ่มเติม
Dental Bridge Treatment

สะพานฟัน

สะพานฟันประกอบด้วยครอบฟันที่ใช้เพื่อทดแทนช่องว่างที่หายไประหว่างฟันรองรับที่อยู่ติดกันได้อย่างง่ายดาย มันเป็นโซลูชันที่แก้ไขแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายใน 2 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ฟันปลอม

ฟันปลอมเป็นอวัยวะเทียมที่ถอดออกได้สามารถแทนที่ฟันที่หายไปซึ่งถูกเก็บไว้โดยฟันที่มีอยู่เดิมหรือรากฟันเทียม ฟันปลอมนั้นประหยัดและง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

อ่านเพิ่มเติม
การทำฟันขาว
Dental veneers

ทันตกรรมวีเนียร์

IPS Empress eMax เป็นวีเนียร์พอร์ซเลนที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการแต่งแต้มรอยยิ้มเพื่อคืนค่าหรือสร้างรอยยิ้มที่สวยงามด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม
Teeth Whitening Treatment

การฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันในสำนักงานจะช่วยให้รอยยิ้มของคุณสว่างขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง การฟอกสีฟันนั้นไม่รุกรานรวดเร็วและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการต่ออายุสีฟันที่หมองคล้ำ

อ่านเพิ่มเติม

การไหลของอากาศและการทำความสะอาดฟัน

บางครั้งการทำความสะอาดฟันแบบมืออาชีพง่าย ๆ ก็คือคุณต้องขัดเงาและยิ้มให้กลับคืนมา ซึ่งแตกต่างจากแปรงทั่วไปการขัดฟันด้วยการไหลของอากาศใช้การพ่นน้ำและผงแรงสูงโดยไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

อ่านเพิ่มเติม
ฟันที่เสียหาย ฟันผุ
dental crown

ครอบฟัน

ฝาครอบฟันหรือครอบฟันทำหน้าที่เหมือนผิวฟันใหม่ ครอบฟันทันตกรรมป้องกันฟันที่มีอยู่จากการแตกและคืนค่าฟันที่เสียหาย

อ่านเพิ่มเติม
root canal treatment

รักษารากฟัน

การรักษาคลองรากฟันเอ็นโดดอนต์ทำเพื่อทำความสะอาดและกำจัดแบคทีเรียภายในรากฟันซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อและปวดฟัน หลังจากการรักษาคลองรากฟันเสร็จสิ้นจะมีการทำโพสต์การสะสมของแกนและมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม
composite fillings

อุดฟัน

หลังจากฟันผุออกจากฟันแล้วการอุดฟันจะถูกใช้เพื่อเติมและคืนสภาพฟัน โดยทั่วไปการอุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินสีฟันนั้นใช้เพื่อทดแทนการอุดฟันด้วย amgalam เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
Dental veneers Cosmetic Dentistry

วีเนียร์และครอบฟัน

หากฟันของคุณมีรูปร่างผิดปกติ, เปลี่ยนสีหรือไม่ตรงแนว, เนียร์พอร์ซเลนและครอบฟันเซรามิกทั้งหมดอาจถูกนำมาใช้เพื่อตกแต่งรอยยิ้มของคุณได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีเนียร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบฟัน
Orthodontics braces

ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบใส

Invisalign เป็นชุดของเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ใช้ในการใส่ฟันให้สบายและแทบมองไม่เห็น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดฟันแบบใส
Clear Speed Braces

เครื่องมือจัดฟัน Clear & Speed

การจัดตำแหน่งและการยืดสามารถทำได้เร็วขึ้นและมองไม่เห็นด้วยวงเล็บปีกกาที่ชัดเจนและการจัดฟันความเร็วด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม
บริการทันตกรรมทั้งหมด

ระบบดิจิตอล และเทคโนโลยีทางทันตกรรม

ข่าวสารล่าสุด