การจัดฟันแบบไร้ยางรัด

Speed braces

จัดฟันเร่งด่วน การจัดฟันแบบไร้ยางรัด ฟันเคลื่อนที่เข้ารูปเรียงตัวเร็ว

การจัดฟันแบบไร้ยางรัดช่วยขจัดความยุ่งยากในการยึดลวดจัดฟันด้วยยางที่ใช้ในการจัดฟันแบบธรรมดา บางครั้งเป็นที่ทราบกันว่าการจัดฟันแบบไร้ยางรัดเป็นการจัดฟันที่รวดเร็วใช้แรงเสียดทานน้อยกว่า เจ็บน้อยกว่าและพบทันตแพทย์น้อยครั้ง

ข้อดีของการจัดฟันแบบไร้ยางรัด

นวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันแบบไร้ยางรัด :

 • ฟันเคลื่อนที่เข้ารูปเรียงตัวเร็ว
 • รักษาความสะอาดช่องปากและฟันได้ง่ายขึ้น จึงช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุและโรคเหงือก
 • เนื่องจากไม่ต้องใช้ยางรัดฟันซึ่งเป็นแหล่งสะสมของคราบหินปูนและแบคทีเรีย ทำให้สุขภาพภายในช่องปากดี
 • มาพบทันตแพทย์น้อยครั้งลง (ไม่ต้องมาทุกเดือน )

เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย กลไกบานเลื่อน ปิด-เปิด แบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดจากการรัดลวด ผลจากนวัตกรรมนี้ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว และได้ฟันที่เรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

ทันตกรรมจัดฟัน

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟันแบบเร็ว

ขั้นตอนการจัดฟัน ที่โรงพยาบาล BIDH จะเริ่มจากการปรึกษา วางแผนการรักษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือจัดฟันที่คนไข้เลือกหรือตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

เมื่อคนไข้ตัดสินใจเลือกเครื่องมือจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน ทันตแพทย์จะทำการถ่ายเอ็กซเรย์ ทำการพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา

ในกรณีที่ต้องถอนฟัน ขูดหินปูนหรืออุดฟันต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะติดเครื่องมือ

digital x-ray

Digitalized X-ray

Panoramic and Celphlometric Imaging

ขั้นตอนที่ 2 : การติดเครื่องมือ

Speed braces

ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือจัดฟันตามแนวทางแผนการรักษา ที่โรงพยาบาล BIDHทันตกรรมจัดฟันแบบทั่วไปหรือแบบไร้ยางรัด ยี่ห้อที่ใช้คือ :

 1. Metal brackets : Damon Q and 3M Gemini SL
 2. Clear brackets : Damon Clear and 3M Clarity SL

เครื่องมือการจัดฟันทุกชนิดถูกเลือกอยู่บนพื้นฐานจากเคสกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การตรวจสอบสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตและเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นทั่วโลกจากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง

ขั้นตอนที่ 3 : การปรับเครื่องมือรายเดือน

การมาปรับเครื่องมือทุกๆเดือนนั้นสำคัญมาก เพราะทันตแพทย์จะตรวจสอบความคืบหน้าและเปลี่ยนลวดจัดฟันตามระยะเวลา อาจเกิดความตึงจากการปรับและดึงเครื่องมือเพื่อให้อยู่ในแนวที่เหมาะสม

พบทันตแพทย์ทุกๆ 6-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือจัดฟัน

consult braces

ขั้นตอนที่ 4 : การถอดเครื่องมือจัดฟันและทำเครื่องมือคงสภาพฟัน

หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว ทันตแพทย์จะทำการถ่ายเอ็กซเรย์หลังการรักษา และถอดเครื่องมือ

ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากทำเครื่องมือคงสภาพฟัน คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเป็นการคงสภาพฟันให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

removable retainers
กลับไปด้านบน ทันตกรรมจัดฟันอื่นๆ

Self-Ligating Braces

Speed braces

Self-Ligating Braces

Self-ligating braces removes the need for o-rings or elastic bands used in conventional braces. Sometimes also know as speed braces, self-ligating braces uses less frictional force during teeth straightening.

Benefits of Self-Ligating Braces

Self-ligating innovation has advantages:

 • make your braces easier to clean with open design to helps maintain good hygiene easily
 • eliminates the hassle of stained elastics so there is no o-rings that attracts plaque
 • potentially for faster appointments with your orthodontist 

The passive self-ligating braces enables treatment without tightening. The braces has a light high-technology shape-memory wires that move teeth faster and require fewer adjustments.

Orthodontics

Orthodontic Dental Specialization

Self Ligating Braces Treatment Process

At BIDH orthodontic dental center, your teeth straightening procedure starts with a discussion and consultation on various orthodontic treatment options for your case.

Step 1 : Planning and Pre-orthodontic Treatments

Upon you’re decision to start clear braces orthodontic treatment, your dentist Digital panoramic and cephalometric x-ray images are taken. A study model is also made for treatment planning.

Any prior dental treatments such as tooth removal, teeth cleaning, scaling, polishing or dental fillings is cleared to the placement of clear braces.

digital x-ray

Digitalized X-ray

Panoramic and Celphlometric Imaging

Step 2 : Placement of  Braces

 
Speed braces

Your orthodontist is places on the self-ligating brackets. At BIDH orthodontic dental clinic, self-ligating braces include:

 1. Metal brackets : Damon Q and 3M Gemini SL
 2. Clear brackets : Damon Clear and 3M Clarity SL

These braces systems are chosen for their established scientific studies, functional advancements and are from top reputable companies.

Step 3 : Monthly Adjustments Visits

Attending your monthly adjustments with your orthodontist is important. Your orthodontist checks your progress and changes the arch wire periodically throughout your treatment. The slight tension from the arch wire pushes and pulls your teeth into alignment, reshaping the sockets that hold them in place.

Monthly visits checks are done around every 6 to 8 weeks depending on the type of speed braces you have opted for.

consult braces

Step 4 : Removal of Brackets & Retainers

After teeth has shifted into position at the end of your orthodontic treatment, your orthodontist takes a set of panoramic and cephalometric x-rays and removes the self-ligating brackets over teeth.

Your dentist takes a teeth impression to have retainers made. Wear the retainers continuously and consistently as instructed to maintain teeth positioning.

removable retainers

Teeth Straightening FAQs

Studies and research papers varies. The length of your orthodontic treatment will depend on each individual case and complexity. Speed braces may enable faster  visits due to quicker monthly adjustment without the need to change o-rings. There is no significant evidence that traditional metal or clear braces or other braces types is any less effective or slower than self-ligating braces on overall orthodontic treatment.

As there is less frictional forces from self-ligating brackets, this reduces sliding friction and potentially reduces pain or discomfort fitting front to back teeth. Invisalign braces is another orthodontic appliance option for individuals worried about pain and discomfort as it is removable.  

Yes, regardless of what braces types is opted. Upon completion of of teeth straightening, retention is still needed. You can check with your dentist whether you should wear retainers only at night or for few hours during the day after treatment.

Get more information on bangkok braces and straigthening teeth with damon braces and 3M clarity SL braces.

Back to Top More on Other Braces Types

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า