เปิด “โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล” ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร

soft opening bangkok dental hospital

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) หรือ โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 ได้จัดงาน Soft Launch Opening ขึ้น เน้นให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางทางทันตกรรมแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้มาตรฐานการปลอดเชื้อ และเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงเน้นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก และได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดงานในวันนี้

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เราได้เป็นเกียรย่างยิ่งที่ได้ นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดงาน ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

Dental Hospital Soft Opening
dental hospital guests

“ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) กับการมีส่วนร่วมทางด้านทันตกรรมที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย พร้อมกับการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเฉพาะทาง”

สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH) ตั้งอยู่ที่ ย่านเพลินจิต สามารถเข้าถึงได้ทั้งสอง ด้านจากถนนสุขุมวิทซอย 2 และถนนดวงพิทักษ์ ลงจากทางด่วนสายหลัก โดยโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ มีทั้ง หมด 7 ชั้น 33 ห้องทันตกรรม 2 ห้องทันตกรรมแบบ VIP ห้องเอ็กซเรย์ 3 มิติ ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และห้องประชุม ที่สามารถจุคนได้ถึง 200 คน ที่ชั้นบนสุด เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมทันตแพทย์ โดยคณาจารย์ และวิทยากรที่พร้อมถ่าย ทอดความรู้ให้กับทันตแพทย์ทุกท่าน

เราให้บริการรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร ดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการ ให้บริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย2 ประกอบไปด้วย ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมปริทันต์และทันต กรรมเด็ก พร้อมบริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการและญาติ รวมทั้งผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

“ในนามของผู้บริหารและนักลงทุน โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุก ท่านที่สละเวลาได้มาร่วมแสดงความยินดีในงาน Soft Opening ของทางโรงพยาบาล โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเปิดให้บริการแล้ว”

ภาพบรรยากาศภายในงาน Soft Opening โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย2

ไฮไลท์วิดีโอ Soft Launch Opening

แขกผู้มีเกียรติในงาน Soft Launch Opening ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ (BIDH) ได้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาลฟัน โดยแขกผู้มีเกียรติของเรากว่า 200 ท่าน ได้พบกับทีมผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ ทีมทันตแพทย์ และได้ลงนามเพื่อแสดงความยินดีกับทางโรงพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
Tel : 095-517-1587