ศูนย์การรักษาทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวล สำหรับผู้ที่กลัวทำฟัน

กลัวทำฟัน

การรักษาทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลคืออะไร คือการให้การรักษาทางทันตกรรมที่ทำร่วมกับการใช้ยาเพื่อช่วยให้ผู้มารับบริการรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความกังวลหรือกลัวการทำฟัน เป็นการใช้ทางเลือกการรักษาที่ช่วยลดความรู้สึกตัว ลดความรู้สึกเจ็บปวด ลดความวิตกกังวลของผู้ที่กลัวทำฟัน

โดยผู้รับบริการสามารถเลือกระดับของการรู้สึกตัวได้เพื่อให้เหมาะกับระดับความวิตกกังวลของตนเองโดยการให้บริการจะปรับปริมาณยาและประเภทของยาที่ใช้ตามระดับความรู้สึกตัวที่ผู้รับบริการเลือก

ทางเลือกในการใช้ยาคลายความกังวล

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ของเรามีวิสัญญีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้การรักษาทันตกรรมภายใต้การให้ยาคลายความกังวลและยาสลบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เราปฏิบัติตามแนวทาง​ของสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริกา (American Society of Anaesthesiologist: ASA) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย

ระดับของยาคลายความกังวล แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ :

1. คลายความกังวลระดับต้น (ผ่อนคลาย) สำหรับทันตกรรมทั่วไป

สามารถลดความกังวลลงได้เล็กน้อย โดยทันตแพทย์จะให้ทานยาเพื่อคลายความกังวลก่อนเริ่มทำหัตการก่อนประมาณ 30 นาที ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวแต่ใจเย็นลง และพูดคุยสื่อสารได้อย่างปกติ

อีกทางเลือกหนึ่งคือ การใช้ Nitrous Oxide หรือ ก๊าซหัวเราะ โดยทันตแพทย์จะให้ดมก๊าซหัวเราะผ่านทางจมูกขณะทำหัตถการ ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวอยู่แต่จะมีความเครียดลดลง ผ่อนคลายมากขึ้น

2. คลายความกังวลระดับกลาง (กึ่งรู้สึกตัว) โดยให้ยาลดความกังวลแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เหมาะสำหรับการรักษารากฟัน การทำครอบฟัน

การให้ยาเพื่อลดระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยลง เป็นการให้ยาทางหลอดเลือดดำ (IV sedation) โดยจะปรับปริมาณยาให้เข้ากับแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย การให้ปริมาณยาในระดับต่ำๆจนทำให้เกิดความง่วง สะลึมสะลือ ช่วยลดความกลัว การให้ปริมาณยาที่มากขึ้นจะช่วยให้ผ่อนคลายหรือง่วงนอนมากขึ้นโดยจะยังไม่หลับและอาจจะจำความรู้สึกหรือเหตุการณ์ขณะทำการรักษาไม่ได้

3. คลายความกังวลระดับลึก โดยให้ยาคลายความกังวลแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เหมาะสำหรับการทำรากฟันเทียมหลายซี่ งานศัลยกรรมภายในช่องปาก รวมถึงการถอนฟันหลายซี่และการผ่าฟันคุด

เป็นการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ (IV sedation) ขณะทำฟัน วิสัญญีแพทย์จะควบคุมปริมาณยาที่เหมาะสมตามน้ำหนักและปฏิกิริยาของแต่ละท่าน สำหรับการให้ยาคลายความกังวลระดับนี้ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวและไม่มีความทรงจำขณะทำฟัน

4. การดมยาสลบ สำหรับการรักษาทันตกรรมแบบเต็มรูปแบบ หรือการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน

การดมยาสลบ ในห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน (General Anesthesia : GA) เป็นวิธีที่ใช้เพื่อทำให้ผู้ป่วยหลับ ปราศจากความกังวลและความกลัว ผู้ป่วยจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดได้ด้วยการให้ยาระงับความรู้สึก มีการสูดดมยาสลบเข้าทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย สำหรับการใช้วิธีคลายกังวลในระดับลึกนี้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่ให้ระหว่างการรักษาด้วยเพื่อช่วยรักษาระดับอัตราการหายใจ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางที่ BIDH

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH สุขุมวิทซอย 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่กลัวทำฟัน หรือผู้ที่ต้องการใช้ยาคลายความกังวล ทั้งห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ห้องพักฟื้น (PACU) และพยาบาลวิชาชีพคอยดูแล

dental operating theatre

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เป็นห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นห้องแรงดันบวกและเข้มงวดเรื่องความสะอาดและปราศจากเชื้อ

post anesthesia care unit

ห้องพักฟื้น หลังการผ่าตัดแบบดมยาสลบ

หลังการผ่าตัดร่วมกับการดมยาสลบ ผู้ป่วยของเราจะถูกย้ายไปดูแลที่ห้องพักฟื้น (PACU) โดยมีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

patient room

ห้องพักผู้ป่วยใน
(IN-Patient room)

ห้องพักผู้ป่วยในจะเป็นห้องพักเดี่ยวเพื่อความเป็นส่วนตัว มีทันตแพทย์/พยาบาลวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ติดตามหรือคนในครอบครัวสามารถอยู่ดูแลได้

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักสากล ผู้เข้ารับบริการทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมพยาบาลวิชาชีพ วิสัญญีแพทย์ แพทย์/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งต่างจากคลินิกทันตกรรมทั่วไป

Q&A | คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ที่กลัวทำฟัน

คำถามที่พบบ่อย สำหรับการรักษาทันตกรรมภายใต้ยาคลายความกังวล สำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

Q : ราคา&ค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้ยาคลายความกังวล

A : ขึ้นอยู่กับประเภทของยา ระดับที่ต้องการผ่อนคลาย และระยะเวลาการรักษา

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับผู้ที่กลัวการทำฟันระดับต้น หรือยาคลายความกังวลระดับต้น ราคา 2,250 บาท ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถปรึกษาทันตแพทย์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อหา Package ที่เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ | ปรึกษาทันตแพทย์ตอนนี้ (คลิก)

การใช้ยาคลายความกังวลอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนั้นการเลือกสถานที่ให้บริการที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงอันดับแรก

Q : มาตรฐานและขั้นตอนการใช้ยาคลายความกังวลเหมือนกันหมดทุกที่ใช่หรือไม่

A : ไม่ใช่ มาตรฐานและขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน ตามมาตรฐานการรับรองขั้นพื้นฐานแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารตามที่กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ศูนย์ทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมสามารถยกระดับให้ทัดเทียมเป็นการรับรองโดยใช้มาตรฐานสากลได้

Q : ที่ศูนย์การรักษาทันตกรรม BIDH มีใช้ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide) หรือก๊าซหัวเราะหรือไม่

A : ปัจจุบันมีทางเลือกมากมายสำหรับตัวช่วยในการลดความเจ็บปวด และคลายความกังวล การรักษาทางทันตกรรมบางประเภทสามารถให้การรักษาพร้อมการใช้ไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น หรือที่เรียกว่า “ก๊าซหัวเราะ” ใช้เป็นยาช่วยคลายความกังวลระดับน้อย

นอกจากไนตรัสออกไซด์แล้ว ทางโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ยังมีการให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous sedation) ซึ่งสามารถควบคุมสภาวะคลายความกังวลได้ดีกว่า

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาเพื่อลดความกังวลสำหรับการรักษาทางทันตกรรม เรามีมาตรการป้องกันและขั้นตอนต่างๆอย่างเข้มงวดหากเกิดกรณีภาวะแทรกซ้อน

Q : ประกันครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายกังวลหรือไม่

ผู้เข้ารับบริการต้องตรวจสอบกับบริษัทประกันของท่านเองว่าครอบคลุมหรือไม่ ประกันบางบริษัทครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลสำหรับผู้ป่วยใน และที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีแบบฟอร์มสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีร้องขอ) โดยส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็น

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีคำถามสามารถ ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์กับเราโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท BIDH

ศูนย์การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลเฉพาะทาง

บริการทันตกรรม BIDH

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย2 (ถนนทางเข้าโรงแรม JW Marriott) เป็นอาคารทันตกรรมแบบครบวงจร ความสูง 7 ชั้น ถูกออกแบบมาสำหรับเป็นอาคารที่ให้การรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะ จึงมีการไหลเวียนของอากาศได้ดี

ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย มีห้องผ่าตัดที่มีความพร้อม สามารถทำหัตถการทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบได้อย่างปลอดภัย มีทีมวิสัญญีแพทย์ แพทย์/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมชั้นนำระดับประเทศหลายท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และทักษะสูง ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจบการศึกษาระดับนานาชาติ

ทีมดูแลการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวล

1. ทีมวิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ได้รับใบอนุญาตและมีประสบการณ์สูง มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด และลดความกังวลสำหรับการรักษาทางการแพทย์ทั่วไปและงานทันตกรรม เราได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติทีมแพทย์และทันตแพทย์ของเราทั้งหมดอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้วิสัญญีแพทย์ของเราให้การรักษาด้วยวิธีทำการดมยาสลบเกือบทุกวัน ซึ่งถือเป็นบทบาทที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการให้การรักษา รวมถึงต้องสามารถจัดการกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

Lt.Col. Krisana Nongnuang, MD.

พันโท นพ.กฤษณะ นองเนือง

 • Mahidol University (Phramongkutklao College of Medicine) M.D. (First Class Honors and Gold Medal Award)
 • Certificate of Anesthesiology, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiovascular and Thoracic anesthesia, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiac anesthesia, Bundeswehrkrankenhaus Koblenz, Germany
พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

 • Doctor of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University
 • Fellowship on Pain Management, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • Thai Board of Anesthesiology
 • Thai Sub-specialty Board of Pain Management
การใช้ยาระงับประสาท

2. ทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์ที่ปรึกษา

ทีมทันตแพทย์ของ BIDH หลายท่านไม่เพียงแต่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำจากอเมริกาเท่านั้น ยังมีทักษาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการให้การรักษากรณีที่มีความซับซ้อน
 
ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มีทันตแพทย์ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการวางแผนประสานงานกันระหว่างทีมแพทย์ที่ปรึกษา วิสัญญีแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดและความปลอดภัยของผู้มารับบริการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเรา …คลิกดูประวัติหมอทำฟัน BIDH
nurse dental hospital

3. พยาบาลวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน เมื่อมารับบริการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวลที่ BIDH จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์สูง อดทน และใจดี

พยาบาลของเราทุกท่านได้รับการรับรองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการให้บริการจากพยาบาลและวิสัญญีแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

รีวิว การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การใช้ยาคลายความกังวล

ผู้ที่กลัวการทำฟัน ได้เลือกมารับบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรม (BIDH) โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ :

 1. เน้นการรักษาที่มีความปลอดภัย
 2. มีมาตรฐานการรักษาสูง และให้การรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง
 3. สถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ
 4. มีเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการตรวจวินิจฉัย มีทางเลือกสำหรับลดความเจ็บปวดให้กับผู้ที่กลัวทำฟัน

รีวิวจากผู้รับบริการของเรา

จุดจบของ “ความกลัวในการทำฟัน”

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพียง สแกน QR Code ที่นี่

ปรึกษาหมอฟันออนไลน์
ปรึกษาฟันออนไลน์

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

pain free dentistry
BIDH Nurses
ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับทันตกรรมการใช้ยาสลบที่ BIDH