ดาวน์โหลดเอกสาร :

  • เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ช่องทางติดต่อ

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่อยู่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-115-8977
อีเมล์ dpo@dentalcorpthailand.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยน โยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ htps://dentalhospitalthailand.com/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

กลับไปหน้าแรก ติดต่อเรา