ทันตกรรมประดิษฐ์

Thailand dental lab

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ ศาสตร์ทางทันตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะฟันที่สูญเสียไปและซ่อมแซมฟันธรรมชาติที่มีอยู่ที่เกิดจากความเสียหายบางอย่าง ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นฟันปลอมที่สามารถฟื้นฟูสภาพฟันให้กลับสู่สภาพปกติสามารถทำได้ทั้งซี่เดียว หลายซี่หรือทั้งปาก

การรักษาทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์

dentures
ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอม คือ แผงฟันที่มาพร้อมเหงือกประดิษฐ์ทำหน้าที่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ทำจากอะคริลิกเรซินหรือใช้ร่วมกับกรอบโลหะฟันปลอม ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความมั่นใจกลับคืนมา

ประเภทของฟันปลอม มี 2 แบบ :

 1. ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน
 2. ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
dentures

สะพานฟันและการครอบฟัน

Dental Bridge Treatment

สะพานฟันทั่วไปประกอบด้วยครอบฟันอย่างน้อย 3 ซี่ขึ้นไปที่ใช้เพื่อแทนที่ช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างฟันรองรับ

วัสดุที่ใช้ในสะพานฟันประกอบด้วยพอร์ซเลนที่ผสมกับโลหะและเคลือบกระเบื้องทั้งหมด ประโยชน์ของสะพานฟันคือการรักษาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ถึง 7 วัน สะพานฟันได้รับการแก้ไขและดูแลคล้ายฟันธรรมชาติทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

อ่านสะพานฟันเพิ่มเติม อ่านครอบฟันเพิ่มเติม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียไปจากการถูกถอนจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรากฟันเทียมนี้จะยึดกับโครงสร้างของกรรไกรเพื่อยึดติดกับตัวครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมอย่างดี

สามารถรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมแบบหนึ่งซี่ หลายซี่ หรือรากฟันเทียมแบบทั้งช่องปาก ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมมีหลายรูปแบบ ดังเช่นการฝังรากฟันเทียมในกรณีที่ถอนฟันนานแล้วหรือการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากถอนฟัน หรือการฝังรากฟันเทียมแล้วใส่ครอบฟันทันที ทั้งที่ขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์เฉพาะทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Implants

ทันตกรรมประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญทันตกรรมเพื่อความงาม

 • American Board Prosthodontist
 • On-site Dental Lab
 • All Ceramic Zirconia Crowns
 • Digital Smile Design (DSD) Experts
 • Digital Dentistry
กลับไปด้านบน

Prosthodontics

Thailand dental lab

Prosthodontics

Prosthodontic Dentistry or prosthetic dentistry is the field of dentistry to treat missing teeth and repair existing teeth with significant damage. Prosthetics are false teeth used to restore teeth or rehabilitate single, multiple or complete dentition.

Why You Should Replace Missing Teeth?

 1. Missing gaps can cause bone loss, your jaw bone to shrink and your gums to recede. Thus, teeth adjacent to the missing tooth becomes weaken over time.
 2. Neighboring teeth (above, below or at the sides) may shift position into the gap therefore leading to misaligned teeth that is harder to resolve at a later stage.
 3. Your risk of gum disease may increase from receding gums as it can create pockets where bacteria grows.

Dental Treatments to Replace Missing Teeth

Prosthodontics

Cosmetic Dental Specialization

Dentures

Dentures are removable replacements for missing teeth. Made of either acrylic resin or in combination with metal framework, dentures help patients gain back confidence by providing false set of teeth.

Types of dentures include:

 1. Partial Dentures
 2. Complete Dentures
 3. Denture Implants
More on Dentures
dentures

Dental Bridges and Crowns

Dental Bridge Treatment

Dental bridges conventional consists of at least 3 or more units of dental crowns used to replace missing gaps between adjacent supporting teeth.

Materials used in dental bridges include porcelain fused to metal alloys and all ceramics. Benefits of dental bridges is that the treatment procedure can be completed quickly within 3 to 7 days. Dental bridges are fixed and is taken care simliar to natural teeth making it easy to maintain.

More on Bridges More on Crowns

Dental Implant

Dental implants are new tooth root replacements. Crowns, fixed bridges or overdentures are then placed on the dental implants posts to replace missing teeth.

Single dental implants, multiple dental implants and full arch dental implants may be done to replacing different types of missing gaps. Selected dental Implant procedures on conventional implants, immediate load implants and one day implants are evaluated with your dental implant dentist.

More on Dental Implants
Dental Implants

Conclusion

Prosthodontics looks are dental treatments to replace missing teeth. BIDH bangkok dental clinic uses natural-looking aesthetic dental bridges, dentures and dental implants.  Our team of prosthodontists at BIDH is amongst the top prostheses dentists in the country, all of them having more than 10 years of experience and many of them are also lecturers and instructors within their field of expertises.
 
Tooth bridges are made of unit of dental crowns adjoined together to replace missing teeth between adjacent teeth. Dentures may be metal-frame dentures, acrylic dentures or flexible dentures. All of which are removable and affordable appliance. Dental implants are ideal fixed tooth replacement solutions that does not decay and lasts for a long time. They do however normally required a longer treatment timing but today’s dental implant technologies and implant methodologies has shortened its treatment time.
 
Missing teeth should be replaced as it can cause larger long-term problems. The teeth replacement option your choose will depend on your expected end protheses, time and budget.
Back to Top

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า