ทำฟันช่วง COVID-19 ปลอดภัยไหม?

ทำฟันช่วง COVID-19

หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหามีความกังวลในการมาทำฟันและสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ จะปลอดภัยมั๊ยจาก COVID-19 มั๊ยในช่วงนี้?

การระบาดระดับโลกของ Covid-19 นับเป็นสถานการณ์เหนือการคาดเดาและยากจะควบคุม ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เราเน้นไปที่การคัดกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนระดับเหนือมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการ ทั้งตัวคนไข้และครอบครัว

มาตรการทำฟัน ควบคุมการระบาดของ Covid-19 ที่ โรงพยาบาลฟัน BIDH (คลิกอ่านตามหัวข้อ)

ความปลอดภัยในการทำฟันในช่วง COVID-19 กับมาตรการป้องกันเชื้อโรคในด้านทันตกรรม – ทำไมต้องเลือก BIDH ?

เราเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะทางในด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร และดำเนินการการใช้มาตรการสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามหลักมาตรฐานสากล โดยเพิ่มการป้องกันให้เข้มงวดมากกว่าเดิม และมีเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อเฉพาะทาง เพื่อจัดการการแพร่กระจายเชื้อทุกจุดภายในโรงพยาบาล คนไข้จึงมั่นใจได้เลยว่าเข้ามารับบริการทันตกรรมที่ BIDH จะปลอดภัยในทุกๆขั้นตอน

covid vaccine in thailand
covid-19 vaccine

ไม่ว่าจะทั้งก่อนทำการรักษา ระหว่างทำการรักษา และหลังจากทำการรักษา โดยทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงใช้มาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยทำความสะอาดมากขึ้นกว่าเคยอย่างหลายเท่าตัว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนไข้ทุกท่าน

มาตรการป้องกันการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ โรงพยาบาลฟัน BIDH

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 จนถึง ปี 2564 เป็นต้นมาและมีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในงานทันตกรรม

ในฐานะที่เราเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านทันตกรรม นอกจากเราจะเน้นยำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ปัจจุบันเราได้ไปไกลกว่ามาตรฐานในการควบคุมการป้องกันการแพร่เชื้อโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยยึดหลักมาตรการการควบคุมและแนวทางในด้านความปลอดภัย โดยมีทีมทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการตรวจสอบ และมีใบอนุญาตในการรักษาทันตกรรมตามหลักวิชาชีพ

เราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดการฟุ้งกระจายและลดการแพร่ระบาดเชื้อโรค

เครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก การใช้เทคนิคพิเศษสั่งทำอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยลอยขึ้นไปในอากาศ
เครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก
 • สำหรับการรักษาทางทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอยที่ลอยสู่อากาศ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน เราใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางทันตกรรมที่เรียกว่า External Intraoral Suction Machine
 • การใช้เครื่องดูดละอองฝอยภายในช่องปาก โดยดูดละอองฝอยจากการกรอฟันออกไปกรองผ่าน ไส้กรอง HEPA จัดเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าแบบปกติ มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ และแอคทิฟคาร์บอน หรือถ่านกัมมันต์ เพื่อเพิ่มการดูดซับสำหรับการป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย
 • หลังการทำการรักษาทันตกรรม หรือปรึกษาทันตกรรมทุกเคส จะทำการฆ่าเชื้อ ในห้องทำฟัน ด้วยแสง UV Light เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย
 • การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ เครื่องมือทำฟันทุกชิ้นผ่านการอบด้วยความร้อนภายใต้แรงดันแบบปราศจากความชื้น(Class B Autoclave Sterilization) ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด
ชุดอุปกรณ์และการป้องกันสำหรับบุคลลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อ โรค ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อ
ชุดอุปกรณ์และการป้องกัน
 • ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (N95) Surgical mask, Medical mask เพื่อกรองหรือฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย กันละอองฝอยจากการไอ จาม
 • เราเคร่งครัดอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยจัดให้เป็นการสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล PPE ในระดับ 2 เป็นการป้องกันขั้นพิเศษสำหรับทันตบุคลากร เสื้อกราวน์ และ มีเสื้อแยกที่ใช้แล้วทิ้งทันที หรือ isolating clothing / surgical gloves ภายนอก หรือสวมถุงมือลาเทกซ์ และรองเท้าหุ้มปลายเท้าและส้นเท้า
 • ทันตแพทย์ทุกทานใช้หลัก Standard precaution สวมใส่ Personal Protective equipment (PPE) ล้างมือให้สะอาด และถอด PPE ทันทีที่ทำหัตถการเสร็จ
การทำความสะอาดเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ
ป้องกันการติดเชื้อ
 • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหลังจากการทำหัตถการทุกเคสด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) เพื่อใช้กับเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างการทำความสะอาด บนพื้นผิวสัมผัสทั้งหมดภายในโรงพยาบาล
 • ขอความร่วมมือจากคนไข้ ในกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน กรณีผู้ป่วยมีข้อสงสัยและเพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมารับบริการ โดยการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และนัดหมายการทำทันตกรรมล่วงหน้า
 • ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาล อีกทั้งสารเคมีที่นำมาใช้ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อมีการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของส่วนผสมก่อนนำมาใช้ในห้องปลอดเชื้อเครื่องมือ
การคัดกรองผู้ป่วย
coronavirus screening
 • ลงทะเบียนตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโดยซักประวัติอย่างละเอียด และวัดไข้ เป็นจุดคัดกรองขั้นต้นบริเวณที่กำหนดให้เป็นทางเข้ามาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงของการเดินทางจากผู้ป่วยมาสถานพยาบาล
 • การจัดพื้นที่นั่งรอรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่รอรับการบริการ
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มาเข้ารับบริการ ตามจุดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม : การฆ่าเชื้อโรคและเครื่องมือทันตกรรม โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 (คลิก)

การทำลายเชื้อเพื่อทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อเป็นกระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทำฟันทุกชิ้นผ่านการอบด้วยความร้อนภายใต้แรงดันแบบปราศจากความชื้น (Class B Autoclave Sterilization) ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด

โรงพยาบาลฟัน BIDH มีทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่ดูแลและป้องกันการควบคุมการติดเชื้อรวมถึงตรวจสอบการฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางในการรักษาทันตกรรมโดยเฉพาะ

ทีมทันตแพทย์ และพนักงานของเราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

covid vaccine admin

ปัจจุบันก็ยังรักษาความเคร่งครัดในการตรวจคัดกรองอยู่เราต้องเป็นโรงพยาบาลที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์และป้องกันรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล การรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ BIDH ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการทางทันตกรรมของเรา

ลดความเสี่ยงในการมาทำฟันช่วง Covid-19

นอกเหนือจากนอกเหนือจากระบบการฆ่าเชื้อที่ไกลเกินมาตรฐานที่เราได้กำหนดให้ศูนย์ทันตกรรมของเรามีความปลอดภัยแล้ว เรายังเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่การฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

การระบายอากาศภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

best dental clinic thailand

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเราถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะเป็นอาคารสำหรับทำทันตกรรม สามารถให้บริการทางทันตกรรมในห้องทันตกกรมที่มีความเป็นส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย เตียงทันตกรรมได้นำเข้าและติดตั้งจากบริษัทยุโรปซึ่งมี อุปกรณ์การดูดที่มีกำลังสูง ช่วยลดการแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ ทันตแพทย์จะสับเปลี่ยนห้องทำการรักษาใหม่ในทุกเคส เพื่อเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อตามหลังเสร็จการรักษาทันตกรรม

แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV Light Disinfection)

bg_image

หลังทำการรักษาเสร็จ นอกจากจะทำความสะอาดและการปลอดเชื้อแล้ว ในแต่ละห้องทันตกรรมเราเพิ่มการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจอยู่บนพื้นผิว หรือลอยอยู่ในอากาศในอากาศ ในแต่ละห้องหลังเสร็จการรักษาทันที โดยจัดให้มีระยะห่างของเวลา เผื่อเวลาการทำความสะอาดฆ่าเชื้อระหว่างเปลี่ยนคนไข้

เทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใช้ในการทำทันตกรรม

bg_image

เครื่องมือทันตกรรมในโรงพยาบาลของเรานำเข้ามาจาก บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมรายใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยเก้าอี้ทันตกรรมที่เรามีนั้น ใช้นวัตกรรมพิเศษโดยติดตั้งกับเครื่องดูดละอองฝอยในช่องปากที่มีแรงดูด(น้ำลายสูง) และถูกออกแบบมาให้มีระบบทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติด้วย โดยที่เก้าอี้ทำฟันแบบปกติไม่สามารถทำได้ และสามารถถอดตัวอ่างบ้วนปากและอุปกรณ์ส่วนอื่นๆออกมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้

อุปกรณ์ทันตกรรมแบบใช้เพียงครั้งเดียว

bg_image

เราใช้อุปกรณ์ทันตกรรมเพียงครั้งเดียว อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งจะถูกแยกถังเป็นขยะติดเชื้อที่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมและไม่มีการนำมารวมกันกับขยะทั่วไป

การทำความสะอาดประจำวัน (Clean Environment)

bg_image

หลังหัตถการเสร็จสิ้นทุกครั้ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟัน ข้อต่อต่าง ๆ ด้ามหัวกรอ ด้ามจับ Suction ถาดเครื่องมือสวิตช์มือ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของ Isopropyl alcohol และ Quaternary ammonium chloride และปล่อยให้แห้งอ่างบ้วนปาก ให้ราดด้วยน้ายาทำความสะอาดและสลายคราบสกปรกชนิดเอนไซม์และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

การทำความสะอาดประจำวัน & การฆ่าเชื้อ

bg_image

มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ตามโถงทางเดิน และพื้นที่ทั่วไปจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อสิ้นสุดวันแต่ละวัน ซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวและในอากาศระหว่างวัน

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ป่วยที่มีความกังวลหรือกลัวการทำฟัน การทำฟันทั่วไปเช่นการอุดฟัน,ขูดหินปูน ก็สามารถเลือกใช้ยาคลายความกังวลระดับแรกหรือระดับกลางได้

สอบถามตอนนี้!
ปรึกษาฟันออนไลน์

มาตรฐานการปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ

การปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ

โรงพยาบาลฟันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH) ใช้แนวทางระดับมาตรฐานสากลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เรามีเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อเฉพาะทางที่มีหน้าที่นำเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้วภายในโรงพยาบาล มาล้างทำความสะอาด และนำเข้าสู่กระบวน การทำปราศจากเชื้อ จัดเก็บ ทำให้อุปกรณ์ปลอดเชื้อและพร้อมในการรักษา ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอยู่เสมอ

รีวิวความพึงพอใจจากคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการที่ BIDH

 • ความปลอดภัยในระหว่างทำการรักษา และทุกๆขั้นตอน มาเป็นอันดับหนึ่ง
 • มีคุณหมอที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษา
 • สัมผัสได้ถึงมาตรฐาน การบริการของเจ้าหน้าที่ รู้สึกถึงความสะอาดและปลอดภัยของโรงพยาบาล
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การวางแผนในการรักษานั้นเหมะสม สามารถย่นระยะเวลาในการทำการรักษาทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จัดฟันใส สุขุมวิท
ทำฟันสวย เพลินจิต

สรุป

เราจะปลอดภัยมั๊ยจาก COVID-19 มั๊ยในช่วงนี้? โรงพยาบาลฟัน BIDH ให้บริการในการรักษาทางด้านทันตกรรมเฉพาะทางอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ และเจ้าหน้าที่บุคคลลากรภายในรพ.มาเป็นอันดับแรก ให้คุณมั่นใจได้ว่าเข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมกับเรา จะได้รับการรักษา อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวไกล กับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์ทางในด้านนั้น

BIDH เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์และป้องกันรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล การรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ BIDH ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการทางทันตกรรมของเรา

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2