มาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

Dental Hospital Nurse

มาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH

 หลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 หลายท่านอาจยังมีความกังวล และเพิ่มระมัดระวังเมื่อจะต้องก้าวออกจากบ้าน หรือแม้แต่การมารักษาทันทตกรรม ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เรามีมาตรการหลายขั้นตอนด้วยกันที่ใช้ควบคุมและป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกท่าน รวมไปถึง ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่

เราได้มีการดำเนินการได้เพิ่มมาตรการข้อปฏิบัติที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 จากข้อกำหนดและมาตรการเดิมที่เราพึงปฏิบัติอยู่เป็นปกติ ในช่วงสถานการณ์ปกติ (เช่น สภาวะการณ์ที่ไม่มีการระบาดของ Covid-19 )
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนไข้ทุกท่าน

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH และคลินิกทันตกรรมในเครือของเรา มีมาตรฐานแนวทางที่สอดคล้องกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัด หรือโรคระบาดอื่น ๆ ท่านจะเห็นจากบทความด้านล่างที่เราได้นำตัวอย่างบางรายการที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ได้ปฏิบัติต่อเนื่องอยู่เป็นประจำก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ Covid-19 และมาตรการที่ถูกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ทุกท่าน 

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH และคลินิกทันตกรรมในเครือของเรา มีทีมทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการตรวจสอบ และมีใบอนุญาตในการรักษาทันตกรรมตามหลักวิชาชีพ อีกทั้งยังได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ปฏิบัติตามแนวทางที่ชัดเจนซึ่งกำหนดโดยองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และน่าเชื่อถือ รวมถึง CDC, WHO, AAMI, ADA 

ก่อนการรักษา

Screening of covid-19

การคัดกรองที่จุดลงทะเบียน

 • เมื่อมาถึงท่านจะถูกวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบประวัติการเดินทาง และตรวจเช็คอาการที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ก่อนที่จะเข้ามาภายในอาคารโดยพยาบาลวิชาชีพ
 • สำหรับคนไข้ที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการเสี่ยง จะถูกแยกไว้ในห้องผู้ป่วยเดี่ยวที่ประตูปิดมิดชิด

คำแนะนำสำหรับผู้รับบริการเมื่อมาถึง

 • เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในบริเวณรับรอง 
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย (หากจำเป็น); และสำหรับผู้ที่มีไข้ ไอ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และแยกรอในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ 
 • ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการติดเชื้อ

ระหว่างการรักษา

wash hands

มาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวัง 

มาตรการที่เราได้นำมาปฏิบัติใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH:

 • มาตรฐานการป้องกันการแพร่เชื้อ: การล้างมือถูกหลักตามขั้นตอน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หลักการใช้ของมีคมและเข็มฉีดยา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณผื้นผิว
 • มาตรการขั้นพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ : การจัดระยะห่างระหว่างการนั่งรอ และ ห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยง การระบายอากาศภายในอาคาร และเครื่องฟอกอากาศ  การใช้หน้ากากN95 และการเลื่อนการนัดหมายที่ไม่ฉุกเฉินออกไปก่อน

เทคนิคด้านการักษาทันตกรรม

 •  ลดการแพร่กระจายละอองฝอยที่เกิดจากการรักษาทางทันตกรรมให้มากที่สุด 

 • ใช้น้ำยาบ้วนปากเบตาดีนเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในช่องปาก ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ 

dentist PPE

การใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

 • การสวมใส่หน้ากากอนามัย และแว่นครอบตา
 • การใส่ชุดป้องกัน
 • การสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ

การระบายอากาศภายในห้องทันตกรรม

 

 • การใช้แสงอัลตร้าไวโอเลตเพื่อฆ่าเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสในห้องทันตกรรมในแต่ละห้องหลังเสร็จการรักษาทันที
 • ทันตแพทย์จะเปลี่ยนห้องทำการรักษาใหม่ในแต่ละเคส เพื่อเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อตามหลังเสร็จการรักษาทันตกรรม 
 • อาคารของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับเป็นโรงพยาบาลทันตกรรม ห้องทันตกรรมทุกห้องจึงได้รับการติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายใน
 • เตียงทันตกรรมของเรา ได้นำเข้าและติดตั้งจากบริษัทยุโรป อุปกรณ์การดูดจึงมีกำลังสูง ช่วยลดการแพร่กระจายของละอองฝอย

หลังการรักษา

ระหว่างเคส

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องทันตกรรมตามขั้นตอน ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาล 
 • เราใช้อุปกรณ์รักษาทันตกรรมหรืออุปกรณ์ป้องกันแบบใช้แล้วทิ้ง หรือใช้เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น 
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
anti-virus-spray

การทำความสะอาดประจำวัน & การฆ่าเชื้อ    

 • ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
 • พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ตามโถงทางเดิน และพื้นที่ทั่วไปจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อสิ้นสุดวัน เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวและในอากาศระหว่างวัน

คำแนะนำหลังการผ่าตัด

 • สั่งจ่ายยาที่ช่วยเสริมช่วยเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันปกติหลังการรักษาทางทันตกรรม
 • เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทุกท่านจะถูกแนะนำ ให้ถอดรองเท้า แยกซักเสื้อผ้าต่างหากจากผู้อยู่อาศัยในบ้าน และอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 

FAQs on Dental Visit During COVID-19 Pandemic

The safety of our patients, doctors and staff is of the utmost importance to us. Rest assured that we follow infection control policies and the guidelines of the Center for Disease Control and Prevention (CDC) as well as follow Joint Commission Internaitonal (JCI) standards on infection prevention and control protocols to decrease exposure to the Coronavirus. To further reduce the risk of spread, we have taken many steps as above in this aritcle to prevent and minimize infection.

As we are a hospital, we employ licensed thai nurses that screens for basic vital signs (temperature, blood pressure, BMI, etc) and advises on precautionary measures. As a normal practice within a hospital setting, we normally already employ standard precautions.

During this period, to help diminish the spread of the virus and to keep our patients, doctors and staff safe, we only treat patients that are well. 

If you are unwell, and require emergency dental treatment or think you may need urgent dental works done, please do kindly call us in advance. We can then advise how an appointment may be set up for you. BIDH has over 33 treatment rooms across 3 levels. Your treatment can then be done on an isolated level that is separated from others. We separate our unwell and potentially risk-based patients patients on a delegated zone in order not to cross mix patients for better infection control separation.

Adult patients should not bring visitors or children with them to their appointments. Pediatric patients should be accompanied by only (1) one parent/legal guardian. We request to maximize “social distancing” and decreasing all non-urgent interactions. 

Yes. Since 20 March 2020, our dental hospitals has changed it patient flow during check-in and registration to gain better control of traffic flow in and out. It is necessary have nurse screening stations set up at the open entrances to screen all patients, visitors, doctors and staff before they enter.

Your temperature will be taken and you will be asked on your travel and exposure history. Anyone with a temperature of 100 degrees (or 37.7 degree celsius) or above will not be allowed to enter our dental clinic. For other potential risks-base individuals, you will be requested to wait in designated area and given further screening assessment to determine on treatment visit setup and/or to allow you to continue your work about BIDH. 

On arrival and passing screening at the entrance, registration is done on level one at the counter. You may be requested to wear a mask (if necessary or desired). Our check-in customer service counter then inform you of your respective level to go. Another customer care at that level will receive you for your dentist visit. We separate our levels based for patients who are unwell and potential risk-based patients. 

You may see our staff wear a mask. Flu vaccination is given to all our healthcare staff annually, it is our policy to mask anyone if they have not received the flu vaccine. Staff who has been vaccinated may also wear masks as personal protection to you and others. We would like to assure that your healthcare providers are in good health, as we actively encourage staff to stay home if they have symptoms or are ill.

Yes, some protective steps against COVID-19

 • Practice good hand hygiene
 • Cover your cough, use your elbows, not your hands
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth
 • Avoid close contact, when possible, with anyone showing symptoms of respiratory illness
 • Stay at home if you are ill
 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces with alcohol wipes or regular household cleaning chemicals
 • Stay informed on facts for updates from Center for Disease Control (CDC) or World Health Organization (WHO)

We do not do testing at our dental hospital. All incoming patients are separated on entry and screened before proceeding to our lobby and waiting areas.

Every patient is screened for their temperature and take note of their travel history. If you have suspected symptons, we will refer you to one of Thailand’s hospital with COVID-19 testing facilities to have the COVID-19 tests done.

Our initiatives Before Your Dental Visit

Before you step into our dental hospital, our dental team already does much of its routine and daily preparatory work on infection prevention and controls initiatives already in place.

Sterilization, quality and infection control has always been at the core of our hospital policies and processes.

Flu Vaccine and Staff Healthcare

Annual flu vaccine

Our healthcare providers have annual flu vaccinations. Staff who are ill or show flu-like symptons  are required to stay home. 

Sterilization & Infection Control

การปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ

We have a Centralized Sterilization and Supply Department (CSSD). Dedicated staff checks that every equipment has been total disinfected and sterilized with chemical and biological indicators

Patient Safety

All our healthcare staff are trained with refresher courses on patient safety and infection prevention and controls. Policies at our dental hospital focuses on quality and patient safety. We abide by International Patient Safety Goals (IPSGs) and evident-based process flows from JCI.

Hand Hygiene Vigillence

Hand Hygiene

Even before the onset of the coronavirus crisis, all healthcare staff has been trained and are vigillent on hand hygiene, protect equipment wear and infection prevention and control at all levels across our organization.

Staff performs hand hygiene after each possible contact with respiratory secretions and contaminated objects/materials

Cleaning & Disinfectants Strategies

Cleaners, detergents and disinfectants have different uses to remove and kill viruses. Our dental hospital do stimpulate and check on which chemical components is meant to be used. These include hand sanitizers used at our public space to laundry detergents to clean any coverings

Infection Prevention & Control Team

 
n95 masks wearing

Our dental hospital and dental center has an infection prevent and control nurse and team that overlooks. It is a vital part of a hospital and ambulatory care setting in providing safe and minimal risks treatments and quality standards.

BIDH Dental Hospital re-opens on 1st May 2020. Prepatory measures and guidelines has been set in place to maximize the safety of our patient and healthcare providers.

From 1st May 2020, there are changes to our visit fees schedules during your appointment visit on an addtional category for PPE for healthcare staff.

Due to the coronavirus COVID-19 pandemic, we feel it neccessary to safeguard our patients, dentists and staff with extra measures on infection prevention and control:

 1. Nursing : 100 baht (for vital signs & screening assessment)
 2. Sterilization : 100 baht (for routine and additional measures on UV light, anti-virus sanitizer spray, disposal equipments and items) 
 3. PPE : 100 – 200 baht (for masks, N95 masks, disposable gowns, face shield for healthcare staff)
Reference Source
 

Contact Us

Bangkok International Dental Hospital (BIDH)
98 Sukhumvit Soi 2, Khlong Toei,
Ploenchit area, Bangkok 10110
Tel
: 02-115-8977, 095-517-1587

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า