การฆ่าเชื้อโรคและเครื่องมือทันตกรรม

Dental Sterilization

การฆ่าเชื้อโรคและเครื่องมือทันตกรรม

การฆ่าเชื้อโรค

การฆ่าเชื้อโรคอธิบายถึงกระบวนการที่ทำลายหรือกำจัดชีวิตจุลินทรีย์ทุกรูปแบบ การฆ่าเชื้อโรคอธิบายกระบวนการที่กำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจำนวนมากหรือทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ อุณหภูมิและค่า pH ของกระบวนการฆ่าเชื้อ วิธีการฆ่าเชื้อและกระบวนการติดเชื้อ ซึ่งขั้นตอนสำคัญนั้นได้รับการคุ้มครองและมีการตรวจสอบทุกวันที่โรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในขณะที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมกับเรา :

 1. นโยบายและการควบคุมการฆ่าเชื้อโรค
 2. แผนกจ่ายกลางวัสดุปลอดเชื้อ(CSSD)
 3. การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์
 4. การควบคุมคุณภาพน้ำใน CSSD
 5. การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องมือแพทย์
 6. การกระจายและการเก็บรักษาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 7. การตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อโรค
 8. ระบบตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
 9. ห้องทันตกรรมที่สะอาดและถูกสุขอนามัย
 10. ระบบดูดอากาศถ่ายเทแรงสูง
 11. เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรค – เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและตัวชี้วัด

1. นโยบายและการควบคุมการฆ่าเชื้อโรค

ออกแบบและสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโรงพยาบาลทันตกรรมประเทศไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยนโยบายการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อของ American Joint Comission International (JCI)

มาตรฐาน JCI อยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดขึ้นโดยมีมาตรฐานความสะอาดของโรงพยาบาลและเทคนิคการฆ่าเชื้อโดยองค์กรซึ่งรวมถึง:

 • มาตรฐานของอเมริกาโดยศูนย์ควบคุมโรค (CDC)
 • องค์การอนามัยโลก (WHO))
 • สมาคมทันตกรรมอเมริกัน (ADA)
 • สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการติดเชื้อและระบาดวิทยา (APIC)
 • สมาคมพยาบาลวิชาชีพ (AORN)
 • สมาคมเพื่อความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ (AAMI)
 • องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)

โรงพยาบาลทันตกรรมของเราผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย ด้วยขั้นตอนที่เหนือกว่าข้อกำหนด เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับต้น ๆ ของเรา

มีการกำหนดนโยบายและการควบคุมการฆ่าเชื้อเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยทุกรายในทุกครั้ง และเพื่อให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยอย่างละเอียดที่ทำในชีวิตประจำวันรวมถึง :

 • น้ำที่กรองด้วยอุลตร้าไวโอเลตและโอโซน
 • รายการของที่ใช้แล้วทิ้ง
 • การปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ
 • ชุดป้องกัน
 • การกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ
กลับไปด้านบน

2. แผนกจ่ายกลางวัสดุปลอดเชื้อ(CSSD)

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ใช้แนวทางสากลในการฆ่าเชื้อที่นำเสนอคำแนะนำจากพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการที่ต้องการสำหรับการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อภายในกระบวนการและการไหลของการฆ่าเชื้อ

เครื่องมือทันตกรรมเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการรักษาทางทันตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง เครื่องมือต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ ที่โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง แต่ยังรวมถึงการออกแบบและวิธีการที่สะอาดและปลอดเชื้อ

ในการฆ่าเชื้อนั้นมาตรฐานของเราจะเหนือกว่าของคนไทยที่โรงพยาบาลทันตกรรมในประเทศไทย เราใช้วัสดุที่ไม่ขัดแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อปกป้องเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อของเรา ซึ่งมีความต้านทานต่อแบคทีเรียมากกว่าการขัดแบบเดิมที่ใช้กันทั่วไปในคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลทั่วไป

กลับไปด้านบน

3. การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องมือทันตกรรมที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเราผ่านการตรวจหลายรอบเพื่อความปลอดภัยโดยรวมและการฆ่าเชื้อโดยรวม เครื่องมือทันตกรรมจะถูกแช่ในสารที่ทำความสะอาดเอนไซม์หลาย ๆ อันเพื่อความสะอาดก่อนฆ่าเชื้อ เอนไซม์ย่อยสารคัดหลั่งของมนุษย์ทั้งหมดรวมถึง เลือด น้ำลาย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเมือกโพลีแซคคาไรด์ที่มีแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นไปได้ หลังจากนั้นเครื่องมือจะถูกวางไว้ในเครื่องอัลตราโซนิกเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกเล็ก ๆ หรือมองไม่เห็นติดอยู่ในมุมหรือเกลียวของเครื่องมือ

กลับไปด้านบน

4. การควบคุมคุณภาพน้ำใน CSSD

คุณภาพน้ำเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะอาจส่งผลต่อการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ กระบวนการฆ่าเชื้อและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์ทันตกรรม และหลักการใช้ น้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในทำความสะอาดอุปกรณ์และการจัดการอุปกรณ์

โรงพยาบาลทันตกรรมประเทศไทยตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแนวทางของ AAMI คุณภาพน้ำเป็นตัวบ่งบอกระดับความสกปรกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำ การล้างครั้งแรกอาจใช้น้ำประปา แต่ในระหว่างการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำความสะอาดขั้นสุดท้ายแล้ว น้ำจะต้องผ่านการบำบัดตามเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับไอออนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์สารอินทรีย์จะถูกตรวจสอบ

กลับไปด้านบน

5. การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องมือแพทย์

หน่วยฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ใช้เพื่อรักษาอุปกรณ์ทางคลินิก เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้รับการบรรจุและปิดผนึกด้วยเครื่องอัดแบบแรงกระตุ้นอัตโนมัติ จากนั้นนึ่งด้วยเครื่องนึ่งอัตโนมัติแบบสูญญากาศใน viewpacks เครื่องใช้ทางทันตกรรมทุกชุดจะจัดเรียงตามวันที่และชุดพร้อมตัวชี้วัดทางเคมี

เครื่อง Autoclave ได้รับการทดสอบทุกวันเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ viewpacks โรงพยาบาลทันตกรรมของเราในประเทศไทยได้แยกเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือออกเป็นชิ้นงานทางคลินิก หลังจากที่เครื่องมือถูกนึ่งอัตโนมัติ เครื่องมือจะถูกตรวจสอบใหม่บรรจุลงวันที่และเก็บไว้ในพื้นที่สะอาดแยกต่างหาก

กลับไปด้านบน

6. การกระจายและการเก็บรักษาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

แผนกการฆ่าเชื้อที่เป็นศูนย์กลางของเราจัดห้องให้พื้นที่ที่สะอาดและสกปรกแยก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเครื่องมือ เครื่องมือทำความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อนั้นจะถูกเก็บรักษาอย่างสม่ำเสมอภายใต้อุณหภูมิเย็นและมีความชื้น เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอยู่ในสถานที่หากเกิดไฟฟ้าดับ

กลับไปด้านบน

7. การตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อโรค

ในทุกขั้นตอนตัวบ่งชี้ทางเคมีและเครื่องตรวจวัดจะทำการตรวจสอบซ้ำและยืนยันอีกครั้งว่าเครื่องมือปลอดเชิ้อและเครื่องฆ่าเชื้อของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ BIDH การวัดเชิงกลของเครื่องนึ่งอัตโนมัติของเราจะถูกทำชาร์ตทุกรอบเครื่อง อุณหภูมิความแตกต่างของแสงการอ่านมาตรวัดความดันจะถูกบันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลาก่อน และหลังการฉีดวัคซีนอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องมือทันตกรรม autoclaved จะมีเทปติดอยู่ที่ภายนอกพัสดุแต่ละพัสดุ ว่าพัสดุไหนได้มีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแล้ว นอกจากนี้ตัวชี้วัดภายในที่ใช้ 3M Sterigage ยังใช้เพื่อตรวจสอบว่าพัสดุแต่ละชิ้นของชุดเครื่องมือทันตกรรมที่สำคัญได้รับการสัมผัสกับไอน้ำที่อุณหภูมิและเวลาที่ถูกต้อง การตรวจ Steriage เป็นการตรวจสอบระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการตรวจใช้เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อและการเสียชีวิต

กลับไปด้านบน

8. ระบบตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

การควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งการที่มีเครื่องจักรที่ใช้แรงดันไอน้ำหรือหม้อนึ่งความดันก็ไม่ได้รับประกันว่าจะผ่านการฆ่าเชื้อทั้งหมด นอกเหนือจากการตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางเคมีโรงพยาบาลทันตกรรมของเรายังใช้การตรวจสอบทางชีวภาพสองระดับด้านบนของการตรวจสอบสารเคมีสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญ

ระบบตรวจสอบอย่างรวดเร็วทางชีวภาพ Attest โดย 3M ESPE ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของความพยายามในการฆ่าเชื้อของเราทุกวัน 3M Attest Sterilization เป็นระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเชื่อถือได้ด้วยประวัติผลิตภัณฑ์ 20 ปีโดยใช้ระบบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการตรวจสอบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบการฆ่าเชื้อของ Attest นั้นใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมและมาตรฐานการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรมของเรานั้นได้รับการรับรองอย่างดีและสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

การมีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในตัวเองช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนอย่างมีนัยสำคัญ การตรวจสอบทางชีวภาพจะช่วยลดผลบวกที่ผิดพลาดและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

กลับไปด้านบน

9. ห้องทันตกรรมที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

เก้าอี้ทำฟันที่ห้องทันตกรรมของเราจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานทุกครั้ง ผ้าเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวที่มีสารฆ่าเชื้อระดับสูงจะใช้กับหน่วยทันตกรรมของเราในระหว่างการทำความสะอาด

ยาฆ่าเชื้อระดับสูงที่ใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรมของเราได้รับการทดสอบและรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพต่อแบคทีเรียและเชื้อ Staphylooccus aureus Mycobacterium วัณโรค, Psuedomonas aeruginosa, Salmonella enteric, Trichophyton mentagrophytes จะถูกปิดการใช้งานภายใน 3 นาทีหลังจากสัมผัสกับยาฆ่าเชื้อ ในขณะที่ MRSA, VRE, staphylococcus aureus ลดความไวต่อยา vancomycin, เอดส์ (HIV), ไวรัสตับอักเสบบี, C, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A2, และ Herpes simplex type 1 และ 2 ถูกปิดใช้งานภายใน 2 นาที

กลับไปด้านบน

10. ระบบดูดอากาศถ่ายเทแรงสูง

เนื่องจาก BIDH มีการวางแผนและยกระดับในฐานะโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม อาคารของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานและทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมที่ติดตั้งระบบดูดอากาศแรงสูงทั่วทั้งอาคาร สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมด ไอระเหยของปรอท และสารระเหยที่เป็นอันตรายใด ๆ ในอากาศจะถูกกำจัดออกอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยของเรา

วัสดุและอุปกรณ์ของเราได้รับการคัดสรรและออกแบบมาเพื่อป้องกันการดักจับฝุ่นการปนเปื้อนของแบคทีเรีย

กลับไปด้านบน

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

ข้อสรุป

หากคุณและตัวเลือกครอบครัวของคุณต้องการความปลอดภัยจาก เครื่องมือทันตกรรม โดยต้องการเครื่องมือโดยเฉพาะสำหรับคุณและ / หรือครอบครัวของคุณ โรงพยาบาลทันตกรรมประเทศไทยสามารถทำการจองรักษาความปลอดภัยและทำหัตถการส่วนตัวของคุณเฉพาะกับคุณและ / หรือครอบครัวของคุณในระหว่างที่คุณเข้ารับการตรวจฟันกับเรา กรุณาถามเจ้าหน้าที่ของเราหากคุณต้องการเลือกตัวเลือกที่เป็นส่วนตัวที่คลินิกของเราสำหรับคุณและครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Sukhumvit Dental Hospital

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก

สุขุมวิทซอย 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Sterilization

การควบคุม Sterilzation

ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Dentistry Concepts

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล

สแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
dental operating theatre

ห้องปฏิบัติการ

ทันตกรรมนอนหลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Technology

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

Dental Sterilization

Dental Sterilization

Dental Sterilization

Dental Sterilization & Disinfection

Sterilization describes a process that destroys or eliminates all forms of microbial life. Disinfection describes a process that eliminates many or all pathogenic microorganisms. Factors that affect the efficacy of disinfection and dental sterilization include cleaning of the medical devices,temperature and pH of the disinfection process, methodology of sterilization and infection process. Of which, the crucial steps, are covered and looked at daily at our dental hospital for the safety of our patients whilst getting dental treatment with us:

 1. Sterilization Policies and Controls
 2. Central Sterile Supply Management (CSSD)
 3. Cleaning of Medical Devices
 4. Water Quality Control in CSSD
 5. Inspection and Packaging of Medical Devices
 6. Sterilized Distribution and Storage
 7. Sterilized Process Monitoring
 8. Biological Sterilization Indicator Verification System
 9. Dental Treatment Rooms Cleanliness
 10. Building High-powered Air Ventilation Suction System
 11. Sterilization Technologies – Autoclaves & Indicators

1. Dental Sterilization Policies and Controls

Designed and constructed right from start, dental hospital thailand has been set up with American Joint Comission International (JCI) sterilization processes sterilization policies and controls in mind.

The JCI standards are based on established scientific principles, hospital cleanliness standards and sterilization techniques by organization that include:

 • American standards by Center of Disease Contorls (CDC)
 • World Health Organization (WHO)
 • American Dental Association (ADA)
 • Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)
 • Association of periOperative Registered Nurses (AORN)
 • Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
 • US Food & Drug Administration (FDA)

Our dental hospital meets and exceeds required standards in Thailand with steps beyond requirements as patient safety is our top priortiy.

Sterilization policies and control are set up to provide a clean, disinfected environment for each and every patient everytime. To adhere for a clean and safe environment, detailed initatives done on daily basis include:

 • ultra-violet and ozonation filtered water
 • disposable items
 • hand hygiene adherence
 • protection wear
 • general and infectious waste disposal
Back to Top

2. Central Sterile Supply Management (CSSD)

BIDH dental hospital uses the international guideline for disinfection and dental sterilization that presents evidence-based recommendations on the preferred methods for cleaning, disinfection and sterilization within ur sterilization processes and flow.

Dental instruments are precision tools used in dental treatments impacting patients directly. Instruments require regular maintenance. At BIDH dental hospital, selection of equipments and instruments are chosen with considerations made not just for its technological advancements functionalitly but also on cleanliness and sterilization designs and approach.

Sterilization efforts goes further than standard thai requirements at Dental hospital Thailand. We use single use non-woven materials to protect our sterilized dental instruments that are is more bacteria resistant than conventional woven wraps normally used at normal dental clinics and hospitals.

Back to Top

3. Cleaning of Medical Devices

Dental instruments at our dental hospital undergoes several rounds of checks to ensure total safety and total sterilization. Dental instruments are initially soak in rapid multi-enzyme detergent for pre-disinfectant cleaning. The enzymes digest all human secretions including blood, saliva, proteins, carbohydrates, lipids and mucopolysaccharides that carries possible bacteria and viruses. Thereafter, the instruments are placed in ultrasonic machines to clean and remove tiny or invisible dirt trapped in instrument corners or spiral.

Back to Top

4. Water Quality Control in CSSD

Water quality is an important consideration that can affect cleaning, disinfection, sterilization processes and the longevity of dental equipments and instrucments. Water is one of the components for device decontamination and equipment management.

Dental hospital Thailand looks water quality based on AAMI guidelines. Water quality is the descriptor of the levels of various impurities present in water. Initial rinsing may use tap water, but during final rinsing of cleaned medical devices, treated water of more stringent criteria for ions, microorganisms, organics are checked for.

Back to Top

5. Inspection and Packaging of Medical Devices

International standards CE certified sterilization units are used to maintain clinical handpieces. Our appliances are individually packed and sealed by an impulse autosealer machine then autoclaved by pre-vacuumed autoclave units in viewpacks. Every single pack of dental appliance is dated by date and batch with chemical indicators indications.

Autoclave machines are tested daily for its effectiveness to sterilize viewpacks. Our dental hospital in Thailand separates autoclave machines for sterilization of instruments to clinical handpieces. After instruments are autoclaved, instrument are re-checked, packed, dated and stored in a separate clean area

Back to Top

6. Sterilized Storage and Distribution

Our central supply sterilie department organizes its rooms to flow through in separate clean and dirty areas to prevent potential cross-contamination of instruments. Sterilized clean instruments are consistently kept under controlled cool temperatures and humidity to prevent bacteria growth. Backup generators are in place should a power supply disturbance occur.

Back to Top

7. Sterilization Process Monitoring

At every stage, chemical indicators and measurement monitors are made to double check and re-confirm that instruments are sterile and our sterilization machines are performing effectively. At BIDH, mechanical measurements on our autoclaving machines are charted at every machine cycle. Temperature, light differentiates, pressure gauge readings are recorded during each pre and post vaccuum autoclaving period.

For the autoclaved dental instruments, sterile tape external indicators mark the individual packs that have undergone steam sterilization. Additionally, internal indicators using 3M Sterigage is also used to check that each parcel of critical dental instrument package has been exposed to steam at the correct temperature and time. The Steriage check is Class 5 level check, the highest level of examination, used to determine factors affecting treatment infection and death.

Back to Top

8. Biological Sterilization Indicator Verification System

Infection control and dental sterilizations is of top priority. Simply having pressure-steam machines or autoclaves does not guarantee total sterilization. Aside from chemical indicator checks, our dental hospital uses double level biological checks on top of chemical checks for critical instruments and equipment.

The Attest Biological Rapid Monitoring System by 3M ESPE is used to verify the effectiveness of our sterilization efforts daily. The 3M Attest sterilization is a proven and reliable system with a 20 year product history using biological indicator system for monitoring steam sterilization. The Attest sterilizations system is used to ensure that our dental hospital sterilization controls and standards are well assured and above those of required standards.

Having a self-contained biological indicators significantly reduce the possibility of contamination. Biological checks minimize false positives and ensure more accurate results.

Back to Top

9. Dental Treatment Rooms Cleanliness

Planmeca dental care units at our dental treatment rooms are cleaned and disinfected after every single use with patient. Single-use disposable towels that contains high level disfectants are used with our dental units during cleaning.

The pre-selected high level disfectant used at our dental hospital is tested and clinically certifed to be effective against bacteria and staphylooccus aureus. Mycobacterium Tuberculosis, Psuedomonas aeruginosa, Salmonella enteric, Trichophyton mentagrophytes are disactivated within 3 minutes of contact to the disinfectant. Whilst, MRSA,VRE, staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin, AIDS (HIV), Hepatitis B, C, Influenza A2 Virus as well as Herpes simplex types 1 and 2 are disabled within 2 minutes.

Back to Top

10. High-powered Air Ventilation Suction System

Because BIDH is planned and built ground up as a specialist dental hospital, our building is designed specificially to operate and function as a dental hospital fitted with high-powered air ventilation suction system throughout the building and in each treatment room. This ensures that all contaminates, any mercury vapours and any harmful evaporable contents in the air are safely removed creating a safe environment for our patients.

Our operating theatre rooms fixtures, materials and equipment are seamless chosen and designed to prevent dust traps, bacteria contamination.

Back to Top

About Us

At a Glance

Facilities

5,933 sqm. space
7 storey building
33 Dental Treatment Rooms
2 VIP Treatment Rooms
1 Dental Emergency Room
1 Operating theater
2 Post-Anesthesia Care Unit (PACU)
4 Inpatient Rooms
1 Consultation Room
4 Panoramic and CT Scan
2 Meeting Rooms
1 Conference Hall
Basement Parking
Handicapped Toilet

Safety Mechanisms

Central Supply Sterile Department (CSSD)
Fire Protection System
Smoke Compartment Door
CSSD Water Quality Control
Medical Devices Inspection & Packaging
Loading & Sterilization Process
Sterilization Process Monitoring
Sterilized Storage & Distribution

Conclusion

If you and your family option to would like the security of your own dental handpiece for you and/or your family. Dental hospital Thailand can reserved, secured and autoclaved your personal clinical handpiece only for you and/or your family’s use during your dental visits with us. Please do kindly ask our staff if you do wish to take up this personalized option at our clinic for you and your family.

Ask On Personalized Options
Sukhumvit Dental Hospital

Hospital Tour and Facilities

Sukhumvit Soi 2

View Facilities
Dental Sterilization

Sterilzation Controls

Central Supply Sterile Department (CSSD)

View Sterilization
Digital Dentistry Concepts

Digital Dentistry Concept

CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

More on Digital Dentistry

Digital Dental Lab

Digital Scan & CAD/CAM Automilling

More on Dental Lab
dental operating theatre

Operating Theatre

Sleep Dentistry

More on Operating Theatre
Dental Technology

Dental Technologies

State-of-the-art Technologies

View Technologies
Back to Top

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า