ศูนย์การรักษาทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวล สำหรับผู้ที่กลัวทำฟัน

ทำฟัน ดมยาสลบ

การรักษาทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลคืออะไร คือการให้การรักษาทางทันตกรรมที่ทำร่วมกับการใช้ยาเพื่อช่วยให้ผู้มารับบริการรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความกังวลหรือกลัวการทำฟัน เป็นการใช้ทางเลือกการรักษาที่ช่วยลดความรู้สึกตัว ลดความรู้สึกเจ็บปวด ลดความวิตกกังวลของผู้ที่กลัวทำฟัน

โดยผู้รับบริการสามารถเลือกระดับของการรู้สึกตัวได้เพื่อให้เหมาะกับระดับความวิตกกังวลของตนเองโดยการให้บริการจะปรับปริมาณยาและประเภทของยาที่ใช้ตามระดับความรู้สึกตัวที่ผู้รับบริการเลือก

ทางเลือกในการใช้ยาคลายความกังวล

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเรามีวิสัญญีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้การรักษาทันตกรรมภายใต้การให้ยาคลายความกังวลและยาสลบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เราปฏิบัติตามแนวทาง​ของสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริกา (American Society of Anaesthesiologist: ASA) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย

ระดับของยาคลายความกังวล แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ :

1. คลายความกังวลระดับต้น (ผ่อนคลาย) สำหรับทันตกรรมทั่วไป

สามารถลดความกังวลลงได้เล็กน้อย โดยทันตแพทย์จะให้ทานยาเพื่อคลายความกังวลก่อนเริ่มทำหัตการก่อนประมาณ 30 นาที ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวแต่ใจเย็นลง และพูดคุยสื่อสารได้อย่างปกติ

อีกทางเลือกหนึ่งคือ การใช้ Nitrous Oxide หรือ ก๊าซหัวเราะ โดยทันตแพทย์จะให้ดมก๊าซหัวเราะผ่านทางจมูกขณะทำหัตถการ ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวอยู่แต่จะมีความเครียดลดลง ผ่อนคลายมากขึ้น

การให้ยาเพื่อลดระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยลง เป็นการให้ยาทางหลอดเลือดดำ (IV sedation) โดยจะปรับปริมาณยาให้เข้ากับแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย การให้ปริมาณยาในระดับต่ำๆจนทำให้เกิดความง่วง สะลึมสะลือ ช่วยลดความกลัว การให้ปริมาณยาที่มากขึ้นจะช่วยให้ผ่อนคลายหรือง่วงนอนมากขึ้นโดยจะยังไม่หลับและอาจจะจำความรู้สึกหรือเหตุการณ์ขณะทำการรักษาไม่ได้

เป็นการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ (IV sedation) ขณะทำฟัน วิสัญญีแพทย์จะควบคุมปริมาณยาที่เหมาะสมตามน้ำหนักและปฏิกิริยาของแต่ละท่าน สำหรับการให้ยาคลายความกังวลระดับนี้ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวและไม่มีความทรงจำขณะทำฟัน

การดมยาสลบ ในห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน (General Anesthesia : GA) เป็นวิธีที่ใช้เพื่อทำให้ผู้ป่วยหลับ ปราศจากความกังวลและความกลัว ผู้ป่วยจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดได้ด้วยการให้ยาระงับความรู้สึก มีการสูดดมยาสลบเข้าทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย สำหรับการใช้วิธีคลายกังวลในระดับลึกนี้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่ให้ระหว่างการรักษาด้วยเพื่อช่วยรักษาระดับอัตราการหายใจ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางที่ BIDH

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH สุขุมวิทซอย 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่กลัวทำฟัน หรือผู้ที่ต้องการใช้ยาคลายความกังวล ทั้งห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ห้องพักฟื้น (PACU) และพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล

dental operating theatre

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นห้องแรงดันบวกและเข้มงวดเรื่องความสะอาดและปราศจากเชื้อ

post anesthesia care unit

ห้องพักฟื้น หลังการผ่าตัดแบบดมยาสลบ

หลังการผ่าตัดร่วมกับการดมยาสลบ ผู้ป่วยของเราจะถูกย้ายไปดูแลที่ห้องพักฟื้น (PACU) โดยมีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

patient room

ห้องพักผู้ป่วยใน
(IN-Patient room)

ห้องพักผู้ป่วยในจะเป็นห้องพักเดี่ยวเพื่อความเป็นส่วนตัว มีทันตแพทย์/พยาบาลวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ติดตามหรือคนในครอบครัวสามารถอยู่ดูแลได้

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักสากล ผู้เข้ารับบริการทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมพยาบาลวิชาชีพ วิสัญญีแพทย์ แพทย์/ทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งต่างจากคลินิกทันตกรรมทั่วไป

Q&A | คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ที่กลัวทำฟัน

คำถามที่พบบ่อย สำหรับการรักษาทันตกรรมภายใต้ยาคลายความกังวล สำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

Q : ราคา&ค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้ยาคลายความกังวล

A : ขึ้นอยู่กับประเภทของยา ระดับที่ต้องการผ่อนคลาย และระยะเวลาการรักษา

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับผู้ที่กลัวการทำฟันระดับต้น หรือยาคลายความกังวลระดับต้น ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถปรึกษาทันตแพทย์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อหา Package ที่เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ | ปรึกษาทันตแพทย์ตอนนี้ (คลิก)

การใช้ยาคลายความกังวลอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนั้นการเลือกสถานที่ให้บริการที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงอันดับแรก

A : ไม่ใช่ มาตรฐานและขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน ตามมาตรฐานการรับรองขั้นพื้นฐานแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารตามที่กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ศูนย์ทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมสามารถยกระดับให้ทัดเทียมเป็นการรับรองโดยใช้มาตรฐานสากลได้

A : ปัจจุบันมีทางเลือกมากมายสำหรับตัวช่วยในการลดความเจ็บปวด และคลายความกังวล การรักษาทางทันตกรรมบางประเภทสามารถให้การรักษาพร้อมการใช้ไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น หรือที่เรียกว่า “ก๊าซหัวเราะ” ใช้เป็นยาช่วยคลายความกังวลระดับน้อย

นอกจากไนตรัสออกไซด์แล้ว ทางโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ยังมีการให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous sedation) ซึ่งสามารถควบคุมสภาวะคลายความกังวลได้ดีกว่า

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ในฐานะทันตแพทย์ด้านการใช้ยาเพื่อลดความกังวลสำหรับการรักษาทางทันตกรรม เรามีมาตรการป้องกันและขั้นตอนต่างๆอย่างเข้มงวดหากเกิดกรณีภาวะแทรกซ้อน

ผู้เข้ารับบริการต้องตรวจสอบกับบริษัทประกันของท่านเองว่าครอบคลุมหรือไม่ ประกันบางบริษัทครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลสำหรับผู้ป่วยใน และที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีแบบฟอร์มสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีร้องขอ) โดยส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็น

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีคำถามสามารถ ปรึกษาทันตแพทย์ ผ่านช่องทางออนไลน์กับเราโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท BIDH

ศูนย์การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลเฉพาะทาง

บริการทันตกรรม BIDH

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย2 (ถนนทางเข้าโรงแรม JW Marriott) เป็นอาคารทันตกรรมแบบครบวงจร ความสูง 7 ชั้น ถูกออกแบบมาสำหรับเป็นอาคารที่ให้การรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะ จึงมีการไหลเวียนของอากาศได้ดี

ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย มีห้องผ่าตัดที่มีความพร้อม สามารถทำหัตถการทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบได้อย่างปลอดภัย มีทีมวิสัญญีแพทย์ แพทย์/ทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมชั้นนำระดับประเทศหลายท่าน ซึ่งเป็นทันตแพทย์ มีประสบการณ์และทักษะสูง ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจบการศึกษาระดับนานาชาติ

ทีมดูแลการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวล

1. ทีมวิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ได้รับใบอนุญาตและมีประสบการณ์สูง มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด และลดความกังวลสำหรับการรักษาทางการแพทย์ทั่วไปและงานทันตกรรม เราได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติทีมแพทย์และทันตแพทย์ของเราทั้งหมดอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้วิสัญญีแพทย์ของเราให้การรักษาด้วยวิธีทำการดมยาสลบเกือบทุกวัน ซึ่งถือเป็นบทบาทที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการให้การรักษา รวมถึงต้องสามารถจัดการกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

Lt.Col. Krisana Nongnuang, MD.

พ.ท.นพ.กฤษณะ นองเนือง ,MD.

 • Mahidol University (Phramongkutklao College of Medicine) M.D. (First Class Honors and Gold Medal Award)
 • Certificate of Anesthesiology, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiovascular and Thoracic anesthesia, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiac anesthesia, Bundeswehrkrankenhaus Koblenz, Germany
พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

พ.ท.พญ.วรรณวิภา พฤกษะริตานนท์ ,MD.

 • Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol UniversityClinical fellowship in Pain Management
 • Phramongkutklao Hospital Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
 • Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University Degree of Medical Doctor
การใช้ยาระงับประสาท

2. ทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์ที่ปรึกษา

ทีมทันตแพทย์ของ BIDH หลายท่านไม่เพียงแต่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำจากอเมริกาเท่านั้น ยังมีทักษาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการให้การรักษากรณีที่มีความซับซ้อน
 
ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีทันตแพทย์ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการวางแผนประสานงานกันระหว่างทีมแพทย์ที่ปรึกษา วิสัญญีแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดและความปลอดภัยของผู้มารับบริการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเรา …คลิกดูประวัติหมอทำฟัน BIDH
nurse dental hospital

3. พยาบาลวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน เมื่อมารับบริการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลที่ BIDH จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์สูง อดทน และใจดี

พยาบาลของเราทุกท่านได้รับการรับรองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการให้บริการจากพยาบาลและวิสัญญีแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

รีวิว การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวล

ผู้ที่กลัวการทำฟัน ได้เลือกมารับบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรม (BIDH) โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ :

 1. เน้นการรักษาที่มีความปลอดภัย
 2. มีมาตรฐานการรักษาสูง และให้การรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง
 3. สถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ
 4. มีเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการตรวจวินิจฉัย มีทางเลือกสำหรับลดความเจ็บปวดให้กับผู้ที่กลัวทำฟัน

รีวิวจากผู้รับบริการของเรา

จุดจบของ “ความกลัวในการทำฟัน”

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพียง สแกน QR Code ที่นี่

ปรึกษาหมอฟันออนไลน์
ปรึกษาฟันออนไลน์

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

pain free dentistry
BIDH Nurses
ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับทันตกรรมการใช้ยาสลบที่ BIDH

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า