ทำฟันช่วง COVID-19 ปลอดภัยไหม?

ทำฟันช่วง COVID-19

หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหามีความกังวลในการมาทำฟันและสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ จะปลอดภัยมั๊ยจาก COVID-19 มั๊ยในช่วงนี้?

การระบาดระดับโลกของ Covid-19 นับเป็นสถานการณ์เหนือการคาดเดาและยากจะควบคุม ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เราเน้นไปที่การคัดกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนระดับเหนือมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการ ทั้งตัวคนไข้และครอบครัว

มาตรการทำฟัน ควบคุมการระบาดของ Covid-19 ที่ โรงพยาบาลฟัน BIDH (คลิกอ่านตามหัวข้อ)

ความปลอดภัยในการทำฟันในช่วง COVID-19 กับมาตรการป้องกันเชื้อโรคในด้านทันตกรรม – ทำไมต้องเลือก BIDH ?

เราเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะทางในด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร และดำเนินการการใช้มาตรการสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามหลักมาตรฐานสากล โดยเพิ่มการป้องกันให้เข้มงวดมากกว่าเดิม และมีเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อเฉพาะทาง เพื่อจัดการการแพร่กระจายเชื้อทุกจุดภายในโรงพยาบาล คนไข้จึงมั่นใจได้เลยว่าเข้ามารับบริการทันตกรรมที่ BIDH จะปลอดภัยในทุกๆขั้นตอน

covid vaccine in thailand
covid-19 vaccine

ไม่ว่าจะทั้งก่อนทำการรักษา ระหว่างทำการรักษา และหลังจากทำการรักษา โดยทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงใช้มาตรการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยทำความสะอาดมากขึ้นกว่าเคยอย่างหลายเท่าตัว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนไข้ทุกท่าน

มาตรการป้องกันการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ โรงพยาบาลฟัน BIDH

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 จนถึง ปี 2564 เป็นต้นมาและมีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในงานทันตกรรม

ในฐานะที่เราเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านทันตกรรม นอกจากเราจะเน้นยำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ปัจจุบันเราได้ไปไกลกว่ามาตรฐานในการควบคุมการป้องกันการแพร่เชื้อโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยยึดหลักมาตรการการควบคุมและแนวทางในด้านความปลอดภัย โดยมีทีมทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการตรวจสอบ และมีใบอนุญาตในการรักษาทันตกรรมตามหลักวิชาชีพ

เราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดการฟุ้งกระจายและลดการแพร่ระบาดเชื้อโรค

เครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก การใช้เทคนิคพิเศษสั่งทำอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยลอยขึ้นไปในอากาศ
เครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก
 • สำหรับการรักษาทางทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอยที่ลอยสู่อากาศ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน เราใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางทันตกรรมที่เรียกว่า External Intraoral Suction Machine
 • การใช้เครื่องดูดละอองฝอยภายในช่องปาก โดยดูดละอองฝอยจากการกรอฟันออกไปกรองผ่าน ไส้กรอง HEPA จัดเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าแบบปกติ มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ และแอคทิฟคาร์บอน หรือถ่านกัมมันต์ เพื่อเพิ่มการดูดซับสำหรับการป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย
 • หลังการทำการรักษาทันตกรรม หรือปรึกษาทันตกรรมทุกเคส จะทำการฆ่าเชื้อ ในห้องทำฟัน ด้วยแสง UV Light เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย
 • การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ เครื่องมือทำฟันทุกชิ้นผ่านการอบด้วยความร้อนภายใต้แรงดันแบบปราศจากความชื้น(Class B Autoclave Sterilization) ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด
ชุดอุปกรณ์และการป้องกัน
 • ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (N95) Surgical mask, Medical mask เพื่อกรองหรือฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย กันละอองฝอยจากการไอ จาม
 • เราเคร่งครัดอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยจัดให้เป็นการสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล PPE ในระดับ 2 เป็นการป้องกันขั้นพิเศษสำหรับทันตบุคลากร เสื้อกราวน์ และ มีเสื้อแยกที่ใช้แล้วทิ้งทันที หรือ isolating clothing / surgical gloves ภายนอก หรือสวมถุงมือลาเทกซ์ และรองเท้าหุ้มปลายเท้าและส้นเท้า
 • ทันตแพทย์ทุกทานใช้หลัก Standard precaution สวมใส่ Personal Protective equipment (PPE) ล้างมือให้สะอาด และถอด PPE ทันทีที่ทำหัตถการเสร็จ
ป้องกันการติดเชื้อ
 • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหลังจากการทำหัตถการทุกเคสด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) เพื่อใช้กับเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างการทำความสะอาด บนพื้นผิวสัมผัสทั้งหมดภายในโรงพยาบาล
 • ขอความร่วมมือจากคนไข้ ในกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน กรณีผู้ป่วยมีข้อสงสัยและเพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมารับบริการ โดยการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และนัดหมายการทำทันตกรรมล่วงหน้า
 • ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาล อีกทั้งสารเคมีที่นำมาใช้ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อมีการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของส่วนผสมก่อนนำมาใช้ในห้องปลอดเชื้อเครื่องมือ
coronavirus screening
 • ลงทะเบียนตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโดยซักประวัติอย่างละเอียด และวัดไข้ เป็นจุดคัดกรองขั้นต้นบริเวณที่กำหนดให้เป็นทางเข้ามาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงของการเดินทางจากผู้ป่วยมาสถานพยาบาล
 • การจัดพื้นที่นั่งรอรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่รอรับการบริการ
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มาเข้ารับบริการ ตามจุดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม : การฆ่าเชื้อโรคและเครื่องมือทันตกรรม โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 (คลิก)

การทำลายเชื้อเพื่อทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อเป็นกระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทำฟันทุกชิ้นผ่านการอบด้วยความร้อนภายใต้แรงดันแบบปราศจากความชื้น (Class B Autoclave Sterilization) ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด

โรงพยาบาลฟัน BIDH มีทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่ดูแลและป้องกันการควบคุมการติดเชื้อรวมถึงตรวจสอบการฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางในการรักษาทันตกรรมโดยเฉพาะ

ทีมทันตแพทย์ และพนักงานของเราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

covid vaccine admin

ปัจจุบันก็ยังรักษาความเคร่งครัดในการตรวจคัดกรองอยู่เราต้องเป็นโรงพยาบาลที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์และป้องกันรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล การรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ BIDH ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการทางทันตกรรมของเรา

ลดความเสี่ยงในการมาทำฟันช่วง Covid-19

นอกเหนือจากนอกเหนือจากระบบการฆ่าเชื้อที่ไกลเกินมาตรฐานที่เราได้กำหนดให้ศูนย์ทันตกรรมของเรามีความปลอดภัยแล้ว เรายังเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่การฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

การระบายอากาศภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

best dental clinic thailand

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเราถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะเป็นอาคารสำหรับทำทันตกรรม สามารถให้บริการทางทันตกรรมในห้องทันตกกรมที่มีความเป็นส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย เตียงทันตกรรมได้นำเข้าและติดตั้งจากบริษัทยุโรปซึ่งมี อุปกรณ์การดูดที่มีกำลังสูง ช่วยลดการแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ ทันตแพทย์จะสับเปลี่ยนห้องทำการรักษาใหม่ในทุกเคส เพื่อเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อตามหลังเสร็จการรักษาทันตกรรม

แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV Light Disinfection)

bg_image

หลังทำการรักษาเสร็จ นอกจากจะทำความสะอาดและการปลอดเชื้อแล้ว ในแต่ละห้องทันตกรรมเราเพิ่มการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจอยู่บนพื้นผิว หรือลอยอยู่ในอากาศในอากาศ ในแต่ละห้องหลังเสร็จการรักษาทันที โดยจัดให้มีระยะห่างของเวลา เผื่อเวลาการทำความสะอาดฆ่าเชื้อระหว่างเปลี่ยนคนไข้

เทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใช้ในการทำทันตกรรม

bg_image

เครื่องมือทันตกรรมในโรงพยาบาลของเรานำเข้ามาจาก บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมรายใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยเก้าอี้ทันตกรรมที่เรามีนั้น ใช้นวัตกรรมพิเศษโดยติดตั้งกับเครื่องดูดละอองฝอยในช่องปากที่มีแรงดูด(น้ำลายสูง) และถูกออกแบบมาให้มีระบบทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติด้วย โดยที่เก้าอี้ทำฟันแบบปกติไม่สามารถทำได้ และสามารถถอดตัวอ่างบ้วนปากและอุปกรณ์ส่วนอื่นๆออกมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้

อุปกรณ์ทันตกรรมแบบใช้เพียงครั้งเดียว

bg_image

เราใช้อุปกรณ์ทันตกรรมเพียงครั้งเดียว อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งจะถูกแยกถังเป็นขยะติดเชื้อที่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมและไม่มีการนำมารวมกันกับขยะทั่วไป

การทำความสะอาดประจำวัน (Clean Environment)

bg_image

หลังหัตถการเสร็จสิ้นทุกครั้ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟัน ข้อต่อต่าง ๆ ด้ามหัวกรอ ด้ามจับ Suction ถาดเครื่องมือสวิตช์มือ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของ Isopropyl alcohol และ Quaternary ammonium chloride และปล่อยให้แห้งอ่างบ้วนปาก ให้ราดด้วยน้ายาทำความสะอาดและสลายคราบสกปรกชนิดเอนไซม์และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

การทำความสะอาดประจำวัน & การฆ่าเชื้อ

bg_image

มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ตามโถงทางเดิน และพื้นที่ทั่วไปจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อสิ้นสุดวันแต่ละวัน ซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวและในอากาศระหว่างวัน

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ป่วยที่มีความกังวลหรือกลัวการทำฟัน การทำฟันทั่วไปเช่นการอุดฟัน,ขูดหินปูน ก็สามารถเลือกใช้ยาคลายความกังวลระดับแรกหรือระดับกลางได้

สอบถามตอนนี้!
ปรึกษาฟันออนไลน์

มาตรฐานการปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ

การปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ

โรงพยาบาลฟันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH) ใช้แนวทางระดับมาตรฐานสากลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เรามีเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อเฉพาะทางที่มีหน้าที่นำเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้วภายในโรงพยาบาล มาล้างทำความสะอาด และนำเข้าสู่กระบวน การทำปราศจากเชื้อ จัดเก็บ ทำให้อุปกรณ์ปลอดเชื้อและพร้อมในการรักษา ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอยู่เสมอ

รีวิวความพึงพอใจจากคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการที่ BIDH

 • ความปลอดภัยในระหว่างทำการรักษา และทุกๆขั้นตอน มาเป็นอันดับหนึ่ง
 • มีคุณหมอที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษา
 • สัมผัสได้ถึงมาตรฐาน การบริการของเจ้าหน้าที่ รู้สึกถึงความสะอาดและปลอดภัยของโรงพยาบาล
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การวางแผนในการรักษานั้นเหมะสม สามารถย่นระยะเวลาในการทำการรักษาทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จัดฟันใส สุขุมวิท
ทำฟันสวย เพลินจิต

สรุป

เราจะปลอดภัยมั๊ยจาก COVID-19 มั๊ยในช่วงนี้? โรงพยาบาลฟัน BIDH ให้บริการในการรักษาทางด้านทันตกรรมเฉพาะทางอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ และเจ้าหน้าที่บุคคลลากรภายในรพ.มาเป็นอันดับแรก ให้คุณมั่นใจได้ว่าเข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมกับเรา จะได้รับการรักษา อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวไกล กับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์ทางในด้านนั้น

BIDH เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์และป้องกันรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล การรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ BIDH ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการทางทันตกรรมของเรา

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า